Een Wezenlijke Taal

De Woorden-fluisteraar   -   Inleidende toelichting:

Tegenwoordig heeft het begrip "fluisteraar" aanvullende betekenissen gekregen en komt er een erkenning in verschillende domeinen. Een echte doorbraak begon bij "the horse-whisperer", de paardenfluisteraar. Voor vele mensen is er een associatie met de gelijknamige film. Soms kan zo'n bioscoopfilm bijdragen tot een waardevolle mentaliteitsverandering.
Al snel kwamen er anderen; vrij algemeen bekend is "the Dog-whisperer", de hondenfluisteraar. En de evolutie gaat ook hier verder, zo is er ondertussen een Babyfluisteraar. 

Het begrip fluisteraar duidt vooral op 'in contact komen'; een duidelijke en heldere communicatie creëren. (communicatie is een twee richting gebeuren!) De bedoeling is om wat er echt leeft, ook echt gehoord kan worden. Het respecteren van de eigenheid van elk wezen is het uitgangspunt. Woorden hebben een geschiedenis, en dikwijls draagt de betekenis en invulling van een woord daardoor een ballast; het woord is belast en beladen. 

"Woorden fluisteren" heeft vooral de bedoeling om (veel gebruikte) woorden en uitdrukkingen zo vergaand mogelijk uit te zuiveren; de betekenis van woorden opnieuw dichter brengen bij de oorspronkelijke of authentieke betekenis. Op die manier kunnen we ons een nieuwe taal eigen maken, een wezenlijke taal. Het is de taal van het Gevoel,  de taal van de Heelheid.


Onlangs (deze post = december 2010) is er een spiritueel woordenboek online gegaan. Het is een verklarend woordenboek dat enkel woorden (begrippen, termen ...) opneemt die met spiritualiteit (in algemene betekenis) te maken hebben.
Het is een interactieve site, dus ieder die wil kan er aan meewerken.

 Link:  www.spiritueel-woordenboek.nl  - overgenomen van de site zelf, "OVER ONS": 
Het officiële online Spiritueel Woordenboek is een handig interactief naslagwerk op het internet voor iedereen die wil weten hoe het ‘ook alweer precies zat’. Op de websites www.spiritueel-woordenboek.nl en www.spiritueel-woordenboek.be kunnen lezers te allen tijde verdieping aanbrengen of begrippen toevoegen.


WOORD DUIDINGEN

De wezenlijke betekenis van woorden; een zuivere taal: Illustraties en voorbeelden.

de AAN - woorden

Aanvaarden: aan – varen, aan het varen gaan; we zeggen ook: vaar-wel; varen met een boot op de rivier, in de stroom;
het is in de stroom van het leven stappen.

Aanwezig: aan het wezen komen; aanraken

Aantrekken:
kleding; zorgen;
magnetisme (aantrekkingskracht, hetgeen ook weer een dubbele betekenis heeft)

Aanvallen: ten prooi vallen, of overspoeld worden door agressie, al dan niet vanuit angst.

"Aan" verwijst dikwijls naar actie en / of handelen.


de VER - woorden (eenzelfde 'vertaling' is boeiend voor een aantal -ver - woorden) 

Ver-wachten: ver gaan in het wachten.

Vertrouwen: ver gaan in het trouw zijn ( in de eerste plaats aan jezelf ).

Bijzonder vind ik het woord Vergeven, vroeger met 'schuld' beladen, maar het wordt heel mooi als het de betekenis krijgt van: ver gaan in het geven. Het is de ander ver tegemoet gaan/komen in zijn/haar tekorten.

Nog een opvallende illustratie is 'Verwennen', ver gaan in het wennen - aan de ander, aan elkaar

Verantwoorden: heeft met antwoord te maken; verantwoording verstaan we veelal als: uitleggen / toelichten wat je doet (of gedaan hebt) en waarom, hoe, enz. Voor zakelijke en materiële niveaus is dit heel OK; maar op andere niveaus is er maar één iemand waar je eventueel iets uit te klaren hebt 
(= uitleggen, toelichten, onderzoeken), namelijk jij zelf! Het is een mogelijke weg om een antwoord te vinden op jouw diepere vragen van het moment. 


Compassie: com van communicatie - een passie hebben voor, of op een passionele manier communiceren; met gevoel contact hebben met de ander.

Ontmoeten: niet meer moeten; (zonder het moeten kan ik echt in contact komen met de ander)

Ontroeren: niet meer roeren; het is LOS LATEN; bevrijding, het is een aanzet naar rust en vrede.

Ontdekken: diverse betekenissen, maar deze is minder gebruikelijk: niet meer toe dekken (niet meer verbergen; het verborgene dat zichtbaar wordt)

de-linquent: is zonder link, zonder band; een band of verbonden- zijn, is tegengewicht, een antwoord op het respectloze / op misdaden.

Religie: opnieuw verbinden (re-ligie = her-verbinden)
re = opnieuw  -  ligie (ligament) = verbinden

Onrecht: de ander(en) proberen te beletten om 'recht' op te staan; de ander zijn ruimte, zijn eigenheid, zijn wezen weinig of geen bestaansmogelijkheden (bestaansrecht) laten.

Individu: komt van individable = ondeelbaar. (undividable)

In het Engels is er een mooi gegeven: LOVE - LIVE.
De O heeft iets van de cirkelenergie, oneindig, geen beginpunt en geen eindpunt.
De I heeft iets met Individu te maken, het ondeelbare individu.

Vrijgevigheid: Vrij geven;
Vrij van verplichting voor de gever, vrij van schuld voor de ontvanger.

Verstandhouding: verstand + houding.
Houding is attitude, ingesteldheid, mentaliteit; Verstandhouding is dus je mentale ingesteldheid.
Verstandhouding meestal bedoeld als: "de mate waarin we elkaar verstaan"  heeft heel veel met die ingesteldheid te maken. (is zeer duidelijk als "de mate waarin..." ondermaats is)

Motie: Latijn: motus = beweging.
Emotie = Energie in beweging (bewegende energie)
(emotion: energy in motion)

 


Rechtvaardigheid: Rechtvaardig is in essentie een staat van zijn. (zoals Aanvaarden of Loslaten en dit soort begrippen).
De kern van Rechtvaardig is: Recht Varen; (een beetje zoals de uitdrukking: "recht door zee varen") Recht varen is echter niet voortdurend een strakke lijn volgen, het is veeleer juist op koers varen, jouw koers; en dat is nooit een strakke, rechte lijn! Het heeft dus te maken met: niet van je weg / pad afdwalen, niet van je koers afdrijven. De richting aanhouden die je diep van binnen wel weet en kan voelen.

In onze samenlevingen (culturen) is rechtvaardig(-heid) op de eerste plaats iets tussen 2 of meerdere mensen / groepen, en is sterk verbonden met moraliserende normen. Recht varen betekent uiteraard alles doen wat mogelijk is om botsingen met anderen hun "boot / schip" te vermijden; ook botsingen tegen een oeverrand of kaaimuur kunnen we best trachten te voorkomen. Maar dat lijkt mij eerder een logisch gevolg van op je koers te blijven, dan wel een streven op zich...

 

Rechtvaardig:
- Recht door zee, Resoluut rechtdoor, is er dan nog plaats voor Redelijkheid?
- Wordt de Rede een koude beredenering, een kille berekening; blijf je Recht op je doel afgaan ondanks een Ravijn?
dan komt Rechtvaardigheid dicht in de buurt van Roekeloosheid.
- Kan je Rechtvaardigheidsgevoel op Respect Rekenen; of brengt het vooral Ruzie teweeg?
-
Wordt Regelmaat een Routine; of draagt ze bij tot Rust?

Je koers varen, is Resoneren met je eigenheid, met je ziel; het is in - en met de Realiteit jouw uitdagingen van het leven aangaan. Elke uitdaging houdt een Risico in zich want er is bv. geen garantie dat het van de eerste keer lukt, maar met de juiste Rechtmatigheid, Redden we het hier wel.

 

Rechtmatigheid: de maat van jouw / ons recht;

de mate waarin jouw / ons recht in overeenstemming is met de Waarachtige Werkelijkheid.


Begrijpen: "be" vinden we terug in woorden als: beamen, beantwoorden, bemoedigen, enz. Bij dit soort woorden heeft "be" met interactie te maken, dus acties die in 2 richtingen verlopen. Het is onderdeel van het principe van "actie – reactie"; hier even opletten: elke interactie bestaat uit één of andere vorm van "actie & reactie", maar niet elke "actie & reactie" vorm of elk "actie & reactie" gebeuren, is een interactie!


Zachtmoedigheid
Zachtmoedigheid is een bijzonder mooi woord. Het woord laat je zien dat, zachtheid, moed vergt. Het is gemakkelijk om hard te zijn voor jezelf en vooral voor de buitenwereld, maar zacht zijn voor jezelf en die buitenwereld vergt heel veel moed.
Zacht zijn wordt al gauw geassocieerd met over je heen laten lopen, geen grenzen durven of kunnen stellen, niet voor je eigen belangen op komen, ... , en de overtuiging dat anderen er misbruik van zullen maken.
Maar zachtmoedig is juist een kracht, de kracht die schuilt in het vertrouwen in het leven, in jezelf; in de krachten die het leven ook voor jou ter beschikking stelt. Je weet dan dat je door je zachtheid niet gekwetst kan worden, dat anderen geen misbruik van je kunnen maken. Als je weet wat goed voor je is en daar trouw aan blijft, dan sta je stevig in je schoenen. Weet ook dat je door je vertrouwen iets krachtig uitstraalt.


Alleen: Alleen heeft als eerste invulling dikwijls: eenzaam. Alleen heeft natuurlijk iets te maken met "eenling" en dat is niet de gemakkelijkste weg in het leven.
 
Op een ander niveau krijg je een heel andere energie, namelijk wanneer je het woord letterlijk splitst: AL-LEEN; we krijgen Alles in Leen, we mogen alles van de aarde, van het universum, gebruiken, benutten... maar het is niet de eigendom van één individu of een bepaalde groep mensen. We lenen alle levensbronnen en energieën, zolang ons leven hier op aarde duurt.