2.1 E. De Zeven Stralen


Alles is opgebouwd uit 7 stralen, en dit op alle niveaus; dus elk van de 7 stralingsniveaus zijn op hun beurt opgebouwd  uit 7 stralen.

In het tastbare deel van het leven zijn er een aantal illustraties hiervan: 7 muziektonen, 7 dagen in een week, het kleurenspectrum bestaat uit 7 kleuren, de 7 stralen staan ook in relatie met de 7 chakra's.

 

Het woord krijgt straalkracht en wordt opgebouwd.

De weg van de heelheid naar de veelheid is de mannelijkheid;   7 -  6 -  5


De Zeven Stralen

1 = Steen: rots / basis - fundering / edelsteen - wezenskern

2 = Plant: onvoorwaardelijk geven / zuivere Liefde

3 = Dier: vitaliteit - drift / beweging / kracht in de materie

4 = Mens: brug

5 = Engel: intuïtie / veranderen / het woord

6 = Serafijn: zuivere Vreugde

7 = Mysterie: voltooiing / eeuwige - oorsprong

De Hemel hunkert om op Aarde te komen -  "mijn Wezen wil op de Aarde komen".