Droom duiding - Belangrijke Nuances; details die er toe doen...


C.G. Jung

Jung was eerst een vriend en volgeling van Freud. Later splitsten hun wegen zich. In tegenstelling tot Freud behandelde Jung ook psychiatrische patiënt en. In Jung’s tijd waren de modern psychofarmaca nog niet uitgevonden, zodat hij de uitingen van de menselijke geest in zijn meest extreme en kleurrijke vormen kon bestuderen. Daarnaast kwam Jung door zijn vele reizen ook in contact met andere culturen en denkwijzen dan de onze. Eén en ander heeft zijn denkwijze op diepgaande wijze beïnvloed. Wat Jung vooral trof, was het feit dat in dromen van mensen afkomstig uit heel verschillende culturen dezelfde thema's naar voren kwamen. Om dit verschijnsel beter te kunnen begrijpen, ontwikkelde Jung het idee van het 'collectieve onbewuste'. De beelden uit dit collectief onbewuste zijn voor iedereen hetzelfde, dus zowel voor de Indiaan als de westerse mens. Deze beelden worden archetypes genoemd. Ze geven de geschiedenis van de menselijke soort weer, van de ongedifferentieerde eencellige levensvormen tot het gecompliceerde wezen mens. Jung’s ideeën over de ontwikkeling van archetypen zijn ook geïnspireerd door Darwin’s evolutietheorie. Archetypen zijn vaak emotioneel sterk geladen. (Zo zijn beelden die in de reclame worden gebruikt er vaak op gebaseerd, waardoor ze - of je het nu wilt of niet - een heel krachtige werking kunnen hebben.) Voorbeelden van archetypes zijn: de bron, de slang, de held en de draak. Dit zijn dan ook de beelden die de dromen bevolken waarover Jung spreekt en schrijft. Waar Freud in zijn Traumdeutung vaak de meest alledaagse dromen bespreekt, zoals het dienstmeisje dat naar de markt gaat om vlees te kopen, daar komen ons bij Jung veel meer exotische droombeelden tegemoet. Dit houdt tevens een beperking van zijn theorie in want niet iedereen heeft altijd van die prachtige exotische dromen. 

Prospectieve dromen
Dromen vervullen volgens Jung niet alleen een compenserende functie. Waar Freud in zijn droomtheorie vooral achteruit keek, naar de kindertijd, heeft Jung het ook over het vermogen van dromen om vooruit te kijken. Let wel: het gaat hier niet om voorspellende dromen. Een voorspellende droom komt zonder meer uit, de uitkomst staat vast. Een prospectieve droom loopt vooruit op een potentiële ontwikkeling binnen je persoonlijkheid. Het zijn dromen die een element van keuze in zich meedragen. Dromen houden mogelijkheden voor de toekomst in zich. (vb. Een vrouw van halverwege de dertig, die zich op dat moment afvraagt hoe ze haar leven verder vorm wil geven, droomt dat ze gouvernante is van en ongelooflijk vervelend jongetje. Ze doet er alles aan om het kind wat 'gezeglijker' te laten zijn, maar dit heeft geen enkel resultaat. Ze krijgt er genoeg van en ze besluit om het dan maar los te laten. Op datzelfde moment verandert het jongetje in Rembrand. De droomster neemt haar droom ter harte en gaat zelf een 'Rembrand' worden, ze gaat schilderen; en wordt professioneel kunstenares.) Deze prospectieve droom laat iets zien van wat dromen voor je leven kunnen betekenen en hoe ze je kunnen helpen om meer richting aan je leven te geven, hoe ze je kunnen helpen om de rode draad in je leven te vinden.  

Kleur in dromen
Sommige dromers kunnen zich vaak sprekende kleuren uit hun dromen herinneren. Anderen denken dat ze nooit in kleur dromen. Maar de meeste dromers weten eigenlijk niet of ze al of niet in kleur dromen. Maar als je hen vraagt om hun droom direct na het wakker worden zo gedetailleerd mogelijk te vertellen, dan weten ze zich vaak wel degelijk kleuren te herinneren. Het is eigenlijk hetzelfde als overdag: wanneer je vertelt wat je hebt meegemaakt, heb je het niet over kleuren. Die spreken immers vaak voor zichzelf. Alleen als de kleuren belangrijk zijn, vertel je erover: de kleur van de jurken op de modeshow of de kleur van de nieuwe gordijnen. Soms ook moeten mensen even op het idee worden gebracht dat ze in kleur zouden kunnen dromen.  (zie kleuren oproepen - onder) 
     - Wie droomt in kleur? 
Mensen die beroepshalve veel met kleur te maken hebben, dromen vaker in kleur. Ook wordt wel gezegd dat vrouwen meer in kleur dromen dan mannen. Maar of dat echt zo is? Misschien lijkt het wel zo, omdat mannen vaker dan vrouwen kleurenblind zijn. Uit sommige onderzoeken komt naar voren dat dove mensen meer in kleur zouden dromen. Ook leeftijd kan meespelen. Over het algemeen schijnen dromen met het verstrijken van de tijd wat 'kleurlozer' te worden. Kinderen dromen misschien iets meer in kleur dan volwassenen en mensen onder de vijftig iets meer dan vijftigplussers. 
     - Kleur en helderziendheid
Ook emoties en kleur hangen met elkaar samen. Wanneer we grote veranderingen meemaken in ons leven, zijn we sterker betrokken bij de gebeurtenissen en zijn we emotioneler. Dat weerspiegelt zich in onze dromen: in zulke periodes kunnen we meer in kleur dromen. Ook mensen die vaak nachtmerries hebben, dromen wat meer in kleur. Tenslotte dromen mensen die helderziende of voorspellende dromen hebben, vaker in kleur. Sommige droomonderzoekers beschouwen het vermogen om in kleur te dromen zelfs als een belangrijke aanwijzing voor eventuele helderziende vermogens.
     - Kleuren in je dromen oproepen 
Je kunt jezelf trainen om meer in kleur te dromen. Je kunt voor dat je gaat slapen alle kleuren van de regenboog beurtelings visualiseren. Misschien vind je het moeilijk je die kleuren goed voor de geest te halen. Dan kun je met behulp van een prisma die kleuren oproepen. Of je kunt kijken naar een Cd-schijfje. Wanneer je deze visualisatie regelmatig doet, zullen er zeker meer en opvallender kleuren in je dromen gaan voorkomen. Maar waarom zou je kleuren in je dromen opwekken? Kleuren hebben een volkomen eigen energie. Het is een energie die je kan helen, zacht maken, inspireren of vitaal maken. Kleuren kunnen iets bijdragen in het ontdekken van wie je in wezen bent.

NACHTMERRIE
Op het meest angstige moment van een droom word je wakker: bezweet, verschrikt. Vaak heb je dan even wat tijd nodig om te beseffen dat 'het maar een droom was'. En dan heb je misschien toch nog de neiging om even onder het bed kijken: zou die enge achtervolger misschien toch...
     - Een nachtmerrie
We worden achtervolgd, we zitten in een brandend huis zonder uitgang, de grond zakt weg onder onze voeten, we hebben de greep op ons stuur verloren, we zijn de weg kwijt, we worden bedreigd...Vaak voelen we ons in dit soort dromen volstrekt machteloos. Ook zijn we dan meestal volkomen alleen. Of we vóelen ons in ieder geval alleen.
Juist omdat we zo alleen zijn in een nachtmerrie, is het goed om die zo snel mogelijk nadat we wakker zijn geworden, aan iemand te vertellen. Volgens sommige theorieën wordt aangeraden om een nachtmerrie te vertellen, om de angst met iemand anders te delen. Ook in een aantal culturen wordt het advies gegeven om een angstdroom aan drie verschillende mensen te vertellen. Zij moeten dan zoiets zeggen als: 'het is goed, het zal goed zijn'.  Daarmee zou de slechte invloed van de droom te niet gedaan worden.
- Iedereen heeft wel eens met nachtmerries te maken. Veel volwassen mensen herinneren zich nog dit soort dromen uit hun kindertijd. Zo in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar hebben veel kinderen regelmatig nachtmerries. Soms komt hetzelfde thema steeds terug. (dan is de betekenis van 'repeterende droom' belangrijk) Als we ouder zijn, hebben de meeste mensen minder nachtmerries. Maar wanneer we onder druk staan, of wanneer er grote veranderingen in ons leven plaatsvinden, dan opeens kunnen we weer een nachtmerrie krijgen. Sommige mensen hebben heel vaak nachtmerries. Soms wel een paar keer per week. Anderen hebben niet alleen nachtmerries, maar zijn ook aan het slaapwandelen.
     - Oorzaken van nachtmerries
Nachtmerries kunnen verschillende oorzaken hebben: een onverwerkt probleem of een ingrijpende gebeurtenis. Soms is een nachtmerrie het gevolg van een traumatische ervaring of situatie. (een verblijf in een concentratiekamp / oorlogstrauma - of een ongeval / incest, enz.) Andere keren hangt een nachtmerrie samen met ziekte. Zelfs voorspellende nachtmerries kunnen wel eens voorkomen.
Een nachtmerrie is een zeer onaangename ervaringen; en als je vaak nachtmerries hebt, kan het goed zijn om hulp te zoeken.
De manier waarop we het beste met een nachtmerrie kunnen omgaan, hangt sterk af van de oorzaak van de nachtmerrie en van onze persoonlijke levensomstandigheden. In eerste instantie trachten uit te zoeken wat de achtergronden van de nachtmerries zijn en hoe de persoonlijke levensomstandigheden zijn.
Indien het thema van dergelijke droombeelden geen trauma bevatten, komt het er op aan de boodschap te begrijpen en te integreren, dan zullen de nachtmerries stoppen.