Getallen - Sleutelwoorden

Numerologie - Sleutelwoorden van Getallen

Getal 1

Sleutelwoord:

DE ENKELING

Positieve eigenschappen:

Actief, agressief, ambitieus, baanbreker, beheerst, charmant, creatief, gezellig, hartelijk, initiatiefnemer, inventief, krachtig, leider, mannelijk, moedig, onafhankelijk, ondernemend, oprecht, origineel, pionier, populair, scheppend, trouw, vasthoudend, voortvarend, wilskrachtig.

Negatieve eigenschappen:

Afhankelijk, baas spelen, besluiteloos, buitensporig, dol op tegenspreken, dominant, egocentrisch, egoïstisch, excentriek, koppig, lui, meedogenloos, onverdraagzaam, over anderen heen lopen, overheersend, tiranniek, zwak karakter.

Te leren:

Vriendelijkere houding en grotere interesse t.a.v. anderen.


Getal 2

Sleutelwoord:

SAMENWERKING EN TACT

Positieve eigenschappen:

Aanhankelijk, artistiek, begripvol, bescheiden, bezorgd, charmant, dienstig, emotioneel, evenwichtig, geduldig, gedwee, gevoelig, inventief, muziekliefhebber, ontvankelijk, romantisch, sensitief, tactvol, toegewijde ouder, trouw, verlegen, vriendelijk, vrouwelijk, ijverig, zachtmoedig.

Negatieve eigenschappen:

Bezitterig, geniepig, humeurig, kwaadaardig, moedeloos, onbetrouwbaar, ontevreden, onverschillig, opvliegend, overgevoelig, verlegen, vol kritiek, weinig karakter, wreed, zorgeloos.

Te leren:

Discipline; positievere levenshouding; een doel nastreven.


Getal 3

Sleutelwoord:

EXPRESSIE EN TAAL

Positieve eigenschappen:

Ambitieus, artistiek, briljant, energiek, geestig, gelukkig, gevoelig, hartelijk, innemend, intelligent, inventief, levensgenieter, liefhebbend, opmerkzaam, optimistisch, populair, slim, smaakvol, sociaal, trouw, veelzijdig, vriendelijk, warm.

Negatieve eigenschappen:

Bot, dreinerig, extravagant, frivool, jaloers, kruiperig, laf, onbeduidend, onoprecht, onverdraagzaam, openhartig, oppervlakkig, spilziek, ijdel, zeurpiet.

Te leren:

Zelfbeheersing, geduld en concentratie ontwikkelen.


Getal 4

Sleutelwoord:

WERK EN DISCIPLINE

Positieve eigenschappen:

Accuraat, analytisch, arbeidzaam, behoudend, betrouwbaar, bouwer, constructief, correct, efficiënt, energiek, evenwichtig, fatsoenlijk, geduldig, gewetensvol, kalm, logisch, loyaal, nauwgezet, nuchter, organisator, praktisch, stabiel, stipt, toegewijd, vasthoudend, vechter, volhardend, waardig, ijverig.

Negatieve eigenschappen:

Achterdochtig, bruut, depressief, destructief, dom, geremd, geweldadig, jaloers, kleingeestig, koppig, kortaf, koud, melancholisch, ongevoelig, onmenselijk, ploeteraar, repressief, saai, slordig, somber, streng, vervelend, vreugdeloos, vulgair, wreed, zwak.

Te leren:

Verdraagzaamheid ontwikkelen; open stellen voor het nieuwe.


Getal 5

Sleutelwoord:

VRIJHEID EN AFWISSELING

Positieve eigenschappen:

Avontuurlijk, begripvol, intelligent, inventief, mensenkennis, ontdekker, origineel, progressief, reislustig, sensueel, veelzijdig, veerkrachtig, veranderlijk, vriendelijk, weetgierig.

Negatieve eigenschappen:

Faalangst, goklustig, humeurig, inconsequent, kwetsend, labiel, losbandig, nerveus, onnadenkend, onstabiel, pervers, rusteloos, sarcastisch, smaakloos, verwaand, wellustig, zorgeloos.

Te leren:

Zich een doel stellen; geduld en trouw ontwikkelen.


Getal 6

Sleutelwoord:

VERANTWOORDELIJKHEID, THUIS EN DIENSTVAARDIGHEID

Positieve eigenschappen:

Artistiek, begrijpend, betrouwbaar, creatief, dienstig, eerlijk, evenwichtig, fantasievol, gewetensvol, harmonieus, hartelijk, huiselijk, idealistisch, intelligent, loyaal, raadsman, rechtvaardig, romantisch, ruimdenkend, stabiel, standvastig, toegewijd, vredelievend, zorgzaam.

Negatieve eigenschappen:

Afhankelijk, angstig, arrogant, behoudend, bekrompen, bemoeial, cynisch, egoïstisch, huistiran, jaloers, piekeraar, pietluttig, roddelneiging, wantrouwig, zelfvoldaan.

Te leren:

Inzien om anderen met rust te laten.


Getal 7

Sleutelwoord:

DE ANALIST - INNERLIJKE WIJSHEID

Positieve eigenschappen:

Beschaafd, beschouwend, denker, edelmoedig, evenwichtig, filosofisch, gesloten, innerlijke wijsheid, intellectueel, intuïtief, mystiek, onderzoeker, reislustig, sensitief, spiritueel, verbeeldingskracht, volhardend.

Negatieve eigenschappen:

Bedrieglijk, depressief, dromerig, eenzelvig, hooghartig, humeurig, lui, nerveus, onpraktisch, ontoeschietelijk, sarcastisch, sceptisch, teleurgesteld, verlegen, verward, wereldvreemd, zwaarmoedig.

Te leren:

Anderen leren begrijpen; losmaken van angst en depressie.


Getal 8

Sleutelwoord:

MATERIEEL SUCCES EN PRESTATIEVERMOGEN

Positieve eigenschappen:

Beleefd, betrouwbaar, doelgericht, excentriek, fanatiek, fel, geconcentreerd, intelligent, leider, onderscheidingsvermogen, praktisch, sterk, tactvol, vasthoudend, verstandig, zelfbeheersing, zelfvertrouwen.

Negatieve eigenschappen:

Eenzaam, gewetenloos, hard, hooghartig, intrigant, koppig, materialistisch, meedogenloos, ongelukkig, onverdraagzaam, schuldig voelend, tiranniek, wreed, zorgeloos.

Te leren:

Verdraagzaamheid en eerlijkheid; niet te materialistisch worden.


Getal 9

Sleutelwoord:

MENSELIJK BEGRIP EN VOLMAAKTHEID

Positieve eigenschappen:

Aantrekkingskracht, artistiek, barmhartig, bevlogen, coöperatief, creatief, efficiënt, fantasievol, gevoelig, impulsief, geïnspireerd, menslievend, moedig, onafhankelijk, ondernemend, onorthodox, onzelfzuchtig, romantisch, spiritueel, succesvol, vastberaden, vechter, verantwoordelijkheidsgevoel.

Negatieve eigenschappen:

Egocentrisch, egoïstisch, immoreel, impulsief (te), koud, onbarmhartig, onbetrouwbaar, ongeduldig, onpraktisch, onverdraagzaam, overgevoelig, sentimenteel, tactloos, verbitterd, verwaand, vulgiar, wispelturig.

Te leren:

Denk eerst aan anderen; evenwichtig worden; gevoelens beheersen; een duidelijk doel stellen.

 

 


                              De meestergetallen

 

Getal 11

Sleutelwoord:

OPENBARING EN INSPIRATIE

Positieve eigenschappen:

Artistiek, begaafd, doelbewust, dromer, energiek, geestelijk inzicht, geïnspireerd, idealistisch, intuïtief, inventief, krachtig, leider, menselijk, moreel moedig, mysticus, opmerkzaam, profetisch, sterk.

Negatieve eigenschappen:

Begriploos, doelloos, dwaas, fanatiek, gevaarlijk, gevoelloos, gierig, hoogmoedig, kil, kwaadwillend, lui, oneerlijk, onpraktisch, onverschillig, slecht, verdorven, wankel evenwicht.

Te leren:

Volkomen onzelfzuchtig dienen; menselijk begrip.

 

Getal 22

Sleutelwoord:

DE BOUWMEESTER

Positieve eigenschappen:

Begripvol, bekwaam, briljant verstand, creatief, doelgericht, dominerend, dynamisch, intuïtief, inzicht, krachtig, kundig, machtig, moedig, organisatietalent, reislustig, spiritueel, succesvol, tactvol, verstandig.

Negatieve eigenschappen:

Bekrompen, bombastisch, ingebeeld, kwaadwillend, minderwaardigheidscomplex, misdadig, onverschillig, wraakgierig, zwarte magie.

Te leren:

Onzelfzuchtige dienstbaarheid; vasthouden aan idealen.

 

Getal 33

Sleutelwoord:

GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT EN MACHT

Positieve eigenschappen:

Begripvol, bewustzijn, dienstbaar, geestelijk, geduldig, harmonisch, krachtig, lief, verdraagzaam.

Negatieve eigenschappen:

Negatieve eigenschappen komen zelden voor; en, zo ja, zie onder 6, maar dan geïntensiveerd en destructiever!

Te leren:

Volledig beseffen enorme gaven en daardoor grote verantwoordelijkheid.