2.1 C) De 3 Eenheid - Trimurti


             De drie Oerkrachten - Verbonden met het Grote Geheel

De evolutie van elke mens individueel loopt synchroon met de evolutie van de mensheid enerzijds; en anderzijds levert dit ook een bijdrage aan de evolutie van die mensheid. Het innerlijke proces is van eenzelfde aard als het uiterlijke collectief.

                                                   De Krachten van het Universum

 Oorsprong

nu / Heden

Voltooiing

de scheppende

      de verzoenende

 de vernietigende (*1)

Brahmâ

     Vishnu

Shiva

Geest

   Ziel

Materie (matres)

IK, Bewustzijn

   Zelf

Lichaam

wil

   zijn

functie

denkcentrum

     gevoelscentrum

 bewegingscentrum

man

    kind

vrouw

bevestigende

     verbindende

ontkennende

schepper

    leven

schepsel

woord

  stroom 
(eenheidsbeleving, huwelijk tussen woord & vlees)

vlees

* Vader

   * Geest

* Zoon

 

TRIMURTI

De drie krachten van het Leven. Een vertaling die tekort schiet is / was in onze cultuur de H. Drievuldigheid *

Elke kracht heeft zijn waarde, zijn functie, zijn zin en betekenis, ... Elke kracht vindt zijn vertaling op elk niveau.
Met deze krachten moeten we leren omgaan of ze lopen ons onder de voet; ze zijn in staat om ons te vernietigen. (een extreem maar duidelijk voorbeeld van een bepaald niveau is atoomenergie)

Dit gegeven laat zich op vele verschillende niveaus en in vele vormen gelden; een voorbeeld:
De Scheppende = het idee
De Verzoenende = het uitwerken van het idee
De Voltooiing = het eindresultaat

* 1  toelichting bij 'de vernietigende': het kan misschien een afschrikwekkende gedachte lijken, maar wat er bedoeld wordt is dat geenszins. Het is de opruimer van al wat niet meer levensvatbaar is om al zo ruimte te scheppen voor het nieuwe en / of voor het vruchtbare.