2.1 B. A) Ons Leven op twee sporen (op deze 2 sporen 'moeten' wij onze Levens 'rijden'...)


De twee Levenslijnen.
Door ons leven lopen twee lijnen : een opgaande lijn - groeilijn - en een dalende lijn – lijn van het afsterven. Om te blijven groeien moeten we veel kunnen achterlaten, zoals de ballonvaarder ballast moet afwerpen om te stijgen. Het achterlaten van vele dingen die voor ons ooit belangrijk waren, moet dus de groeiende lijn ondersteunen, want anders takelt de persoon zelf mee af. Wie zich teveel vereenzelvigde met wat hij 'kon' en 'had', is altijd aan de verliezende hand. Hij kan steeds minder en van zijn bezit kan hij steeds minder genieten. De zin van het leven vinden wij in het uitbouwen van een 'leven gevende relatie', die wij liefde noemen. Veel moeten wij als bijkomstig kunnen achterlaten om liefde te laten groeien.
Wat wij willen geven in de liefde is niet wat we 'hebben' maar wat we 'zijn', onszelf. Veel staat het vinden van onszelf in de weg. Afstand doen van dingen die ons ontvallen bij het ouder worden, kan een ruimte doen ontstaan waarin we beter onszelf kunnen vinden.

 Onze (aardse) PERSOONLIJKHEID is als een speciale relatie, het is een huwelijk tussen het EGO en het ZELF