Homepage » Prik-Blog

Prik-Blog


Reactie formulier


Post 25 / 12 / 2019

2 0 2 0

Enkele tips die 2020 alle kansen geeft om een “goed” jaar te worden…

~ Begin de dag met dankbaarheid voor jouw leven;

~ Kies een gezond ontbijt;

~ Denk even na voordat je iets doet;

~ Wees trots op datgene wat je verwezenlijkt hebt;

~ Denk en Adem positief …

                                Gelukkig Nieuwjaar

Numerologisch Thema voor het jaar 2020

Post 24 / 12 / 2019

Het Numerologisch jaarthema van 2020 = 4 (2+0+2+0= 4) - 4 is het cijfer van Ordening

In de natuur is alles geordend (dit is dé illustratie i.v.m. Orde & Ordening) :

- Bij roedel- en groepsdieren is er een geordende hiërarchie, die is er in functie van veiligheid. Die veiligheid komt in het gedrang wanneer er chaos is in een groep… dus die hiërarchie concretiseert zich in functie van een vlot functionerende groep, ieder heeft zijn plaats én zijn taak.

Dat zorgt meteen ook voor voldoende “rust” in die groep. Anders zouden alle individuen van een groep in een voortdurende spanning leven en krijg je stress toestanden, die op hun beurt na verloop van tijd ook nog eens lichamelijke kwalen / ziekten doen ontstaan.
Er is die Oer wet die zegt: De soort wil overleven; de groep wil overleven; elk individu wil overleven (zelfbehoud). En die wet werkt in die volgorde.

het cijfer 4: Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid.

• De vier is de basis voor de ordening; het behoudende in de natuur; het houvast, het behoud van reeds verworven dingen.

• De 4 windrichtingen, 4 jaargetijden, 4 maanfasen, ...
• De 4 elementen: water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen - denken - gewaarworden - intuïtie

                                                                                            of: emoties - gedachten - sensaties - intuïtie
• Vier is ook lichamelijkheid; stabiliteit en kracht; huis - thuis.
• Werk en Discipline.
• Standvastigheid - symbool van Wet (wetmatigheden), Systeem en (functionele) Orde.

Het getal 4: 

• Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer.

• positieve aspecten: Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren.

• negatieve aspecten: Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten. De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar.

Zijn optreden wordt dan brutaal en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Je kan je verliezen in onbenulligheden, je wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Je zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten.

Te leren of te ontwikkelen:
Je moet ervoor waken niet in het slop te raken en je dus meer op de vrolijke kant van het leven richten. Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.

post 20/12/2019

Alles gaat voorbij

Alles gaat voorbij, je diepste verdriet, je meest intense vreugde;
Treur niet omdat “iets mooi” voorbij is, wees Dankbaar omdat je dit hebt mogen ervaren / beleven; en weet: "Niets gaat verloren".

Blijf dus niet “hangen” in gevoelens van pijn en gekwetstheid; wees Bewust dat het “gevoelens” zijn, en wees blij dat je er doorheen bent geraakt.
- Alles gaat voorbij, soms treuren wij om dit gegeven; soms zijn we opgelucht net omdat het voorbij is… Zo kan je nog eens zien dat de Werkelijkheid neutraal is, en er is altijd een PLUS kant en een MIN kant in die Werkelijkheid.

Wij (mensen) geraken, wat dit betreft, in de problemen omdat wij (meestal) PLUS als iets “goed” beschouwen en MIN als iets “slecht”. Velen gaan tegelijk “ten strijde trekken”; dat slechte moet je bevechten, dat mag er niet zijn, weg ermee... Hierdoor creëren wij zelf een onevenwicht, we geraken uit balans… het Leven wordt gevuld met “realiteit” = normen, dikwijls moraliserend, overtuigingen en dogma’s.

-  Marc Jacobs  - 


Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.
De combinatie van deze aspecten van de Realiteit met “individueel te leven op het niveau van Ego en Persoonlijkheid”, zorgt dat er een drang ontstaat om, al diegenen die hierover anders denken, een andere mentaliteit hebben en vooral als ze dit zo Leven, die individuen proberen te overtuigen dat zij verkeerd leven en best “onze & mijn” mentaliteit en normen gaan kopiëren in hun leven.