2.1 B. B) De Schaduw

Een belangrijk onderdeel van het polariteitsgegeven, is de psychologische schaduw.

Het ONBEWUSTE
De mens leidt op twee manieren zijn leven. Op de eerste plaats is er het bewuste aspect. Hier weet hij wat er gaande is en kan hij de gebeurtenissen beïnvloeden. Het brein werkt op dat moment met het bewuste deel van het individu.
Aan de andere kant is er het onbewuste aspect. Het onbewust deel van het brein gaat uit van archetypes, symbolische beelden; en van opgeslagen informatie en ervaring. Het onbewuste compenseert op elk moment het bewuste. Dit is de belangrijkste rol van het onbewuste. Het evenwicht van het individu is gewaarborgd door de interactie bewust - onbewust. Het is de andere kant van het decor, een beetje zoals een camera waar alles omgekeerd is. Herinneringen worden opgestapeld in het onbewuste, zoals in een soort oud magazijn waar men alles weet en alles kan vinden, en terug vinden.

Er zijn twee vormen van het onbewuste: het PERSOONLIJKE onbewuste en het COLLECTIEVE onbewuste. Het persoonlijke onbewuste is een geheugen met psychische inhoud, min of meer aanvaard of verdrongen, betreffende enkel de persoonlijke problemen en zaken van het individu. Het collectieve onbewuste is een bredere vorm van het persoonlijke onbewuste, waar de inhoud van de hele beschaving zich bevindt sinds de creatie van de mens. Het collectieve onbewuste houdt dus een enorme kennis en macht in. Alle dromen, voorgevoelens, archetypes, symbolen, legendes, enz. zijn verborgen in de dieptes van het collectieve onbewuste.  

Toen wij geboren werden moesten wij het vuur en het wiel niet meer uitvinden; de jongere generaties groeien nu ook op met de computer als een vanzelfsprekend onderdeel van de wereld… het is een illustratie van de talloze elementen van het collectief van de mensheid.

 

De TAAL van het ONBEWUSTE
Het Griekse woord 'mythos' van Mythologie, betekent 'gesproken woord' - 'verhaal'. Het zijn vertellingen over het leven en handelswijzen van goden en geesten; over de scheppingstijd of over het ontstaan van het eigen volk, met de zegen van de goden.

De  taal van de mythologie is wezenlijk dezelfde als de taal van de sprookjes en van onze dromen. Deze symbool - taal is de universeel - menselijke taal van het onderbewuste.

 

ONZE SCHADUW
De lichtkant van onszelf zien, houdt in dat we onvermijdelijk onze schaduwzijde zullen zien; nog eens hetzelfde voorbeeld: als de zon schijnt is er schaduw, en hoe verkwikkend kan een schaduw zijn tijdens een hete zomerdag… Onze schaduwzijde is even wezenlijk en kan even verkwikkend zijn als onze zonzijde. Het is in deze context dat alles mag zijn zoals het is. Je totale Zelf, waarachtig ontmoeten, slechts dan kan je ook anderen ontmoeten. 

Schema van de Schaduw

Onbewust

Bewust

stapelplaats van de verdrongen waarheid

idealisering  

het 'kwade'

het 'goede'

schaduw

zelfbeeld

verdringing

identificatie


Het Zelfbeeld (zoals bedoeld in dit schema) wordt opgebouwd vanuit het Uber Ich; het is gebaseerd op Idealisering, op normen die ons reeds vanaf de kleutertijd zijn voorgehouden. Hier wordt het "Uber Ich" geprogrammeerd.  Dit zelfbeeld kan het individu in zijn bewustzijn toelaten. In dit zelfbeeld plaats een persoon alles wat hij wil zien (positief en negatief), hoe hij zich presenteer naar de buitenwereld toe.

Het 'kwade' wordt genegeerd; "dit hoort niet bij mij !", en wordt naar het onbewuste geduwd. Op deze manier bouwen we een beeld van onszelf, dat we dan hoog moeten houden en ontstaat  "mijn bewust gevormd onbewuste". Het is het niet aanvaarden van de polariteit waarbij wij het goede willen omhelzen ("zo wil ik zijn") en het kwade verafschuwen. ("zo wil ik niet zijn, zo mag ik niet zijn")
Schaduw aspecten zijn dus delen van onszelf die verdrongen worden, maar al hetgeen dat verdrongen wordt, is voedingsbodem voor angsten en kan ziekte veroorzaken. (psychische, met eventueel een lichamelijke vertaling of signaal)

Een illustratie :  Agressie.
Agressie is een kracht, een onmisbaar aspect van ieder zijn wezen. Heel wat mensen gaan in strijd tegen hun agressie, (ze zijn agressief tegen over hun agressie) uit angst dat deze kracht op een bepaald moment niet meer te controleren valt. Bij het begin van de mensheid was deze zelfde agressie één van de belangrijkste aspecten om te overleven. Men moest zich bv. verdedigen tegen wilde roofdieren, daar is een flinke dosis agressie voor nodig!  Het lijfelijk overleven heeft ook nu nog een weerspiegeling van agressie. Als we niet eten leven we niet lang, iedereen zal eten (voedsel tot zich nemen) wel als vanzelfsprekend vinden; maar niet iedereen zal eten als een daad van agressie zien. Noch thans moet je je tanden in het voedsel zetten, je moet erin bijten. Dan is er nog het hele gebeuren van eten en gegeten worden; kringloop noemen we het ook. De vruchten en groenten, maar ook vis en vlees (waarvoor wij een dier moeten doden) maken deel uit van een algemeen voedselpatroon. Wanneer wij sterven wordt ons lichaam op zijn beurt opgenomen in het organisme van de aarde, en dient als voedsel voor het grote geheel.

 

EEN ONTMOETING MET ONZE SCHADUW: meer verbonden met jezelf.
                   "IN DE DONKERTE VAN DE AARDE ONTKIEMT DE GRAANKORREL"

Verbonden met jezelf wil zeggen dat de polariteit binnen jezelf in zijn totaliteit mag bestaan; dat alles binnen jezelf een kracht is en een weerspiegeling is van een energie op een hoger niveau. Dit wil zeggen dat wij het beeld dat wij over onszelf hebben gevormd moeten loslaten, dat al datgene waar we innerlijk tegen vechten tot onze bondgenoot moeten maken. Het is niet hetzelfde als alles zomaar op zijn beloop laten, want dan worden we slachtoffer van onze goestingen, emoties enz. Het is wel het zuiver krijgen van al wat in ons leeft; van al wat door ons heen stroomt.

Hoe kom je nu te weten wat er in jouw schaduw zit?
Hoe kom je in contact met jouw schaduw - aspecten?

1) via Dromen: zie ook bij "Levensthema's" / Dromen: Analyse & Duiding.
- De droom is een verbindende schakel tussen het levensproces en onze bewuste persoonlijkheid.

Het leven bestond al miljoenen jaren alvorens de van zichzelf bewuste menselijke persoonlijkheid ten tonele verscheen. De oeroude levensprocessen maken nog steeds in belangrijke mate ons wezen uit, maar we komen er zelden mee in aanraking, behalve dan in onze dromen. Omdat ons lichamelijk en geestelijk welzijn afhankelijk is van een goed samenspel tussen de spontane levensprocessen en onze bewuste beslissingen en handelingen, is de droom van vitaal belang als trefpunt tussen die twee.

2) Projectie: zie bij Spiegelpaleis en subitem : Wetten van Projectie & Spiegels

3) Lichaamssignalen: Wanneer we niet naar onze projectie luisteren dan komen er vroeg of laat lichamelijke symptomen, zoals migraine, rugpijnen, ... het probleem verlegt zich naar ons lichaam, dat ons alzo duidelijk wil maken wat er verdrongen wordt.