2.1 A) Wat is, dat is. (de Waarachtige Werkelijkheid - de Werkelijke Waarheid)


Wat is dat, de werkelijkheid? Wat is waarachtig? 
De Werkelijkheid is de Waarheid, en de Waarheid is de Werkelijkheid.
Het is een wezenlijk aanvoelen, dat niet zomaar 'te bewijzen is'; maar...er bestaat wel degelijk zo iets als de waarheid.
De werkelijkheid is neutraal; niet goed of niet kwaad. Nemen we een simpel voorbeeld: wanneer de zon schijnt zeggen we dat het mooi weer is; maar wanneer de zon altijd schijnt krijg je een woestijn; of hoe verkwikkend kan de schaduw zijn op een hete zomerdag... en toch hebben we 'zon' zeer nodig.
De werkelijkheid heeft daarbij verschillende dimensies, die elk uit verschillende 'niveaus' opgebouwd zijn. Hetgeen dat nu volgt is vooral gericht op 2 verschillende werelden (dimensies), die samen 7 niveaus omhelzen; de wereld van de heelheid - en de wereld van de veelheid.
In de Wereld van de Heelheid (W.v.H.) = de wereld van het Wezenlijke, bestaan goed en kwaad niet; in de Wereld van de Veelheid (W.v.V.) = de wereld van de Materie, bestaan goed en kwaad wel; er is bv. goed hout om meubels van te maken en er is hout dat er totaal niet voor deugd. Maar zelfs hier is het belangrijk om niet te 'ver - oordelen', want de houtsoort waar je geen meubel kan mee maken is beslist voor  wat anders 'goed'. (= functioneel)

Ieder zijn wereldbeeld is een afspiegeling van zijn psyche, ieder schept op deze manier als het ware zijn eigen werkelijkheid, die hij dan naar buiten projecteert.
Ieder beleeft de werkelijkheid anders; het is dan ook van zeer groot belang om ons bewust te zijn dat we met 'beelden' werken; het onderscheid maken tussen de werkelijkheid en het effect ervan in onszelf.
Wanneer ik een steen in de lucht gooi komt die onvermijdelijk terug naar beneden; de zwaartekracht is de werkelijkheid, het is de waarheid. Wanneer die steen nu op mijn hoofd terecht komt, ervaar ik de werkelijkheid als pijnlijk, maar diezelfde werkelijkheid zorgt ervoor dat ik niet van de aardbol val! Maar wat is er gangbaar geworden ? de waarheid hebben we vervangen door 'ieder zijn waarheid', we hebben als het ware ook de waarheid opgesplitst en / of de waarheid vervangen door ieder zijn beleving ervan.
Het is echter essentieel om onze psychische werkelijkheid zo dicht mogelijk bij dé (waarachtige) werkelijkheid te brengen om tot Geluk - Harmonie en Vrede te komen. Deze 'houding' maakt het ook mogelijk om het wonder te zien in de werkelijkheid; er is hier wel een voorwaarde: het opgeven van onze beheersingsreflex. Je kan niet echt gelukkig zijn, als je wil beheersen. (komt verder nog aan bod)  Door dit wonder te kunnen 'zien' wordt het duidelijk dat de werkelijkheid méér is dan materie. Liefde is de uiteindelijke werkelijkheid.

In de sfeer van de W.v.H. kan men, en durft men alles te zien, te voelen, te beleven, zoals het zich voordoet zonder te verdringen. Men kijkt alles in de ogen, ook onze beperkingen, onze onmacht, onze tekorten, vanuit  het besef  dat de werkelijkheid  neutraal is.  Om het dus aan te kunnen alles in de ogen te kijken is het nodig om niet oordelend in het leven te staan. Het (ver) - oordelen is een belangrijk blokkeringspatroon dat ons van het ware geluk afhoudt.
Zolang wij alles opsplitsen in termen van goed en kwaad, verhinderen we dat we onszelf worden en zolang zullen wij elkaar - en onszelf - veroordelen! (ver - oordelen = ver gaan in het oordelen) Dit 'veroordelen' is het ontkennen - bevechten - verdringen van één helft van de werkelijkheid. Dit omkeren of doorbreken, alles laten Zijn zoals het is, ook jezelf, is het beginsel van Aanvaarding, aanvaarding van het Leven en de Werkelijkheid, van jouw leven, van jezelf - hetgeen tot innerlijke bevrijding  en echte vrijheid leidt. Deze Vrijheid is onontbeerlijk om tot geluk (gelukkig zijn) te komen.
Daarom, ondanks tekorten e.d. :  schrijf jezelf nooit af (en ook de ander niet) en kom tot je Zelf, (ga niet op een voetstuk staan, vroeg of laat val je er toch af; ga niet idealiseren)

De vraag zuiver krijgen: De vraag is de kern, de vraag is dynamiek.

Wie ben ik ? - Wie ben jij ? - Wat is mijn levensproject ?...

Wat heeft een bepaald gevoel / symptoom / enz - mij te vertellen ?