3. Het Spiegelpaleis


De aarde is een spiegelpaleis:  alles is weerspiegeling van iets op een ander niveau; elk ding - elk organisme - elk leven - is afstraling van een wezen op een hoger niveau.

Je zou kunnen stellen dat er een bewust en onbewust niveau van spiegelen bestaat; we kunnen echter met beide op een bewuste manier omgaan. De bewuste vorm zijn vergelijkingen, ze zijn als spiegels, die we ten alle tijden bewust kunnen bekijken. De onbewuste vorm is het spiegelgebeuren tussen mensen, (maar ook dieren kunnen een spiegel zijn) de projecties, -die we echter vooral kennen in een beoordelende vorm. (zoiets als: de waarheid kwetst, of kijk eerst maar eens naar jezelf vooraleer…)
Werken met spiegels, projecties en vergelijkingen kan echter heel verhelderend en helend werken.

Projectie is Straalkracht  (straalt, mannelijk)  -  Spiegelschrift is Schaal  (weerkaatst, vrouwelijk)

PROJECTIE:
Alles hoort bij elkaar op een niveau dat wij niet zien, achter alles leeft een andere dimensie; de vierde dimensie. (Als illustratie: de “vlaklanders”, die slechts twee dimensioneel kunnen waarnemen; een ring gaat door hun vlakte waardoor zij een beweging merken van 1 punt dat zich splitst en weer samenkomt.  Zij zien slechts een gedeelte van de werkelijkheid.)

Spiegels stellen ons in staat om datgene wat wij rechtstreeks niet kunnen zien toch nog te kunnen waarnemen, net zoals je je eigen aangezicht enkel in een reflecterend voorwerp (zoals bv. een spiegel in je badkamer) of substantie kan zien. Het is echter noodzakelijk om een vlakke spiegel te hebben; een holle of bolle spiegel geeft beeldvervorming, een vertekend en onjuist beeld (terug in de tijd: de 'spiegelpaleizen' op kermissen toonde dit ten volle). Om helemaal zuiver te kunnen spiegelen, moet de spiegel daarbij een ondoorlaatbare achterkant hebben; anders vervloeien we met het spiegelgebeuren. Slechts dan bekomen we een juiste reflexie, die groeikracht in zich draagt. (een straal wordt gestuurd die de spiegel terugkaatst)

Projecties  brengen dan  weer  dikwijls  schaduwaspecten  in  het licht;  projectie  bevind  zich  op het 330v niveau;  we maken ons een idee en herkennen dit dan overal, bv. eenzaamheid, "ik zie dan velen die eenzaam zijn"; of angst treedt op de voorgrond en spoedig kan alles bedreigend zijn. Maar ook alles wat we in onszelf  'bevechten', niet kunnen toelaten, gaan we bij anderen bekritiseren of verwijten. We projecteren ons innerlijk 'gevecht' of conflict op degenen die dit bepaald aspect wel kunnen toelaten.

Een andere belangrijke invulling i.v.m. projecties is de verwijzing naar ieder zijn levens - project.
Vergelijkingen kunnen een aantal diepere lagen onthullen; de wonderen van het leven; zij houden dikwijls een antwoord in betreffende Zin - vragen.

Leerzame vergelijkingen of de bewuste spiegels, vinden we bv. terug in de Noord-Amerikaanse Indianencultuur, die veel gebruik maken van 'de spiegels der natuur' en vooral dan van de dieren. Zij zagen hoe in de aspecten van de dieren een kracht, een les of een gids woont of verborgen zit.
Dieren hebben zeer belangrijke functies én taken. Naast het in stand houden van heel de ecologische kringloop, spiegelen zij ons elk een specifieke wijsheid, en kunnen zij een helende invloed hebben op de mens. Ook in de heel concrete vorm kunnen we de helende invloed van dieren zien; bv. honden als reddingswerkers, of als blindengeleidehond.

- Een concrete, eenvoudige illustratie, van de diepgang van vergelijkingen:
"Zoals de regen de aarde overspoeld, zo overspoeld het gevoelsleven mijn Ziel."
Regen en Aarde, twee elementen van de vruchtbaarheid, maar enkel als ze worden verenigd met de Zon, licht - in het bewustzijn brengen - en warmte - met Liefde - komt er groei. Door de Liefde brengt overspoeling groei.

Ook andere culturen hadden in het verleden reeds een soortgelijke wijsheid; het is niet toevallig dat de oorspronkelijke Krijgskunsten (martial arts) veel van hun inspiratie haalden uit het dierenrijk. Dikwijls werden deze vechttechnieken door monniken of dergelijke leefgemeenschappen ontwikkeld. Zij hadden aandacht voor een aantal spirituele aspecten van het leven en namen de tijd om 'te kijken' hoe andere wezens (levensvormen) zich verdedigden. De vergelijkingen uit het dierenrijk brachten technieken én filosofieën tot stand die nu nog steeds efficiënt en zeer waardevol blijken te zijn.

 

SPIEGELSCHRIFT:
Spiegelschrift lezen vereist, net zoals een zuivere spiegel, enkele voorwaarden, willen we er juiste en ondersteunende informatie uithalen. Wanneer je een tekst voor een spiegel houdt, en je wil deze lezen, is het nodig om de lettertekens 'om te keren'. We dienen ook in omgekeerde richting te lezen. Spiegelschrift is dus het ontcijferen van wat anderen ons tonen, ons laten zien, doorheen gedrag, woorden (het kan hier ook om kritiek en verwijten gaan), 'gewoonten', enz. Deze ontcijferde boodschappen vertellen ons iets over onszelf, en kunnen in een aantal gevallen  waardevolle informatie bevatten.

Belangrijk bij projectie en spiegelschrift is bewust worden dat wij niet zijn wat wij zeggen en denken over onszelf. Wat wij zeggen en denken over  onszelf is enkel maar een beeld, dat ieder al denkend (of nadenkend !) vormde van zichzelf.  (Is dit zelfbeeld eerder positief of negatief ?) "Het is een dia die ik van mezelf maakte en die ik voor deze gelegenheid projecteer op het scherm van de anderen en van mezelf ". Eveneens belangrijk is bewust worden dat iedereen nu iets anders begrepen heeft. Elk woord heeft immers een andere gevoelswaarde bij iedereen. Redenerend is het zo moeilijk iets van jezelf over te brengen; maar we kunnen er wel in 'voeling' mee komen.