Homepage » Mc Jaco's Blog » Taal & Zelf-Vertrouwen?!

Taal & Zelf-Vertrouwen?!

Gepubliceerd op 19 september 2019 09:23

Zelf Vertrouwen en Taal / Woorden?

Wil je meer vertrouwen in jezelf krijgen? Verander dan je taalpatroon!   Inspiratie bron- Leroy Seijde

Vertrouwen in jezelf krijgen (zelfvertrouwen; geloof in jezelf), werkt positief. Maar hoe ontwikkel je vertrouwen in jezelf? Eén van de middelen hiertoe is, zelfvertrouwen vergroten door kleine veranderingen in je taalpatroon te integreren.

Vertrouwen in jezelf en communicatie:

In ieders leven staat communicatie centraal. Of je dit nu wilt of niet. Er zijn twee vormen van communicatie: met jezelf (o.a. je gedachtestroom) en met anderen. De manier waarop je communiceert bepaalt voor een groot gedeelte hoe mensen op jou reageren en andersom werkt het precies hetzelfde.

De kwaliteit van de communicatie met jezelf is belangrijk voor de kwaliteit van vertrouwen in jezelf krijgen. In je gedachten ben je de hele dag met jezelf in gesprek. Ben jij de baas over die gedachten? Of laat jij je leiden door die gedachten? Welke gedachten heb je eigenlijk?

Dit is in een andere verwoording een fundamenteel gegeven in onze levens als mens, waar ik wel al eens meer naar verwijs… : Ga ik om met “de dingen van het Leven”; of gaan die dingen met mij om; ben ik een “speelbal” van mijn gedachten, mijn gevoelsleven (met inbegrip van emoties), gebeurtenissen en situaties, mijn leef-omstandigheden, enz. “Ik aan het stuur van mijn Leven” wil niet zeggen dat ik mijn “verhaal” zomaar kan bepalen of invullen. Het wil wel zeggen dat er die keuze is van hoe ik omga met “mijn verhaal”.

 

Een voorbeeld: het woord succes

Succes is het resultaat van de manier waarop je denkt’. Dit is de ondertitel van het boek Think & Grow Rich, een bestseller over de persoonlijke ontwikkeling. In het boek worden tips gegeven om vertrouwen in jezelf te kweken.

Bekijk het woord succes nu nog eens. Wat betekent succes voor jou? Veel mensen associëren succes met geld en rijk worden. Volgens het Taal referentie boek “Van Dale” betekent succes: ‘succes is een resultaat; datgene wat ontstaat door een min of meer doelgerichte handeling of werking; een goede afloop of positieve uitkomst’.

 

Vertrouwen in jezelf krijgen, kun je o.a. doen door specifiek te weten wat jij met een woord bedoeld. “Succes” kan bv ook betekenen.: ‘de vrijheid hebben om te gaan en staan waar ik wil’. Dit is iets heel anders dan veel geld verdienen of rijk worden. Wat betekent succes voor jou?

 

Taalpatronen ontwikkelen: :

Gedachten bestaan uit woorden; en de betekenis die jij geeft aan die woorden bepalen grotendeels hoe jij je voelt. Hoe zou jij je voelen als je meer woorden uit een “positieve lijst” (positieve mindset) gebruikt? Het vertrouwen in jezelf zal effectief stijgen door je gedachtecultuur te veranderen.

Je eigen taal veranderen is een moeilijk proces; dat heeft een bepaalde tijd nodig. Maar wanneer je beseft dat dit een behoorlijke impact heeft op je zelfvertrouwen, wil je dit proces allicht aangaan.

Dus let op (gedurende die tijd van het proces) je woordgebruik; wat je spontaan uitspreekt zegt veel van datgene dat je onbewust aanstuurt.

Wat zeg je tegen jezelf als iets “verkeerd” doet? (= een fout maakt tijdens één van de vele leerprocessen in het leven) Zeg je dat je gefaald hebt, gefrustreerd bent of bang bent geworden voor een (eventuele) volgende keer? OF Heb je iets geleerd, was je gefascineerd of voelde jij je gewoon oncomfortabel? Kijk eens naar de verschillen in de denkwijze. (je manier van denken, de sfeer van je gedachtecultuur)

En, welke woorden gebruik jij?


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.