Homepage » Prik-Blog

Prik-Blog


Reactie formulier


Post 03 / 05 / 2020

"Niets is zo krachtig als zachtmoedigheid; Niets is zo zacht als ware kracht."

"Nada é tão poderoso como a doçura; nada é tão gentil como a verdadeira força".

Franciscus Van Sales

 

Imagem:  

Ser corajoso não é o mesmo que não ter medo.

Nelson Mandela


Post 13 / 04 / 2020

Aanvaarden - Accept - Aceitar

Het is een gegeven dat, in deze, toch wel bizare tijd, de concrete vorm van het dagelijkse leven onnatuurlijk aanvoelt (en dat ook is!) Het is echter ook een gegeven dat onze Ingesteldheid / Mentaliteit, een behoorlijk verschil kan maken aangaande onze beleving, onze gemoedssfeer, ... zo een aspect is:  Aanvaarden - Accept - Aceitar   //  Aanvaarding - Acceptation - Aceitação

Eckhart Tolle:

*-*  A word that changes everything: Accept - Acceptation
“Acceptance looks like a passive state, but in reality it brings something entirely new into this world. That peace, a subtle energy vibration, is consciousness.”

*-*  Een woord dat alles veranderd: Aanvaarden – Aanvaarding
"Acceptatie ziet eruit als een passieve staat van Zijn,maar in werkelijkheid brengt het iets volledig nieuw in deze wereld. Die vrede, een subtiele energietrilling, is bewustzijn.”

*-*  A palavra que muda tudo: Aceitar - Aceitação
"A aceitação parece ser um estado passivo, mas na realidade traz algo inteiramentenovo neste mundo. Essa paz, uma vibração energética subtil, é a consciência".

 

Een illustratie wat AANVAARDING doet in je Leven:

Eigenwaarde en Zelfvertrouwen put je niet uit perfectie maar wel uit een oprechte aanvaarding (accepteren) van imperfectie.  - naar Tony Crabbé

Aanvaarding

Post 28/03/2020

Een wereldwijde crisis door een gemuteerd virus (dat we 'corona' noemen)

Het is een periode die voor zowat iedereen, wereldwijd, extra moeilijk te hanteren is, ook de beleving kan zwaar worden...  een aantal mensen geven aan (o.a. via Facebook) dat ze het moeilijk kunnen begrijpen of plaatsen dat een meerderheid van de mensen (hier in onze maatschappij) boos kijken, een zekere verontwaardiging laten blijken, wanneer iemand “Dag” zegt, vooral "Goeie dag" met een glimlach lijkt ongepast…

Een manier om hier eens naar te kijken:

Dit soort reacties (bij een grote groep mensen) wordt sterk beïnvloedt door Angst; zelfs panische angst voor een aantal mensen; er is Onzekerheid, hoe lang nog? en wat na deze pandemie? ... 
De Mens is een "sociaal wezen"; biologisch  en mentaal gezien is er de blauwdruk van een groepsdier in ieder van ons. De effecten van een verstoord sociaal leven, een geïsoleerd leven , (contact met een ander is plots een risico, kan zelfs als een bedreiging worden gevoeld) is sowieso tegen onze natuurlijke aard in en dat laat zich duidelijk voelen. Vanuit dit gegeven ga ik voor "Mildheid & Begrip"; ik ben daarbij ook "Dankbaar" (o.a.) omdat het Leven mij ondertussen zodanig heeft gevormd dat "ik" aan het stuur van mijn leven wil - en kan blijven en dat niet al die (eventuele) gevoelens & effecten van angst, onzekerheid, wantrouwen, ... mijn dagelijkse beleving (en dus mijn Leven) gaan overpakken.
Natuurlijk heeft deze situatie ook op mij invloed en voel ik (heel duidelijk) een aantal effecten, maar deze invloed & effecten zijn NIET bepalend, zoals ik reeds zei: Ik (als Mens - Wezen) blijf aan het stuur van mijn individuele Leven. Aan heel wat omstandigheden en gebeurtenissen in onze Levens hebben we niets te zeggen, wij kunnen dat soort dingen niet bepalen... (hier is het begrip AANVAARDING weer echt belangrijk) maar onze houding kunnen we wel zelf kiezen en bepalen, om beetje bij beetje dit te integreren en zo (spontaan) te gaan Leven.

Enkele vragen die samen gaan met onze evolutie van de Levenshouding: "Hoe (met welke ingesteldheid) kijk ik naar wat er gebeurd? Wat is mijn reactie? Wat doe ik (of wat doe ik niet) met de omstandigheden van het moment of van een periode? Hoe handel ik? ... "
Voor mezelf is er geen twijfel hierover: Ik kies voor "zelf aan het stuur van mijn dagelijkse Leven te blijven"; ik blijf ook bewust van een aantal wetmatigheden van het Leven (of het Heelal / Universum) waaronder een aantal een ondersteuning kunnen bieden, zoals bv. "Alles gaat voorbij". (ALLES, dus ook deze pandemie) 

Aan al wie dit leest: Veel Liefs en veel Moed, algemeen; maar ook de Moed vinden om aan het stuur van jouw leven te blijven.

 


Post 23 / 03 / 2020


Post 09 / 02 / 2020

Gelukkig Zijn, Gun jezelf Geluk... 

... en kies niet meer voor Drama in jouw Leven ...

(vanuit geschriften van Meester Morya)
"Wanneer je iets doet waar je gelukkig van kan zijn, maak je in jezelf een genezende en heel-makende energie wakker. 
Denk niet dat je belangrijke dingen doet voor jezelf en/of voor de wereld, wanneer jij je ongerust maakt, (bedrukt, bezorgd; zwaarmoedig; ...) het is het tegendeel. Door het geluk te durven aanboren in jezelf, breng je veel goede en grote dingen teweeg, zowel in je eigen leven als op energetisch vlak in de wereld."


Post 05 / 02 / 2020

Jezelf vergelijken - of - Gelukkig kunnen zijn met wie Jij bent?

De Kraai en de Pauw - Een sprookjesverhaal over “Gelukkig zijn = Jezelf zijn”.

In het leven is het nogal eens verleidelijk om onszelf te vergelijken met anderen. Onbewust doen we dat vaak met de bedoeling om ons zelfbeeld een beetje op te krikken,, maar niet zelden leidt het juist tot het tegenovergestelde: “het gras lijkt opeens groener bij de buurman”. Het volgende eenvoudig, simpel verhaal, laat zien waarom het belangrijk en waardevol is om - in de analogie met dat gras van de buurman - tevreden en dankbaar te zijn met je eigen gazon, ook al wordt het zo nu en dan ontsierd door “molshopen, hardnekkige paardenbloemen en klavers”.

- Wie tevreden is met wie hij (werkelijk) is en met wat hij heeft, behoort tot de meest gelukkige mensen van de wereld.

- Wie zichzelf en zijn situatie / omstandigheden, altijd vergelijkt met anderen, zal nooit (echt) gelukkig kunnen zijn.

Noot: Geluk is geen bestemming, het is een ingesteldheid; “a state of mind ...”

De Kraai en de Pauw

Er was eens een kraai die in een bos woonde. Hij was gelukkig en tevreden met zijn leven, tot... tot hij op een dag een witte zwaan zag zwemmen. “Die zwaan is zo wit” dacht hij, “en ik ben zo zwart; die zwaan moet wel de gelukkigste vogel op aarde zijn.”

Hij vertelde de zwaan over deze gedachte. Deze luisterde aandachtig en zei toen: “Lange tijd dacht ik inderdaad dat ik de gelukkigste vogel was, totdat ik op een dag een papegaai zag, zijn veren hadden een prachtige kleuren mix van rood en groen.

Vanaf toen vind ik dat de papegaai de gelukkigste vogel is die er bestaat.

En dus ging de kraai ging op zoek naar een papegaai om te zien of de zwaan gelijk had.
Toen hij er eentje ontmoette vertelde hij hem van zijn bedenkingen over zijn zwarte verentooi, de witte veren van de zwaan
en wat de zwaan had verteld over de kleurenpracht van de papegaai.
“Ach,” zei de papegaai, Ik leefde een gelukkig leven, totdat ik een pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, maar de pauw, die heeft er ontzettend veel. Sinds ik de pauw ontmoette, vind ik mezelf niet zo bijzonder meer.”

En de kraai vloog weer verder, dit keer op zoek naar een pauw. Hij vond er een in de dierentuin. Tientallen mensen stonden om zijn kooi, in volle bewondering keken zij naar zijn verentooi. Toen alle bezoekers naar huis waren vloog de kraai naar de pauw toe.

Lieve pauw,” zei de kraai, “je bent zo mooi. Elke dag komen vele mensen hierheen om je te zien; wanneer de mensen mij zien, dan jagen ze me onmiddellijk weg. Ik denk dat je de gelukkigste vogel ter de wereld bent.”

De pauw keek naar de kraai en antwoordde: “Ik heb inderdaad lange tijd gedacht dat ik de mooiste, en mede daardoor, de gelukkigste vogel op aarde was. Maar door mijn schoonheid hebben ze mij opgesloten in een kooi; ik ben een gevangene in deze dierentuin. Inmiddels ken ik alle vogels in de dierentuin, en ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de kraai de enige vogel is die hier niet in een kooi wordt gehouden. Dus denk ik, als ik jou was, lieve kraai, dat ik dan werkelijk het gelukkigste wezen op de aarde kon zijn, want dan zou ik overal naar toe kunnen vliegen, vrij zijn; ja dan zou ik echt gelukkig zijn”.


Post 21 / 01 / 2020

De Waarheid kwetst? !?

De waarheid kwetst? Nee, neen; de Waarheid bevrijdt? JA, zonder twijfel.

Ik heb het dan wel over de Werkelijke Waarheid <=> de Waarachtige Werkelijkheid.

Waarover gaat eigenlijk “zich gekwetst voelen”?
Een ander doet iets, zegt iets, dat tegen mijn mening / overtuigingen, ingaat; wanneer ik nu vervloei [*1] met mijn mening / overtuigingen, gaat die ander (in mijn beleving) tegen mij in, mijn waarde als mens wordt belaagd, bedreigd… dan zijn kwetsuren dichtbij. Echter, het is maar een mening! en individueel zullen meningen dikwijls verschillen; en dat heeft veel te maken met ieder zijn individuele beleving van één en dezelfde Werkelijkheid. (uniciteit); het heeft uiteraard ook te maken met de collectieve Cultuur / Mentaliteit & gewoonten, van de omgeving waar je bent opgegroeid.
Wanneer je dit vanop een zekere afstand bekijkt (afstand hanteren tussen jezelf en je gevoelens, je overtuigingen, de moraliserende normen, enz.) dan is de vraag “Waarom zouden mensen geen verschillende meningen mogen hebben over iets?” (over om het even wat) tegelijk een antwoord… er is principieel geen enkele (waarachtige) reden.

Bij “overtuigingen” [*2] is het iets moeilijker, vooral de collectieve overtuigingen, maar het principe is hetzelfde. Hier is verandering (in jezelf, voor jezelf) mogelijk door het element “overtuiging” stap voor stap los te laten.

[*1] Vervloeien = mijn Zelf-waarde (gevoel) koppel ik aan mijn mening / overtuigingen; vindt jij mijn mening maar niks, dan vindt jij mij maar niks!?]

[*2] Een Overtuiging (Over Tuig) = een tuig over jezelf (laten) leggen.
(spiegel: bij paarden is het, letterlijk, een tuig over hun hoofd zodat ruiters meer controle zouden krijgen; dat werkt enkel en alleen omdat paarden - 1) geconditioneerd zijn hierover - 2) omdat paarden dit toelaten. Wanneer een paard dit niet zou toestaan is het een illusie om te denken dat je met een bit in de mond, waaraan 2 teugels zijn vastgemaakt, als mens, die 700 kg spierkracht zou kunnen bedwingen; je kan hooguit de mondhoeken flink beschadigen...denk maar even wat er allemaal kan gebeuren wanneer een paard “op hol” slaat...


Post 25 / 12 / 2019

2 0 2 0

Enkele tips die 2020 alle kansen geeft om een “goed” jaar te worden…

~ Begin de dag met dankbaarheid voor jouw leven;

~ Kies een gezond ontbijt;

~ Denk even na voordat je iets doet;

~ Wees trots op datgene wat je verwezenlijkt hebt;

~ Denk en Adem positief …

                                Gelukkig Nieuwjaar


Numerologisch Thema voor het jaar 2020

Post 24 / 12 / 2019

Het Numerologisch jaarthema van 2020 = 4 (2+0+2+0= 4) - 4 is het cijfer van Ordening

In de natuur is alles geordend (dit is dé illustratie i.v.m. Orde & Ordening) :

- Bij roedel- en groepsdieren is er een geordende hiërarchie, die is er in functie van veiligheid. Die veiligheid komt in het gedrang wanneer er chaos is in een groep… dus die hiërarchie concretiseert zich in functie van een vlot functionerende groep, ieder heeft zijn plaats én zijn taak.

Dat zorgt meteen ook voor voldoende “rust” in die groep. Anders zouden alle individuen van een groep in een voortdurende spanning leven en krijg je stress toestanden, die op hun beurt na verloop van tijd ook nog eens lichamelijke kwalen / ziekten doen ontstaan.
Er is die Oer wet die zegt: De soort wil overleven; de groep wil overleven; elk individu wil overleven (zelfbehoud). En die wet werkt in die volgorde.

het cijfer 4: Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid.

• De vier is de basis voor de ordening; het behoudende in de natuur; het houvast, het behoud van reeds verworven dingen.

• De 4 windrichtingen, 4 jaargetijden, 4 maanfasen, ...
• De 4 elementen: water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen - denken - gewaarworden - intuïtie

                                                                                            of: emoties - gedachten - sensaties - intuïtie
• Vier is ook lichamelijkheid; stabiliteit en kracht; huis - thuis.
• Werk en Discipline.
• Standvastigheid - symbool van Wet (wetmatigheden), Systeem en (functionele) Orde.

Het getal 4: 

• Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer.

• positieve aspecten: Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren.

• negatieve aspecten: Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten. De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar.

Zijn optreden wordt dan brutaal en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Je kan je verliezen in onbenulligheden, je wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Je zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten.

Te leren of te ontwikkelen:
Je moet ervoor waken niet in het slop te raken en je dus meer op de vrolijke kant van het leven richten. Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.


post 20/12/2019

Alles gaat voorbij

Alles gaat voorbij, je diepste verdriet, je meest intense vreugde;
Treur niet omdat “iets mooi” voorbij is, wees Dankbaar omdat je dit hebt mogen ervaren / beleven; en weet: "Niets gaat verloren".

Blijf dus niet “hangen” in gevoelens van pijn en gekwetstheid; wees Bewust dat het “gevoelens” zijn, en wees blij dat je er doorheen bent geraakt.
- Alles gaat voorbij, soms treuren wij om dit gegeven; soms zijn we opgelucht net omdat het voorbij is… Zo kan je nog eens zien dat de Werkelijkheid neutraal is, en er is altijd een PLUS kant en een MIN kant in die Werkelijkheid.

Wij (mensen) geraken, wat dit betreft, in de problemen omdat wij (meestal) PLUS als iets “goed” beschouwen en MIN als iets “slecht”. Velen gaan tegelijk “ten strijde trekken”; dat slechte moet je bevechten, dat mag er niet zijn, weg ermee... Hierdoor creëren wij zelf een onevenwicht, we geraken uit balans… het Leven wordt gevuld met “realiteit” = normen, dikwijls moraliserend, overtuigingen en dogma’s.

-  Marc Jacobs  - 


Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.
De combinatie van deze aspecten van de Realiteit met “individueel te leven op het niveau van Ego en Persoonlijkheid”, zorgt dat er een drang ontstaat om, al diegenen die hierover anders denken, een andere mentaliteit hebben en vooral als ze dit zo Leven, die individuen proberen te overtuigen dat zij verkeerd leven en best “onze & mijn” mentaliteit en normen gaan kopiëren in hun leven.