1. Inleiding

Leven is ...

Leven is Scheppen - Leven is Energie & energiestroming - Leven is Groeien - Leven is Loslaten; Afscheid nemen - Leven is Transformeren  -  Leven is Liefde  -  Leven is Mysterie. 
Gelukkig zijn… Wat belet ons mensen om echt gelukkig te zijn ?
en wat is eigenlijk Gelukkig Zijn ?

Gelukkig zijn heeft te maken met: 

Frustratie-loos bestaan, tevredenheid;

Jouw  Zin, jouw trillingsgraad te vinden en te leven;

Het Mysterie voelen, het Wonder van Leven te ervaren.

Leven is groeien; vanaf de geboorte 'leren' we voortdurend; we leren staan en lopen, we leren praten, we ontdekken duizend en één dingen; kortom we ontwikkelen, (zoals uit een cocon komen)  ont - wikkelen; de lagen afwikkelen, verwijderen, om bij de kern te (kunnen) komen.
Een aantal belangrijke hindernissen, die ons kunnen beletten om gelukkig te zijn:
het niet volop durven leven (overgave), het oordelen - goed en kwaad - en daar een waardebepaling aan toekennen, het niet aanvaarden van de aardse realiteit - (met inbegrip van onze sterfelijkheid) met als basisgegeven, de polariteit:
de Wereld van de Heelheid (W. v. H) & de Wereld van de Veelheid (W. v. V.) deze niet als tegengestelde zien, maar wel als aanvullende en onafscheidelijke polen.

Lijst 1: eerste opsomming ter illustratie (zie verder bij polariteit) 

W. v. H.

W. v. V.

Geest

Eenheid

Plus

Mannelijk

Relatie

 Worden - Zijn 

Materie

Veelheid

Min

Vrouwelijk

Prestatie

 Denken - Doen 

 

… maar het kan, gelukkig zijn; het is dan wel belangrijk om enkele gegevenheden en aspecten eens opnieuw te bekijken, in de eerste plaats van en in onszelf; het is op weg gaan naar onszelf.
Aan de hand van een aantal inzichten wordt er een weg getoond, een weg die ieder naar zijn eigen kern brengt, tot je ware zelf. Via deze weg is het levensgeluk te vinden dat onverstoorbaar is door uiterlijke omstandigheden; of toch veel minder hieraan onderhevig of afhankelijk.  Deze inzichten tonen een aantal 'mechanismen' die tot vervreemding leiden, maar die te verwerken en te herwerken zijn tot constructieve bevrijding. Dit alles vereist een nieuwe taal, een taal die woorden van hun ballast ontdoet, een zuivere taal die verder reikt dan woorden. Wie de spirituele dimensie ooit proefde, kan vermoeden hoe geluk meer is dan een toevallig geluksmoment,  ( [*1]  geluk <> geluksgevoel )  dat gezondheid meer is dan vrij zijn van ziekten, dat vrijheid ook in een gevangenis kan beleefd worden, dat geloof meer is dan waarheden aanvaarden op het zeggen van anderen…
Tevens wordt het dan duidelijk dat wij onze kinderen hierin kunnen begeleiden, zodat zij in de sfeer van het ware geluk kunnen opgroeien en niet eerst met blokkeringspatronen dienen af te rekenen, of ten minste dan toch in veel mindere mate.


[*1]  een geluksgevoel is, net zoals elk gevoel, voorbijgaand; het is een signaal (signaalfunctie). Een 'ongelukkig gevoel' wil zeggen: er hapert wat; een geluksgevoel wil dan zeggen: mijn tekort wordt hier nu opgevuld, maar is dus tijdelijk.
Er zijn ook gevoelens van een ander niveau, zoals het gevoel dat iemand je begrepen heeft, of dat iemand van je houdt…


- Enkele bijkomende beschouwingen om de teksten (indien nodig) extra te verduidelijken:

Evolutie: 

De volgende generatie "moet" één of meerdere stappen verder zetten, hoger gaan, dan de huidige. Dit is één van de voorwaarden om collectieve groei mogelijk te maken. De volgende generatie staat dus voor de uitdaging de vorige generatie te 'overstijgen'. Vanuit het gegeven: De evolutie van elk mens individueel loopt synchroon enerzijds en levert een bijdrage anderzijds aan de evolutie van de mensheid. Het innerlijk proces is van eenzelfde aard als het uiterlijk collectief, zijn een aantal principes van toepassing zowel individueel als collectief.

Het individuele groeitempo is daarbij een logisch gevolg van ieders uniciteit.

 

Regels versus Principes:

Hoe langer hoe meer stel ik vast dat verschillende "domeinen"  uiteindelijk op dezelfde principes steunen.

Regels worden verzonnen en zijn o.a. ter symptoom bestrijding, of het verkrijgen en behouden van controle over anderen en/of een systeem, enz. Als je de regels overtreedt, loop je een risico. Degenen die de regels opstelden, hebben namelijk ook gevolgen bedacht in de vorm van 'straf'. Maar het nodigt tegelijk uit om er voor te zorgen dat je niet betrapt wordt en, als je dat zou willen (hetgeen meestal toch de bedoeling is), er mee weg kunt komen.

Principes zijn wetmatigheden; natuurwetten, kosmische wetten, energetische wetten, enz. Als je ze niet respecteert, (niet erkent, niet eert) zullen die wetmatigheden zonder uitzondering, je 'tegenwerken'. bv. de wetmatigheid van: geen daden zonder consequenties. (R&V 1) Dus hier lukt het nooit om 'er mee weg te komen'. Op zijn minst zal altijd het "actie – reactie" (of oorzaak & gevolg) principe zich laten voelen… Principes doen niet aan symptoom bestrijding, ze ondersteunen dat wat nodig is om de levensenergie stromend te houden, om een groter geheel functioneel en operationeel te houden. Principes zijn dan ook niet door mensen opgesteld (regels en maatschappelijke wetten dus wel) en tonen meteen nog eens dat wij deel zijn van een groter geheel...

 

(R&V 1) Principes werken in twee richtingen, dus zuivere daden en zuiver handelen hebben dan ook verheven consequenties. (verheven = aangenaam, ondersteunend, resultaat, enz.)