Karma - een visie
Het begrip karma is controversieel. In feite kan je rationeel niet bewijzen dat er vorige levens bestaan; maar ook niet dat ze niet zouden bestaan. Mede daardoor moet dit onderwerp heel voorzichtig gehanteerd worden; zeer mild, empatisch en totaal zonder te oordelen. Het is- of draagt een Mysterie in zich, en is dus niet zomaar te verduidelijken of  te begrijpen. Daarom, als we het hebben over karma,  betekent dit in de eerste plaats: het resultaat van het verleden en het effect daarvan.

Het traditionele begrip karma, heeft vaak te maken met een mislukking. Men kan het vergelijken met school; je bent gezakt voor het examen en moet dus nog eens terug naar de Aarde. Het geeft de mogelijkheid om fouten die in vorige levens begaan zijn, te herstellen. Karma wordt dus nog steeds voornamelijk gezien als een soort "straf" omdat men veelal nog denkt in termen van goed en kwaad. Je hebt iets gedaan wat niet goed was en dus heb je karma opgebouwd. Karma dient dan "afgewikkeld" te worden en daarom krijg je een zware les waardoor je, je schuld (straf) weer vereffend.
Het is heel belangrijk dat de mensheid leert zien dat het zo niet werkt! Immers wie in termen van goed en kwaad blijft denken zal de 3e dimensie nooit overstijgen, waardoor Karma altijd een negatieve klank en beleving zal hebben.
Karma heeft met evolutie te maken, een groeiproces van ons Wezen; het doorlopen van steeds weer nieuwe zielenniveaus...
Karmische lessen zijn situaties en ervaringen die we tot nu toe nog niet geleerd hebben of waar we niet al te juist op hebben gereageerd. Is echter de les eenmaal geleerd en begrepen dan hoeft deze niet langer herhaald te worden.

Karma geeft dus aan wat en hoe de evolutie betreffende je persoonlijkheid, je manier van handelen, de invulling van je aardse leven, best verder verloopt in functie van: je leven beter te kunnen beleven; jezelf beter te leren kennen en anderen beter te leren begrijpen; ten volle tot leven komen; enz. Deze evolutie heeft heel veel te maken met alles, gaande weg, op zijn plaats te krijgen; alle aspecten van / in jezelf hun specifieke werk te laten doen, zoals het in oorsprong bedoelt is; en met trachten een groter geheel blijvend te kunnen overzien.
Het is noodzakelijk dat wij ons EIGEN karma beleven en niet dat van anderen.


KARMA (toelichting)

Karma is een uitvloeisel van een kosmische wet, namelijk de eeuwig durende wet van oorzaak en gevolg, van al het handelen en alles wat hieruit voortvloeit. Een wet die zegt dat wat je zaait, je ook zal oogsten. Dit gegeven is op een aantal niveaus (dimensies) een voldongen feit, waarbij er veelal van uit gegaan wordt dat het over iets negatief (= kwaad) gaat, iets in de zin van: "Niemand ontkomt aan zijn daden". Dergelijke uitdrukkingen kunnen best wat milder verwoord worden. Er bestaat daarbij ook zo iets als positieve consequenties. (wie goed doet, goed ontmoet) Het is dus belangrijk dat dit voldongen feit niet blijft steken in die 3e dimensie van veroordelen, schuld & boete. Daden hebben altijd een effect, gevolgen  of consequenties. Deze gevolgen omvatten aspecten zoals: het leren van levenslessen; groeien; ontdekken en ontwikkelen; lukken en mislukken; uitzuiveren en transformeren. Karma is dus niets meer en niets minder dan de gevolgen van ons handelen. Het gaat daarbij niet enkel over "herstel" of "op peil brengen", het gaat ook over "vruchten plukken van...". De manier waarop dit verloopt is voor niemand gelijk. Iedereen verschilt in trilling en bewustzijn. (is deel van onze uniciteit) De mate van bewustzijn is inherent aan de mate waarop een individueel karma verloopt. Hoe bewuster, hoe verfijnder, hoe meer de ziel doorleefd heeft en begrepen, hoe "vloeiender" dit alles verloopt. Een verfijnde ziel zal geen daden plegen die indruisen tegen de schepping. Een zuivere ziel weet wat zuiver is en wat niet. Het karma dat mensen nog altijd mee sleuren is iets dat eigenlijk allang achter ons ligt. Maar omdat het nog altijd voor velen moeilijk is om van de 3e naar de 4e dimensie te gaan, [hét niveau of de waarachtige plaats van de Mens in het Geheel] slepen heel wat mensen dit karma of de gevolgen ervan, nog altijd achter zich aan. Op het moment dat de mens alles kan loslaten zal het karma tot het verleden behoren! Dit wil niet zeggen dat je eventueel geen nieuw karma kan opbouwen (= nieuwe gevolgen van het handelen) maar wel dat het oude karma dat per levensfase of dat levens na levens is opgebouwd (voor wie deze visie onderkent), niet meer als een blok aan je been zal blijven hangen. Het is heel belangrijk dat mensen gaan zien dat hun handelen zuiver moet zijn in overeenstemming met de ziel. Op deze wijze zal er geen onnodig karma meer ontstaan en kan de ziel verder groeien in een puurheid en een zuiverheid om terug te kunnen keren naar de bron. De ziel komt niet alleen op aarde om karma in te lossen, dat is een te onvolledige en te simplistische visie. Een ziel heeft ook een roeping (levensproject, taken en opdrachten) en iedereen krijgt een aantal "beproevingen" (= uitdagingen, oefeningen, training, enz.) die in functie staan van ieders zielenproject en waardoor de ziel kan louteren en rijpen. Niemand kan "de victorie" op zijn sloffen behalen. Pijn hoort bij dit leven en kan daarbij helpen de ziel te rijpen. Een ziel kan niet weten als ze niets beleefd heeft. Wanneer je er toe kan komen om te handelen vanuit Licht en Liefde, uit het puurste van je Zijn, dan zal er geen Karma meer zijn! Dan is alles wat je doet, goed en vloeit alles terug in de eeuwigheid van de bron. Maar, als je echter niet in overeenstemming met je ziel handelt en van je pad afwijkt dan zijn de handelingen die je verricht niet zuiver en bouw je opnieuw een ballast op, en dat heeft dan zo zijn gevolgen of consequenties. Deze gevolgen zullen weer in harmonie gebracht moeten worden, dat is een kosmische wet. Alle energie moet en zal weer in evenwicht gebracht worden.

We mogen echter echt wel zijn wie we zijn, in al onze vreugde en in al onze pijn. Het gaat erom dat we gaan begrijpen dat we hier op aarde zijn om o.a. lessen te leren waardoor wij in bewustzijn kunnen groeien. Dat deze lessen ons verder helpen en dat we in het nieuwe tijdperk, dat we zijn binnengetreden, de mogelijkheid krijgen aangereikt om korte metten te maken met het verleden, met het karma dat we in al die levens die we geleefd hebben, opgebouwd hebben. We mogen / kunnen onze ziel zuiveren door trouw te blijven aan ons innerlijke Licht, onze wezenskern. Dit innerlijke Licht is als een kosmische vlam waar alles uit voortkomt en waar alles weer naar terug vloeit. Op het moment dat we de kosmische wetten gaan begrijpen en hier ook daadwerkelijk naar gaan handelen, openen we de poort naar een (veel) hoger bewustzijn. Dit is het bewustzijn waar we naar toe moeten groeien omdat dit ons leidt naar de waarachtige plaats van de Mens in het grote Geheel. Op het moment dat we volledig in overgave met onze ziel onze gezonde en zuivere gedachten de ether in sturen, zal dit helpen om een liefdevolle en lichtvolte omgeving voor ons te creëren. Hier hoort geen pijn en ellende meer bij. (ook al omdat dit de ingrediënten zijn die vooral behoren bij de derde straal / dimensie). Wij mensen zijn aan het begin gekomen van een nieuw tijdperk, een nieuw begin. [zie ook bij "De Nieuwe Tijd"] Laat karma geen last meer zijn, maar begrijp de essentie van karma, door te gaan handelen in zuiverheid van Het Licht en van je eigen Licht, je eigen kern. Het komt erop aan dat iedereen zichzelf in verbinding brengt met de eigen innerlijke vlam. (bij je eigen kracht komen, in verbinding met je wezenskern leven, enz.) Daarna kunnen we anderen hierin helpen. Alle antwoorden zitten in onszelf, de weg zit in onszelf.