2. Een andere kijk op de Werkelijkheid - Fundamentele pijlers

De volgende pagina's proberen de werkelijkheid te omschrijven vanuit verschillende invalshoeken.


Wat is het doel van jouw en mijn bestaan ?

Waar is de weg die elkeen moet gaan ?

Het leven is als een labyrint,

waarin ik soms mijn weg moeilijk vind.

Toch bestaat er een wegwijzer, onopvallend opgesteld ;

het is Liefde, die de zin van het leven vertelt.