De kennis van goed en kwaad (en: waarom Goed en Kwaad niet bestaan)


                    De boom van de Kennis die in ere wordt hersteld.

1) HET VERHAAL VAN DE ZONDEVAL.   (legende: W.v.V = wereld van de veelheid ;  W.v.H = wereld van de heelheid)
Het eten van de appel: is de drang naar onsterfelijkheid; onze ziel weet zich onsterfelijk vanuit de W.v.H., dit weten "verward" zich in de W.v.V.
Onze aardse persoonlijkheid zet het weten van de ziel over in de materie, dit geeft verwarring! De Mens zoekt daar Eeuwigheid en vlucht in het denken.
     Het abstracte lijkt eeuwig: De Mens.
     Het concrete sterft: elke mens.

De "erfzonde" is de illusie (= denkpatroon) dat ik op mezelf besta, los van de stroom, los van het Grote Geheel. [dat ik mijn plaats bepaal los van het Geheel, dat al het water van de stroom er voor mij alleen is]

Gelijk zijn aan GOD: is uit de W.v.H. stappen; één tussen de velen (= de veelheid), en dat verdraag ik niet; vanuit Uniek zijn klopt dit ook, maar de anderen zijn ook Uniek. Het is geen deel in het Geheel kunnen (willen?)zijn.

Ze aten van de appel:  
ze zagen dat ze naakt waren; het eerste resultaat van Kennis (van Goed en Kwaad): we staan in ons "blootje"; het verkeerdelijk gebruik van de Kennis ontneemt ons het spontane gevoel van "Goed" te zijn zoals we zijn, we schamen ons over onszelf.
Onze eigenheid ligt in wat we niet kunnen, maar we verdragen niet dat we iets niet kunnen (almacht-fantasme). We maken een beeld van de mens, zo hoog dat we onszelf altijd moeten afschrijven.
De denkende mens kiest voor de Geest (het denken is eeuwig) en schaamt zich over zijn lichaam, of ontkent zijn lichaam. De mens komt niet in zijn lichaam, hij vlucht uit zijn lichaam, omdat het lichaam symbool staat voor vergankelijkheid / verrotting.
De mens wordt bang van het contact met het Goddelijke, met het Heilige in zich zelf.
De mens zet zich buiten de Liefde, uit schaamte; hij kruipt weg in af/zonde/ring, omdat hij niet volmaakt is (in de wereld van de veelheid) wel volmaakt beminnenswaard.

Als begrip naar de mensen toe:
- het is de keuze om zelfstandig te worden (zelf schepper zijn) die de mens uit het geheel doet treden.
- bij kinderen (ook bij pubers) is "ongehoorzaamheid" bewustzijnsenergie. (deze zeer jonge mensen hebben nog te leren hoe om te gaan met dit soort aspecten)

De Slang is de levensenergie (zie symbool in de geneeskunde)
Het voelen (de Liefde) komt waar het denken niet komen kan.
Het denken staat hier als "ontaarden", is het los rukken van (of uit) de aarde.

2) HOE KUNNEN WE VAN DE KENNIS ETEN ZONDER DAT HET ONS SCHAADT?
of:  Hoe kan en mag de erfzonde ten einde zijn?
- het Paradijs kan ontsloten worden voor al wie uit de erfzonde stapt. (uit het "Goed en Kwaad" concept stappen)
- alleen als we er durven in geloven is het (dus gelukkig zijn) mogelijk.
(Geluk is, o.a.: bij jezelf komen; Niet alle energie buiten je verliezen; Beseffen, bewustzijn, dat je een bezield wezen bent, helemaal de Liefde waard EN dat geldt voor alle mensen, wereldwijd, dus je buurman, familie en vrienden, je collega; enz. zijn ook die Liefde waar / waardig)

Onze energie kan niet vrij worden zolang we met normen van Goed en Kwaad zitten, en dus onszelf afschrijven. (in de W.v.V. bestaat "Goed en Kwaad" wel; Illustratie: er is goed hout voor ramen of meubels te maken en er is slecht (ongeschikt) hout voor dit soort werk; maar dat 'slechte' hout kan wel voor andere doeleinden gebruikt worden. (Dus dat hout op zich is niet 'slecht') Geen mens is Goed of Kwaad. Elke daad is beperkt, goed en kwaad tegelijk. (waarbij je "Goed en Kwaad" best kan invullen als PLUS en MIN)

Erfzonde is:
- onszelf het recht toe-eigenen om te (ver)oordelen = goed en kwaad onderscheiden en daar een waardebepaling aan toekennen, normeren.
- onszelf los denken uit het geheel = een illusie; die illusie opgeven is sleutel van het Paradijs.
- de "kapitein" (het ego) onttrekt zich aan het geheel; zet zichzelf in het centrum; eenzijdigheid; enkel materie. De kapitein moet (terug) Liefde vinden voor het geheel in plaats van zichzelf te willen bewijzen.
- de Liefde voor het geheel verloren; ik krijg geen kracht meer van het geheel (ik heb me uitgesloten; mijn slang kan zich niet oprichten, durft zich niet te laten zien) en ik geef geen kracht meer door aan het geheel; ik beteken niets voor het geheel, voor de ander, dus enkel en alleen met mezelf bezig.

Sleutels:
1. Bewust beleven: ik ben bemind
Bewust leven in een Liefdevol universum (bewust is niet "het denken", wel met ons 'voelen')

2. Mezelf herwaarderen: niet alleen de aardse Pool zien (dus de W.v.V) waarin ik mij zo gemakkelijk veroordeel; maar ook bewust blijven van het wezenlijke in elke mens. (= ik ben god in God)
Uit de verwarring van de twee Werelden treden, en mijn taak op aarde als een uitdaging zien (mijn tekorten zijn mijn dynamiek én mijn toekomst)

3. De Schepping herwaarderen: mijn verantwoordelijkheid als "beheerder" opnemen; de schepping is er niet voor mij alleen, is er ook voor alle anderen, is er ook voor de kosmos en voor het grote Geheel.

4. Hoe schep ik met mijn bewustzijn? (= kennis gebruiken om te scheppen)
- wie niet denkt, schept niet.
- wie de crisis ontloopt, ontloopt groei.

5. Het zuivere bewustzijn tot stand laten komen:
Dit vereist afstand, kijken kan je enkel maar van op een afstand. Identificatie met bv. mijn werk, mijn kinderen, mijn gevoelens... als ik geen afstand kan nemen kan ik ze niet ontmoeten. Het is als het ware "toeschouwer" zijn.
Het is komen tot "desidentificatie". Bv. bij onlustgevoelens: ik "ben" niet zenuwachtig of verdrietig, of ... het is een deel van mij dat dit gevoelen op "mijn scherm" brengt, en er kan maar één beeld tegelijk op mijn scherm verschijnen. Wanneer ik mij daarmee (met dit ene beeld) identificeer, word ik "overspoeld". Dus afstand nemen van het scherm van mijn bewustzijn om ernaar te kunnen kijken, voorkomt overspoelen en identificatie.

6. Zuiver willen weten - het niet veroordelende denken:
Zodra ik mij afschrijf ben ik betrokken; bewaar ik de afstand niet meer. Het is nodig om "koud" te belichten en dan te kijken; zo ben ik mijn eigen waarnemer / therapeut.

* Bewustzijn werkt met bewustzijnsenergie (= Licht).
- In het donker is alles aanwezig maar ik kan het niet zien. (het is niet waarneembaar voor het bewustzijn van mijn ogen)
- Een donkere bril (psychisch) verzwakt het bewustzijn.
- Overbelichting (euforie) verblindt, ik zie niet scherp. Ga niet frontaal te werk, niet tegen de zon in, licht langs achter.

* Een Liefdevol bewustzijn ontwikkelen.

Liefdesenergie verbind, brengt samen; daar waar bewustzijnsenergie afstand schept. Liefde is dus ook een vorm van bewustzijn.
(het denkend bewustzijn is "het ik", de kapitein op 't schip) Liefde bewustzijn is de kapitein dienen, om alzo het geheel (dus de energie-stroming) leefbaar te houden. Het is de ondersteuning van het "ik".Waarom 'Goed & Slecht' niet bestaan

BRON: site van Jelle Hermus “soChicken  (sochicken.nl) overgenomen artikel uit een nieuwsbrief (toegankelijk voor iedereen):

Waarom Goed En Slecht Niet Bestaan

Goed en slecht zijn niets meer dan stickers die wij op dingen willen plakken. Ze bestaan namelijk niet echt. Goed en slecht zijn illusies, dingen zijn zoals ze zijn en dat heeft een bepaalde schoonheid.
Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. – Buddha

Boosheid ("kwaad zijn"; wrok en wraak) vasthouden is zoiets als een hete steenkool uit het vuur grijpen met de intentie die op iemand te gooien. Jij bent degene die brandwonden oploopt.

- Ik ben, jij bent, wij zijn
We hebben als mensen vaak de neiging om ergens een oordeel aan te hangen. We zijn fan van de concepten ‘goed’ en ‘slecht’, en hebben het gevoel dat alles in ons leven in één van deze categorieën ingedeeld kan worden. 
Door de wereld op deze manier te benaderen beperk je jezelf echter enorm. Door mensen, gebeurtenissen en dingen te veroordelen tot goed of slecht maak je de wereld voor jezelf statisch en klein ... Iets is namelijk niet goed of slecht; Iets is.

- Bekijk de wereld op een nieuwe (andere) manier
In onze eerdere artikelen Alles is Goed, Ook de Slechte Dingen en Niemand Geeft om je, en dat is iets Goeds leer je dat je jezelf kunt bevrijden van een hoop ellende als je de wereld met een meer open mindset benadert.
Door te leven met het idee dat goed en slecht niets meer dan illusies zijn, maak je jezelf vrij van deze benauwde gedachten. Het zorgt voor minder zelfkritiek, minder negativiteit en minder boosheid en frustratie in je leven.
Dingen zijn niet goed of slecht. Dingen zijn! (dingen zijn gewoon) Jij kunt een rij bij de kassa ontzettend vervelend vinden omdat je haast hebt, de persoon voor je vind het geen probleem om even te wachten. De rij bij de kassa is gewoon een gegeven, en de manier waarop jij hem interpreteert bepaalt hoe jij je hierover voelt.
- Acceptatie maakt je vrij en gelukkig  (acceptatie = aanvaarding)
Voornamelijk door in te zien dat zogenaamde ‘slechte’ dingen niet persé slecht zijn kun je jezelf vrijer en gelukkiger maken. Acceptatie is namelijk een krachtige manier om stress te verminderen.
Door je eigen gedrag te accepteren, zelfs al ben je er zelf niet altijd tevreden over, kun je gewoon verder leven zonder teleurstelling in jezelf. Jij bent niet altijd perfect, de mensen om je heen ook niet. Maar imperfectie is juist iets moois.

- Jij ziet nooit het hele plaatje
Het is waar dat we redelijkerwijs niet alles met een open houding kunnen benaderen. Er zijn zaken die wij als mensheid niet accepteren. Zo kunnen we niet rustig accepteren dat er mensen in de wereld sterven aan eenvoudig te genezen ziekten, of dat er oorlogen worden gevoerd.
 *  We beschouwen oorlog als iets slechts. Dit geldt ook voor honger, armoede, schendingen van mensenrechten en het vervuilen van onze aarde. Toch zijn ook deze zaken niet persé goed of slecht. In het grotere geheel van het universum zijn de dingen die hier op aarde gebeuren slechts dingen die gebeuren. Wij hangen er een oordeel aan, maar dat wil niet zeggen dat dat oordeel definitief is. 
Zo kun jij bijvoorbeeld goed werk verrichten door de kindersterfte terug te dringen in een arm Afrikaans dorp. Enkele jaren later krijgen deze kinderen zelf kinderen, waardoor de bevolking sterk toeneemt.
Deze toegenomen bevolking kan, in een jaar van slechte oogst, de oorzaak zijn van een gigantische hongersnood in het gebied omdat te veel mensen moeten eten van te weinig voedsel. Er sterven duizenden mensen.
Is dit dan slecht? Heb jij een goede daad verricht, of juist een slechte? Je zou kunnen stellen dat jij mede veroorzaker bent van deze hongersnood, ondanks je goede bedoelingen. Maar jij kon nooit weten wat voor verstrekkende gevolgen jouw, in jouw beleving, goede daden zouden hebben.
Je kent nooit het hele verhaal, je hebt nooit het totale overzicht en je kunt niet in de toekomst kijken. Alleen al om deze redenen kun je nooit oordelen. Dingen zijn zoals ze zijn, wat jij er van vindt maakt geen verschil behalve in je eigen hoofd.

- Hoe weet ik dan of ik goede dingen doe?
Dat weet je nooit, dat kan je nooit weten, omdat goede dingen niet bestaan. Wel kun je vasthouden aan één basisprincipe: Liefde. Zolang jij je leven leidt vanuit liefde, kun je er op vertrouwen dat je goede dingen doet volgens onze menselijke normen.
Je moet doen wat goed voelt, en leven vanuit liefde, respect en ontzag voor de wereld om je heen. Koester iedere minuut van je leven, en ervaar het moment.
Alles is zoals het is. En jij kunt op sommige zaken een bepaalde invloed uitoefenen, en dat kun je goed of slecht vinden. En de manier waarop je omgaat met deze goede en slechte dingen kan jouw leven beïnvloeden op allerlei manieren. Besef echter altijd dat iets pas een betekenis krijgt zodra jij die erop plakt.

- Leer te leven zonder te oordelen
Hoe doe je dat dan, leven zonder te oordelen? (en vooral zonder te VEROORDELEN)
Kun je als mens een normaal dagelijks leven leiden zonder dingen als "goed of slecht" te beschouwen?
Het is heel simpel. Zodra je beseft dat jouw idee van goed en slecht niets meer is dan perceptie, kun je rustig leven. Jij vindt iets goed of slecht, en daar is niets mis mee. Door iets te vinden bepaal je echter niet de realiteit voor alle mensen om je heen.
Je kunt dieper ingaan op de materie door te mediteren. Wanneer je mediteert laat je de stemmetjes in je hoofd varen, en word je één met de wereld om je heen. Je accepteert even alles precies zoals het is, en hebt daar vrede mee.
Tijdens een meditatie kun je voor een kort moment ervaren hoe heerlijk het is om vrij te zijn van de menselijke concepten van goed en slecht. Dingen zijn. Jij bent. Meer niet. Door regelmatig te mediteren zal je merken dat dit gevoel van acceptatie meer deel zal worden van jouw kijk op de wereld, en hierdoor genuanceerder zult denken over alles om je heen.
De enige die je beïnvloedt (met je eigen gedachten) over goed en slecht ben jij zelf. Als jij ervaart dat de wereld om je heen voornamelijk slecht is, dan word jij daar minder gelukkig van. Dat is niet goed of slecht, Dat IS ...