Prik-Blog


Reactie formulier


2023-03-12

Als er licht is in de ziel,
zal er schoonheid zijn in de mens;

Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis;

Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land;

Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde ...

Chinees gezegde


2023-03-06
Pythagoras

Pythagoras was een Griekse Filosoof; deze wijze man gaf ons waarachtige inzichten, die nog steeds actueel zijn:

1. Indien onwaarheden worden verkondigd, hoor ze met zachtheid aan en hanteer ze met geduld.

2. Laat geen mens, noch door zijn woorden, noch door zijn daden jou verleiden, of jou te overhalen, om iets te zeggen of te handelen wat niet heilzaam is voor jezelf.

3. Beraadslaag en overweeg, voordat jij handelt opdat je geen dwaze handeling zult verrichten.

4. Doe datgene, wat jij je later niet zal berouwen, of je zal benadelen.

5. Doe nooit zomaar iets wat je niet begrijpt, maar leer wel alles wat je behoort te weten.

6. Verwaarloos op geen enkele wijze de gezondheid van jouw lichaam.

7. Houd moed (ondanks de toestand in de Mensen Wereld) de menselijke soort is Goddelijk (= mysterie / bezield wezen) en de natuur ontsluiert aan haar de meest verborgen geheimen. (De natuur is de meest zuivere spiegel; om alzo de Waarachtige Werkelijkheid EN de onvoorwaardelijke / universele LIEFDE te kunnen ontdekken)


2023-03-02

Kennis is weten Wat er dient te worden gezegd,

Wijsheid is weten Wanneer dit te zeggen.

    ----------------------------------------------------

 • Is de Inhoud van je boodschap “juist”?
   juist is in overeenstemming met de Waarachtige Werkelijkheid
 • Is het Tijdstip van je boodschap optimaal?

Wanneer de kracht van Liefde, de liefde voor macht overstijgt, dan zal de wereld vrede kennen

Jimi Hendrix - Gitaar Virtuoos
Geboren op 27 november 1942
Overleden
 op 18 september 1970
(op 27 jarige leeftijd)
 


De Kraai en de Pauw

Er was eens een kraai die in een bos woonde. Hij was gelukkig en tevreden met zijn leven, tot... tot hij op een dag een witte zwaan zag zwemmen. “Die zwaan is zo wit” dacht hij, “en ik ben zo zwart; die zwaan moet wel de gelukkigste vogel op aarde zijn.”

Hij vertelde de zwaan over deze gedachte. Deze luisterde aandachtig en zei toen: “Lange tijd dacht ik inderdaad dat ik de gelukkigste vogel was, totdat ik op een dag een papegaai zag, zijn veren hadden een prachtige kleuren mix van rood en groen.

Vanaf toen vind ik dat de papegaai de gelukkigste vogel is die er bestaat.

En dus ging de kraai ging op zoek naar een papegaai om te zien of de zwaan gelijk had.
Toen hij er eentje ontmoette vertelde hij hem van zijn bedenkingen over zijn zwarte verentooi, de witte veren van de zwaan
en wat de zwaan had verteld over de kleurenpracht van de papegaai.
“Ach,” zei de papegaai, Ik leefde een gelukkig leven, totdat ik een pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, maar de pauw, die heeft er ontzettend veel. Sinds ik de pauw ontmoette, vind ik mezelf niet zo bijzonder meer.”

En de kraai vloog weer verder, dit keer op zoek naar een pauw. Hij vond er een in de dierentuin. Tientallen mensen stonden om zijn kooi, in volle bewondering keken zij naar zijn verentooi. Toen alle bezoekers naar huis waren vloog de kraai naar de pauw toe.

Lieve pauw,” zei de kraai, “je bent zo mooi. Elke dag komen vele mensen hierheen om je te zien; wanneer de mensen mij zien, dan jagen ze me onmiddellijk weg. Ik denk dat je de gelukkigste vogel ter de wereld bent.”

De pauw keek naar de kraai en antwoordde: “Ik heb inderdaad lange tijd gedacht dat ik de mooiste, en mede daardoor, de gelukkigste vogel op aarde was. Maar door mijn schoonheid hebben ze mij opgesloten in een kooi; ik ben een gevangene in deze dierentuin. Inmiddels ken ik alle vogels in de dierentuin, en ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de kraai de enige vogel is die hier niet in een kooi wordt gehouden. Dus denk ik, als ik jou was, lieve kraai, dat ik dan werkelijk het gelukkigste wezen op de aarde kon zijn, want dan zou ik overal naar toe kunnen vliegen, vrij zijn; ja dan zou ik echt gelukkig zijn”.


Zonder verandering is het leven een mooie foto, met verandering een spannende film.

Geluk is geen bestemming, het is een ingesteldheid... It’s “a state of mind”.


Genieten is frustratie-loos bestaan;
(Leven zonder frustratie)

Een frustratie is een onlustgevoelen vanuit een niet aanvaarde onmacht.

Als mens ben ik een beperkt wezen, dus ik zal tijdens mijn leven ook onmacht ervaren ... niemand is Almachtig; hoe ga ik daar mee om?


De Mensenziel op Aarde

De Ziel daalt af naar de Aarde en zoekt het " Mens - Zijn "
Deze tocht is mysterie, en nog te vaak is er die wezenspijn
Meermaals deed de mensheid een diepe val 
en het Paradijs werd al snel een tranendal
Beperkt door de wetten van de Aarde
lijkt vrijheid de allerhoogste waarde
De Aardbewoner moet één worden met het getij
en deze tegenstrijdigheid maakt hem onvrij
Eb en Vloed, Dag en Nacht, bepalen zijn leven
maar doordrenkt met Liefde wordt het Ontvangen en Geven
Enerzijds is er mij reeds veel ontnomen 
maar met het doel iets verheven te bekomen
Al het niet kunnen hoeft niet zwaar te zijn
alsook de tranen, het gemis of de pijn
Dan kan er een ander gevoel komen
iets waarvan ik altijd ben blijven dromen
Wezenlijke Liefde beleven en brengen op deze beperkende planeet
daar tegenover is de zwaartekracht maar een kleine magneet
Zolang ik van mensen kan houden, houd ik moed
voor mij is Adelende Liefde het hoogste goed


Leef NU; Leef Dankbaar

Leef NU, voel je dankbaar voor de fijne dingen in het leven, maar ook: voel je dankbaar voor de lessen die "vervelende" gebeurtenissen je leren. Besef dat alles is zoals het is, en dat je enkel invloed hebt op de toekomst. En die toekomst kan jij mee vorm en kleur geven... je kan kiezen voor een dagelijkse "positieve" sfeer.
Het is ook goed om dankbaar te zijn voor het feit dat je zo geraakt wordt door het verdriet en het verlies van andere mensen. Je medeleven is geen probleem dat moet worden opgelost, het is een gave! Empathie is een prachtige eigenschap; de mensenwereld heeft een tekort aan Empathie.


Een (song-) tekst die ik heb geschreven in 2015

Levenskleur

Kom open je ogen en zie in kleur zwart wit geeft enkel sleur
Laat al het "moeten" voor wat het is de glimlach voorbij de ergernis

Weet je, telkens opnieuw komt de nacht
De sterren onthullen hun praal en pracht
De donkerte dompelt de aarde in haar sfeer
Hunker dan niet naar het licht van weleer

De sterren wijken voor het ochtendlicht
de aarde schrijft alweer een nieuw gedicht
onleesbaar door een zwarte - of roze bril
maar wie het leest valt nooit nog stil

Wel, kom dan en blijf niet staan
Laat me een lach en een traan
Wees en Leef, Weet en Zweef, op de adem-zee...


25 - 09 - 2022

Daar waar Liefde is, daar is (het) Leven.

Onde há Amor, há Vida.

Where there is Love, there is Life.

                                                                                                              Mahatma Gandhi


22 - 09 - 2022

 

Merkloze of goedkope kleding dragen betekent niet dat je arm bent...
Vergeet nooit: Je hebt een gezin "eten te geven", Je hoeft echt geen indruk te maken op jouw leefgemeenschap...

 

MORGAN FREEMAN15-08-2022

Je tijd is beperkt, dus verspil hem niet door het leven van iemand anders te leven.
Laat je niet vangen door dogma's. Laat het lawaai van de meningen van anderen je eigen innerlijke stem niet overstemmen. En heb de moed om je hart en intuïtie te volgen.
Vrij naar Steve Jobs


11-08-2022

Neem geen genoegen met een minder leven dan waartoe je in staat bent.  (Nelson Mandela)

Leef op jouw maat EN Leef voluit / Durf voluit te leven. Breng je talenten in bloei en benut hen ten volle, elke dag!

Maak jouw levensreis niet als toerist, maar als avonturier.  (Mary Anne Radmacher)


08 - 08 - 2022

Boeddha, tijdloze wijsheid

"We worden gevormd door onze gedachten; we worden wat we denken.

Wanneer de Geest zuiver is, volgt vreugde als een schaduw die nooit weggaat."

Boeddha

We are shaped by our thoughts; we become what we think.
When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.”

Buddha

"Somos moldados pelos nossos pensamentos; tornamo-nos naquilo que pensamos.

Quando a mente é pura, a alegria segue como uma sombra que nunca sai".

Buda

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De benaming "Boeddha" (Buddha - Buda) verwijst dus naar een niveau van bewustzijn, en is beslist geen titel!
Titels behoren tot het Ego- en Persoonlijkheids- niveau.

De stichter van het boeddhisme kreeg de naam "Gautama Boeddha". Het woord Boeddha in de oorspronkelijke taal (Pali) omvat de begrippen: de Ontwaakte - de Verlichte - degene met een Allesomvattend Inzicht.


04-08-2022 - OSHO - Gratitude - Dankbaarheid

Gratitude is not a word, it is a deep feeling in the very center of your being…. To me, gratitude is the greatest experience that you can have – not to God, not to me, not to anybody in particular...simple gratitude for this whole existence. These birds, these beautiful trees, this whole existence is so beautiful that not to feel gratitude about it is to remain blind, ignorant, unaware.

 

Dankbaarheid is niet zomaar een woord, het is een diep gevoel in het centrum van je wezen.... Dankbaarheid is één van de grootste ervaring die je kunt hebben - niet tegenover God, niet tegenover iemand in het bijzonder… Eenvoudige dankbaarheid voor dit hele bestaan. Deze vogels, deze prachtige bomen,... dit hele bestaan is zo mooi dat als je er geen dankbaarheid voor voelt, je blind blijft, onwetend, onbewust.


De toekomst van de Aarde & de Wereld? (inspiratie bron J. Hermus)

Het is nu wel duidelijk; het Leven op Aarde neemt meer en meer extreme vormen aan, we hebben bv. deze dagen ook in België te maken met tropische temperaturen. Klimaatsveranderingen zijn niet nieuw (denk bv maar aan de “ijstijd”) maar het tempo is dat wel! De verandering die nu bezig is, gaat veel te snel. Deze factor is wel degelijk door de globale mensheid tot stand gekomen. Je kan als individu dit niet oplossen, MAAR je kan wel een bijdrage doen ter verbetering van de omstandigheden… Dus handel vandaag met de lange termijn in gedachten betreffende specifieke domeinen; want, kleine, dagelijkse acties vormen al snel iets “groot / groots” of indrukwekkend. En door een dergelijke ingesteldheid zal je tegelijk een inspiratie zijn voor al de mensen van je leefomgeving en alle mensen die je nog mag ontmoeten.

Door een aantal “gewoonten” anders te doen zet je een aantal mensen aan het denken.
“Je kan niet - niet beïnvloeden...” Jij hebt invloed op iedere mens die in je leven komt, EN iedere mens die in jouw Leven komt, heeft invloed op jou.

Dus, recycleer je plastic, doneer af en toe eens aan “het goede doel” (dicht bij huis zijn er ook vele noden) doe datgene dat goed voelt voor jou; belangrijk hierbij is dat je eerlijk bent tegenover / met jezelf. Blijf ontwikkelen, blijf groeien.

De toekomst is, gedeeltelijk, nog in te vullen; door zelf deel te nemen aan dit “invullen van onze toekomst”, maak je dit “Denken en Doen” een onderdeel van je dagelijks leven; het kan je ondersteunen om voldoende optimistisch en vertrouw vol te blijven over wat er komen gaat. (en dat heeft ook weer een invloed op anderen)


Leraren openen een deur, maar jij moet zelf naar binnen gaan.

                                                                                                                                             Confucius


23-06-2022
Wanneer wij de controle durven los te laten, kunnen we ervaren wat overgave betekent.19 - 06 - 2022

Ze zijn Niet Gevaarlijk wanneer je hen goed laat opgroeien; (een goede opvoeding)
En ook de honden zijn niet gevaarlijk...


16/06/2022

Gelijkwaardig & Uniek...
Voor jezelf kiezen? ja, maar wel op een evenwichtige basis om ook voor een ander te kiezen wanneer noodzakelijk (steunen, ontmoeten,...) én opletten dat je daardoor niet in de val van EGOISME trapt. Ik ben één mens van de +/- 7,5 miljard mensen op deze planeet; nooit gelijkaardig maar altijd gelijkwaardig... mijn Leven is niet belangrijker dan het Leven van al die andere mensen, ook niet minder belangrijk... dat mis ik in de mensenwereld. 

13-06-2022

Besef dat je zelf het drama maakt in je hoofd.  

Inspiratiebron J Hermus
Dat is verhelderend om te weten, want dat betekent dat je het ook zelf kunt stopzetten.

1. Zie dat je geen andere optie (keuze) hebt dat ‘acceptatie’.

2. Accepteer dat niemand het verleden kan veranderen.

3. Accepteer ook dat het leven zich niet druk maakt over wat jij wel en niet wilt; en ook dat het Leven niet bezig is met wat jij bestempelt als ‘goed’ en ‘slecht’ of als ‘logisch’.

4. Zie hoe je jezelf gek maakt door te blijven ‘hangen’ in die druk makende, controlerende gedachten. Besef dat jij gedachten hebt, maar niet dat jij jouw gedachten bent.

5. Adem in, adem uit; Ontspan en adem de stress mee uit (laten afvloeien)

Piekeren is een effectieve manier om constant een gevoel van haast, stress en angst te ervaren. Ontspan, laat los, accepteer.

Als een Leven vol Rust, Dankbaarheid en Liefde, je niet bevalt, kun je nog altijd teruggaan naar piekeren...


03-06-2022

▪ Als je verlamd raakt door wat een ander over je zegt, dan beschouw je zijn mening over jou belangrijker dan jouw mening over jezelf.

▪ Als je gelooft dat het kan lukken, zul je kansen zien.

Als je gelooft dat het toch (weer) niet zal lukken, dan zul je obstakels zien.
                                                                                                                                                                              Wayne Dyer


                                                                                GEDULD

Muddy water is best cleared by leaving it alone. - Alan Watts

Modderig water zal het snelst weer helder worden wanneer je eraf blijft.
(de modder zakt dan naar de bodem)


Wie tevreden is met wie hij of zij werkelijk is, en met wat hij heeft, behoort tot de meest gelukkige mensen van de wereld.

Wie zichzelf en zijn situatie / omstandigheden, altijd vergelijkt met anderen, zal nooit - echt - gelukkig kunnen zijn.

Geluk is geen bestemming, het is een ingesteldheid;  “a state of mind

Jezelf vergelijken  OF Gelukkig kunnen zijn met wie je werkelijk bent?


Vrijheid

03-05-2022
- Vrijheid is je hartverlangen voelen om onafhankelijk te zijn van de mening van anderen.

- Vrijheid is het vermogen om te kiezen en zo nodig te herzien, om je dan te engageren voor die keuze.

                                                                  Vrije interpretatie naar Paulo Coelho


Innerlijke Kracht

25-04-2022
You have power over your mind; not outside events. 
Realize this, and you will find strength.

Jij hebt macht over je geest; niet over gebeurtenissen van buitenaf. Realiseer je dit, en je zult kracht vinden.

Tem poder sobre a sua mente; não sobre eventos externos. Perceba isto, e encontrará força.

                                                                                          Marcus Aurelius


Vrede op Aarde - Vrede in de Wereld

Als er licht is in de ziel,
zal er schoonheid zijn in de mens

Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis

Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land

Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde…                                                                                                       Chinees gezegde


Aanvaard dat de ander anders is...

Je zal zien dat er een vernieuwing komt wanneer mensen elkaar leren aanvaarden zoals ze zijn - de een de ander, de ander de een. Wanneer ze leren aanvaarden dat de ander anders is. Leren aanvaarden dat die ander in zijn anders-zijn een even grote schoonheid, diepte, schittering draagt.

Als je dit kan leren zien, zal je blij kunnen zijn met die ander hoewel die ander misschien totaal andere dingen formuleert en zegt dan jij, maar die toch heel mooi kunnen zijn.

Meester Morya


‘’Het hart is als een tuin.  Welke zaden plant je?   Mededogen of angst, Liefde of wrok ?’’


         28-03-2022

 

Lao Tzu  - Lao Tzé

Because one believes in oneself,

one doesn’t try to convince others.

Because one is content with oneself,

one doesn’t need others’ approval.

Because one accepts oneself,

the whole world accepts him or her.

  


        Lao Tzu  - Lao Tzé

Omdat men in zichzelf gelooft,
probeert men anderen niet te overtuigen.
Omdat men tevreden is met zichzelf,
heeft men de goedkeuring van anderen niet nodig.
Omdat men zichzelf accepteert,
accepteert de hele wereld hem of haar.                                                                                       Lao Tzé
___________________________________________________
. In je huisvesting, leef dicht bij het land.
. In gedachten, hou het simpel.
. In conflicten, wees rechtvaardig en vrijgevig.
. In een regering, probeer niet om controle te verwerven.
. In je werk, doe wat je leuk vindt.
. In familie, jouw gezinsleven, wees volledig aanwezig. (altijd)
                                                                       Lao Tzé

10 - 03 - 2022

Laat je ego los.

Je ego is dikwijls een ratelende stemmetje in je hoofd. De kant van jou die beledigd kan worden, teleurgesteld kan raken, bang kan zijn en / of continu piekert en nadenkt.

‘Zelf Liefde’ ontwikkelen is niet hetzelfde als arrogant worden. In dat geval voed je je ego; en dus wordt dit groter en groter. En hoe groter je ego, des te ingewikkelder je leven wordt.

Probeer je ego juist kleiner te maken om dichter bij jezelf te komen.

Toelichting: Het is uiteraard echt belangrijk dat jij je Ego niet tot een "overwoekerende plant" laten evolueren; jouw Ego op Jouw maat!; en dat gaat haast vanzelf wanneer het Ego op zijn plaats is, binnen het Geheel dat jij bent als Mens (en dat is zo voor al onze innerlijke aspecten) en dus ook voor die (functionele) taken die het Ego te doen heeft.


Het gevoel jij andere geeft (in de omgang) zegt veel over jezelf  (je innerlijk)


Meester Morya

Meester Morya

Volle Maan Meditatieteksten van en door Meester Morya

ter verduidelijking: deze teksten hanteren een specifieke taal; als je dit wil lezen, - en moet het nog gezegd worden dat je hierin helemaal vrij bent? - lees dan de inhoud en laat je door (oud) woord- en taal- gebruik niet afleiden of eventueel misleiden. (vertaal naar de zuivere taal, de “juiste” invulling van woorden. “JUIST” = in overeenstemming met de Waarachtige Werkelijkheid.)

Meester Morya 2022

"Wanneer je uitgaat van de liefde van je hart, wanneer je begrijpt dat er werkelijk liefde is in je hart, dan is het zo dat je op weg kan gaan in nieuwe richtingen.
Maar met de hulp van liefde ontdek je wie je werkelijk bent.
Het is zeer belangrijk dat je durft stappen te zetten in jouw leven, dat je durft je eigen verantwoordelijkheden te nemen in je leven. Maar doe nooit te veel. Dat lijkt eigenaardig, want Ik zit jullie aan te moedigen om stappen te zetten en terzelfder tijd zeg Ik: doe nooit te veel. Want vanuit liefde, vanuit de kracht van liefde, weet je wat noodzakelijk is, wat goed is, maar wat je ook niet moet doen.
Het is wel belangrijk dat je keuzes maakt in jouw leven, keuzes in het werk wat je doet, keuzes in de manier waarop dat je het werk doet, keuzes naar andere mensen toe, dat je weet: ‘die is belangrijk voor mij daarom en daarom’, of dat je weet: ‘ik moet er zijn voor die en die’, bv voor je kinderen, ‘of ik moet ze juist loslaten’, dat kan ook... Keuzes zijn dus echt belangrijk. Het is niet zo dat je dogmatisch moet denken van: één keer voor altijd, dat is niet zo. Je moet weten dat je heel genuanceerd en heel gevoelig moet omgaan - met jezelf en met je medemensen.
– Innerlijk is het zo dat je meestal als je stil wordt rond liefde, dat je raad weet. Als je jezelf bevraagt van: ‘hoe zou een liefdevol iemand omgaan met dit of dat probleem?’ dat je raad weet. Maar het is niet dat je je moet laten doen door anderen die jou willen te slim af zijn. Neen, je moet heel eerlijk zijn en heel doordringend terzelfder tijd. Kijk naar het probleem, probeer te kijken naar het probleem zoals het 
werkelijk is, niet zoals jij zou willen dat het is, maar zoals het probleem werkelijk is. Kijk naar de ander zoals die werkelijk is, probeer te kijken naar de ander zoals die werkelijk is.
– Als je dit doet vanuit liefde zal je zien dat je heel veel ontdekt, want je weet dat je in staat bent om die ander te steunen in zijn / haar zoeken. Daarom moet je het niet altijd zelf invullen. Af en toe moet je kunnen de tijd nemen om bij iemand te 
zijn. Zonder dat leven van de ander te richten of te helpen richten. Gewoon jouw aanwezigheid in liefde, jouw luisterbereidheid naar het leven van de ander. Dit op zich, als je het doet vanuit liefde, is zalvend. Want je moet weten, als je in liefde leeft, leef je in God, zo eenvoudig is het, maar ook zo moeilijk terzelfder tijd. Want het is wel dat je vanuit de liefde van God, vanuit de liefde van je hart op een weg komt van verruiming, van verandering. De ene muur na de andere valt, het ene bastion na het andere wordt ingenomen.
– Je zal zien dat je innerlijk tot grote dingen in staat bent en dat dat ook uiterlijk tot een werkelijkheid wordt. Maar je moet nooit iets forceren, want daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je het ritme van het leven in je hart ontdekt. Dit ritme kan heel verschillend zijn bij de ene mens als bij de andere mens.

Het is zeer belangrijk dat je je intuïtie leert volgen, dat je op een fijne, gevoelige manier leeft, op een manier dat je het vuur ontdekt in jezelf, dat je die blijheid, die warme blijheid ontdekt in jezelf, dat je weet dat er goedheid is, goedheid die je kan beleven voor jezelf. Dit is hetgeen wat je sterk maakt, dit is hetgeen wat je vooruit brengt, dit is hetgeen wat je op de goede manier in het leven plaatst. En daardoor ontmoet je ook goedheid, de goedheid van je medemens, de goedheid van het al, de goedheid van de natuur.
– Er is zoveel wat prachtig is in je eigen leven. Als je de stappen zet daar naartoe, word je gevoed door het leven, ontdek je dat het leven eigenlijk ligt in de handen van de Goddelijke Moeder en dat Zij Haar eigen leven deelt met ons. Het is dan ook goed te beseffen dat je Haar in je eigen hart kan ontmoeten en dat van daaruit, vanuit Haar liefde heel veel mogelijk is.
Het zou kunnen zijn dat je radicaal wordt als je tot een begrip komt van je eigen leven. Dat je denkt: ‘zo zit ik in mekaar, zo moet het dan maar zijn en hoep, vooruit.’ En toch moet je dit niet doen. Probeer rustig te zijn in jezelf en probeer zeer genuanceerd te zijn in elke richting, en toch moet je in staat zijn stappen te zetten, keuzes te maken. Denk niet: ‘ja, als ik een keuze maak, dan verlies ik zoveel’, dit is niet zo. Kijk eerder naar de winst omdat je jezelf leert kennen, het diepe vertrouwen wat er in je hart is.
– Er zijn zeer mooie dingen die komen in je leven, dat zal je zien. Want elk van jullie is toch in zekere zin
op zich zeer belangrijk, moet je heel goed beseffen. Er is een groot belang in jouw leven, in het leven van elk mens die probeert vanuit de kracht van liefde, vanuit de kracht van God te leven. Verlies daarom ook geen tijd."

Meester Morya


Maak jezelf vrij; Het verleden loslaten; geeft je meer rust...

Het verleden loslaten voelt soms behoorlijk uitdagend aan; hoe kan jij het jezelf iets makkelijker  maken... (Jelle Hermus)

People have a hard time
letting go of their suffering.
Out of a fear of the unknown,
they prefer suffering that is familiar.”

Thich Nhat Hanh

Het verleden loslaten helpt je gelukkiger te zijn...

Blijven hangen in het verleden is een van de beste manieren om je leven te vullen met drama en ellende. Het verleden loslaten helpt je kalmer, blijer en vrijer door je dag te gaan.

Waarom? Simpel: blijven hangen in het verleden is problematisch, omdat je gedachten blijft circuleren over een gebeurtenis die niet langer bestaat. Je kunt er niets aan veranderen, het is zoals het is. Dat is een gegeven – en wensen dat het anders was veroorzaakt stress, frustratie en een overvloed aan drama.

Niet leuk en niet nodig.


Ingesteldheid - Mentaliteit en Overtuigingen, Frustraties, e.d.
Inspiratiebron: Marijke de Jong & Jelle Hermus

Beleving: Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt ...

Overtuigingen: Een stukje Visie:  Wat is een Overtuiging?  Een overtuiging is een gevoel van zekerheid over iets. Zodra je van mening bent, dat het waar is, kan het leiden tot “self-fulfilling prophecy”. (zelf vervullende voorspelling / zichzelf waar makende voorspelling)

Frustratie: Een frustratie is JOUW reactie op een situatie - Frustratie is een Niet aanvaarde Onmacht.

HET IS WAT HET IS... De realiteit is, dingen zijn zoals ze zijn en daar verander je helemaal niets aan. Het enige waar je invloed op hebt is JIJ ZELF. Dus om te leren leven zonder frustratie zul jij je verwachtingen en je kijk op dingen moeten veranderen.– Vraag je zelf eens af als je ergens gefrustreerd over bent: “Is mijn doel realistisch en haalbaar?” Je kunt bv. iemand niet verplichten van je te houden als de ander die gevoelens niet heeft voor jou. Jij kunt van iemand houden, maar verwachten dat de ander dat ook van jou doet terwijl die gevoelens er niet zijn, is je zelf in de val lokken en je kunt wachten om teleurgesteld te worden. Dan ben je gefrustreerd omdat iets niet is zoals je wilt, maar als jij je zelf de vraag stelt: “Is mijn doel realistisch en haalbaar?” dan is het antwoord “NEE.”Is je doel wel haalbaar, maar lukt het je de eerste keer niet? Geeft dan niet op en blijf volhouden en zie het als een uitdaging en geloof dat je het kunt! Je ontneemt je zelf zoveel kansen door op te geven. Accepteer de dingen zoals ze zijn en niet zoals jij wilt dat ze zijn en onthoud dat jouw manier één manier is om iets te doen, maar niet per se de juiste manier is (laat staan de beste manier) om iets te doen. Probeer mensen niet te manipuleren om je doel te bereiken maar om te inspireren om je te helpen.  Bent je toch gefrustreerd, reageer het dan niet af op de mensen om je heen. Besef dat het jouw probleem is en niet die van een ander. Frustratie is tenslotte jouw reactie op een situatie. En misschien wel het meest belangrijke van allemaal, heb geduld. Sommige dingen kosten nou eenmaal meer tijd dan dat jij wilt.

foto: Marijke de Jong - (Horses) Straightness training (recht richten bij paarden)


Nieuwjaarswens 2022

Ik wens eenieder een "goed" 2022; in het leven is er zo nu en dan een woelige periode, een moeilijke dag, ..., dan wens ik je de kracht en de moed om toch waardig door te gaan; en altijd zal de lucht weer opklaren, er volgen dan weer mooie en genietbare dagen. Die wens ik je veelvuldig toe; een Gelukkig Nieuwjaar.


Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success.

Albert Schweitzer

Succes is niet de sleutel tot Geluk;
Geluk is de sleutel tot succes.
Albert Schweitzer


Leef voluit, Leef vrij...


Osho - vriendschap

Osho - 04-11-2021 (Tekst bewerkt, kleine aanpassingen / aanvullingen)

The man who is capable of being alone is also capable of being a friend.
But it is not his need, it is his joy; it is not his hunger, not his thirst, but his abundance of love that he wants to share.

When such a friendship exists, it has taken on an additional dimension; the heaven and the earth // the earth and the sky connected by an always freely flowing Love energy
Osho

De man die in staat is alleen te zijn, is ook in staat een vriend te zijn.

Maar het is niet zijn nood / behoefte, het is zijn vreugde; het is niet zijn honger, niet zijn dorst, maar zijn overvloed van liefde die hij wil delen.

Wanneer zo'n vriendschap bestaat, heeft zij een nieuwe dimensie gekregen. De hemel en de aarde zijn dan verbonden in een altijd vrij stromende Liefdesenergie. (in twee richtingen)


Menselijke Engelen op aarde.  Auteur: Marleen van Wegberg

Menselijke Engelen op aarde.

Iedereen komt op aarde met een levensdoel en levenslessen, om te leren en te groeien als mens en als ziel. Ook al zijn we ons hier meestal niet van bewust, we kiezen voordat we worden geboren wat ons persoonlijke thema zal zijn in het aardse leven. Dat kan bv. geduld betrachten, mededogen tonen, vertrouwen op jezelf, of, loslaten van controle, zijn.

Menselijke engelen voelen naast hun persoonlijke opdracht ook een bredere opdracht: dienstbaar zijn aan anderen.

Vanuit spiritueel perspectief hebben we naast onze aardse familie ook een zielenfamilie waaruit we voortkomen en waarin we zijn opgegroeid als ziel, nadat we als vonkje van het goddelijke Licht werden afgescheiden. Hoewel hij (of zij) nu een menselijk lichaam bewoont, voelt een menselijke engel zich vaak niet thuis in zijn lichaam en niet thuis op aarde omdat hij reeds langere tijd in de geestelijke wereld heeft vertoefd. Toch heeft hij er bewust voor gekozen om nu op aarde te incarneren en een zielen – taak te volbrengen. Veel menselijke engelen zijn hier nu als begeleiders, verzorgers, coaches of therapeuten met ervaring in genezing op allerlei gebieden. Ze hebben vaak onbewust een opdracht aanvaard om nu, in deze tijd van grote energetische veranderingen, helende energie te verspreiden en zo het lijden van anderen te verlichten. Om mee te helpen de energie op aarde als collectief naar een hoger niveau te brengen en de energie van individuele mensen te verhogen en hun bewustzijn te vergroten. Maar ook in huiselijke - of familie situaties kunnen menselijke engelen grote betekenis hebben voor anderen en invulling geven aan hun innerlijke roeping. Vaak lopen zij in hun leven eerst zelf tegen innerlijke belemmeringen en fysieke - en energetische klachten aan die ze moeten ‘overwinnen’ (uitzuiveren, transformeren, enz.) om helemaal in hun kracht te kunnen gaan staan.

 

Wat zijn nu de algemene kenmerken van menselijke engelen:

1. Je hebt het gevoel anders te zijn dan anderen en voelt je vaak vervreemd of afgescheiden van anderen, daarom wilde je je vooral in je jeugd graag aanpassen vaak ten koste van je eigenheid

2. Je bent (over)gevoelig voor reacties van andere mensen, chemische stoffen en geweld, lawaai en chaos en mensenmassa’s

3. Je hebt het gevoel een opdracht te hebben in je leven op aarde

4. Je hebt vaak frustrerende relatiepatronen die je uitdagen om je kracht op te pakken

5. Je straalt vertrouwen uit waardoor anderen je vaak hun problemen en geheimen vertellen

6. Je ziet er vaak jonger uit voor je leeftijd

7. Je kan een vorm van verslaving hebben of er komt verslaving voor in de familie

8. Je hebt soms oorsuizingen of een hoog geluid in je oor

9. Je bent vaak goed van vertrouwen en vindt het moeilijk om je grenzen te stellen

10. Je hebt vaak last van gezondheidsproblemen, Fibromyalgie, ME of RSI, burn-out of andere energetische klachten.

11. Je probeert kwaad te veranderen in goed en duisternis in licht.

12. Je volgt je hart, terwijl dat soms het moeilijkste lijkt wat je op dat moment kunt doen.

13. Je hebt beelden van een hemel op aarde en wilt bijdragen aan dit ideaal.

14. Je bezit de gave om te weten wat er in het hart van anderen omgaat.

15. Je hebt een diep verlangen om jezelf te verbinden met je zielenfamilie hier op aarde.

16. Je gelooft in de helende kracht van liefde.

17. Je hebt het gevoel dat je voor een hoger doel bent geboren en wilt dit uitdrukken in je leven.

Als je veel van deze kenmerken herkent, is de kans groot dat je een menselijke engel bent, met een specifieke opdracht hier op aarde. Je probeert je te herinneren wie je werkelijk bent en wat je specifieke opdracht is. Dit te weten kan ervoor zorgen dat je meer kan gaan begrijpen van je karakter, gedrag en persoonlijke eigenaardigheden en je meer thuis kunt voelen op aarde. Je weet dan dat er een reden voor is dat je je anders voelt, dat je er voor hebt gekozen om nu hier te zijn, maar vooral ook dat er in deze tijd meer mensen zijn zoals jij. Dat geeft een gevoel van opluchting en maakt energie vrij om in jouw persoonlijke - en spirituele kracht te gaan staan.

Voor alle menselijke engelen en andere hoog gevoelige mensen is de diepgaande “Transformatie Leergang” ontwikkeld. Als je in jouw zachte kracht gaat staan, maak je van je kwetsbaarheid een kracht, waarmee je ook anderen kunt ondersteunen. Maar belangrijker nog; je voelt je gelukkiger, omdat je weer verbonden raakt met je hogere Zelf en de Kosmos. Zo kan je jouw levensbestemming innerlijk gaan voelen en vormgeven in je leven. Dit is geen makkelijk pad, maar het kan je wel heel veel brengen. Je kunt deze weg samen met anderen gaan, en veel leren en delen met elkaar.

Ook als je jezelf niet (helemaal) herkent in bovenstaande beschrijving maar wel een innerlijk verlangen voelt tot verdieping en ontwikkeling, ook dan biedt deze leergang handreikingen tot zelfontplooiing, het vinden van je ziel-kwaliteiten en verruiming van de geest…
Tenslotte hebben we allemaal de potentie om onszelf te ontwikkelen naar een hoger bewustzijn en de verbinding met de Kosmos, God of Geestkracht (opnieuw) te gaan ervaren in ons leven.

 

 

 

Post 11-10-2021 (Bron: Jelle Hermus)

Geluk is acceptatie.

- Je voelt je het best wanneer je stopt met verzetten tegen hoe het leven is.

Zonder je gedachtestroom zo serieus te nemen, is het leven gewoon wat het is.
Niet meer en niet minder.

Het leven is een wonder. En als ik echt probeer omuit mijn hoofd te komen” (en eruit te blijven)  merk ik alleen maar redenen om me dankbaar te voelen…

- Je ervaart geluk het meest intens wanneer je volledig in het moment leeft; en dat is:

Wanneer je gedachten volledig uit staan en je bewustzijn volledig aan.


28/09/2021 – Dalai Lama

 • Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.

  • Liefde en mededogen zijn noodzakelijkheden.
   Zonder deze  “elementen”  kan en zal de mensheid niet overleven.


POST 11 / 09 / 2021

Wanneer jij er werkelijk niets om geeft wat anderen over jou denken, dan heb je een hoog niveau van vrijheid bereikt.


POST 04 / 09 / 2021

“GOD” vertegenwoordigt de manier waarop jij  ‘De Liefde’ een plaats geeft in deze wereld, 
 in dit leven vandaag...


Ingesteldheid - Mentaliteit

POST 30 / 07 / 2021

Wanneer moeilijke dingen gebeuren, gebeuren ze voor een reden! (Diegenen die dit principe echt aanvaarden, ervaren veel innerlijke rust; ook al weet je die reden dikwijls niet, al zeker niet meteen; maar er is wel dat vertrouwen dat dit "moeilijk iets" noodzakelijk is dat het gebeurt.)

Het regent, rotweer?... heb je de pracht van een regenboog al eens echt bekeken?

Het is nacht, buiten is het donker (ook symbool voor "donkere tijden") maar enkel dan kan je sterren zien...
Het wordt op deze site heel regelmatig geschreven: "De Werkelijkheid is Neutraal" 

Onze eigen invulling geeft er een betekenis aan * en die wordt zeker beïnvloedt door onze visie, onze ingesteldheid / mentaliteit... Hoe sta jij in het Leven; hoe sta jij in JOUW Leven?

*  Ik wil nog even benadrukken dat ik een onderscheid maak tussen "De Waarachtige Werkelijkheid"
(= De Werkelijke Waarheid) en de "Wereldse Realiteit". (Voor een grote meerderheid van de mensen is die Realiteit = Het Dagelijkse Leven)

 


“Leven met de wind mee”

Post 25 / 06 / 2021

Artikel: Niets doen om meer voor elkaar te krijgen.  (Jelle Hermus) Een kort stukje (aangepaste) tekst uit dit artikel:
● Leven met minder weerstand: “Wu wei“ noemen de taoïsten het;
het betekent: “actie door inactie”; of a
nders gezegd: “niet forceren” (ook "niets forceren")
Het is Leven in lijn met de natuur of de werkelijkheid, waardoor je minder (tot geen) weerstand ervaart en meer kalmte, balans en blijdschap cultiveert:
Niet hard duwen op de zaag, maar de zaag het werk laten doen.
Niet roeien tot je erbij neervalt, maar de zeilen hijsen en je laten duwen door de wind.
Niet eindeloos proberen ieder detail te controleren, maar het leven de ruimte geven zodat alles op zijn plaats kan vallen .Je kan het dus ook “leven met de wind mee” noemen.

● Deze boodschap is een parallel met bv. “Drijf op jouw levensstroom, laat je gewoon meevoeren”

- Tekst uit een artikel van Jelle Hermus  -  bewerking: McJaco (Marc J)


MOETEN ? !Wat, Hoe, Waarom,... Minder moeten is bevrijdend

Post 12 / 05 / 2021

Minder moeten is bevrijdend - Jelle Hermus - - bewerking: McJaco (Marc J)

Ze noemen het niet voor niets de ratrace – als je dagen overlopen van verplichtingen dan heb je het idee dat je eindeloos rent om vervolgens nergens te arriveren. Je ploetert en doet wat je moet doen, om vervolgens nóg meer te ploeteren en nóg meer te moeten… Wat een ellende.

Weet je – zo hoeft het niet te zijn. Je moet veel minder dan je denkt. Sterker nog – ik zou zover gaan als zeggen dat je helemaal niets moet.

(De onderstaande extreme illustratie, maakt het “principe" duidelijk)
Wat? Je moet ademen? Ja, je moet ademen als je niet wilt stikken; maar niemand verplicht je om niet te stikken.

Het punt is: in essentie moet je niets. Maar als je iets wilt, dan zal je er wel dingen voor moeten doen en laten.

Je moet bv. geen belasting betalen. Maar als je graag uit de problemen blijft is het wel een efficiënte (noodzakelijke) stap om te zetten.

Veel mensen hebben het idee dat de dingen die ze moeten absoluut zijn; dat ze er niets aan kunnen veranderen. Maar het is veel logischer om het andersom te bekijken: je moet niets, maar je wilt van alles.

Sommige dingen zijn logisch om te willen, zoals gezondheid, vrijheid en veiligheid voor jou en je dierbaren. Maar andere dingen zijn volledig optioneel. Zoals een TV abonnement, een smartphone, een mooi huis etc.

Zodra je op zoek gaat naar datgene wat je wilt, zal je ineens inzien waarom je zoveel lijkt te moeten. Minder moeten begint dus bij jezelf.

En dat is een voordeel, want ” jezelf is altijd in de buurt”. Dus laten we eens kijken welke stappen je kunt zetten om minder te moeten en meer te genieten van je leven. 😊

1. Begin met te schrappen

De dingen die je ‘moet doen’ omdat andere mensen er anders ‘iets’ van zullen vinden – daar wil je beginnen met schrappen.

Je moet prachtige traktaties maken voor je dochter, omdat andere ouders anders ‘iets’ denken over jou en je gezin. Je moet je hele huis grondig schrobben omdat je moeder anders ‘dingen’ zegt. En je moet een nieuw bankstel hebben omdat bezoekers anders iets kunnen ‘vinden’ over je interieursmaak. Schrap, schrap. Weg ermee.

Er zijn maar een paar dingen echt belangrijk in het leven. En dit soort dingen hoort daar niet bij. Dus weg ermee.

Vraag jezelf af:

 • Doe ik dit omdat het me blij maakt, of omdat ik bang ben voor wat anderen over me zullen denken als ik het niet doe?”

 • Wat zou het me kosten als ik dit niet meer zou doen? Zou ik dit erg vinden?”

Maak je leven simpeler, niet ingewikkelder. Je kunt nooit iedereen tevreden houden (onmogelijk), dus je hoeft het ook niet te proberen.

2. Werk aan je tevredenheid

Je moet zoveel omdat je zoveel wilt. Dat is duidelijk. De kunst is dus om minder te willen. Om te leren om je vaker tevreden te voelen. Om vaker te willen wat je hebt, in plaats van te willen wat je niet hebt. Dat is uitdagend. Want we zijn gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwigheid. En we willen dolgraag bij de groep horen. Als iedereen om je heen constant bezig is met het veranderen van de outfits, het interieur of het najagen van allerlei doelen, dan wil je hetzelfde doen om niet buiten de boot te vallen.

Maar het probleem is dat die boot; waar je zo angstvallig aan vastklampt, sowieso aan het zinken is. En wat we doen is niet de lekken dichten zodat we richting blijdschap kunnen varen. Nee, we bouwen er gewoon steeds een nieuwe verdieping op om nog éven boven water te blijven.

En dan blijf je bezig. Dat is wat de ratrace is. Steeds weer van alles veranderen in de hoop dat het je gelukkig zal maken. Om steeds weer te concluderen dat je tóch niet tevreden kunt zijn, waarna je wéér van alles wilt veranderen.

Het is tijd om die boot achter je te laten en gewoon op eigen kracht naar de kant te zwemmen. Dat is moeilijk, maar de moeite waard. Want als het je lukt om je vaker tevreden te voelen, merk je dat je ineens veel minder “moet”.

Waarom?

• Als je minder verlangens hebt dan heb je veel minder geld, tijd en energie nodig om die verlangens te vervullen.

• Als je minder geld nodig hebt ontstaat de vrijheid om veel minder te werken.

• Als je minder tijd nodig hebt ontstaat de vrijheid om te doen waar je zelf zin in hebt.

• Als je minder energie nodig hebt ontstaat de vrijheid om opgewekt door je dagen te gaan – in plaats van oververmoeid en uitgeput.

3. Ga voor minimalisme (lifestyle)

Als je minder moet dan ontstaat er meer ruimte om te doen wat goed voelt. En dat is geweldig – want als je zo leeft wordt alles een stuk eenvoudiger.

Je bent niet langer aan het rennen om alle ballen hoog te houden. Je maakt je niet meer druk om het vervullen van allerlei oppervlakkige verlangens. Je bent niet meer zoveel tijd en energie kwijt aan werken richting doelen die je niet blij maken.

Je beseft dat je maar heel weinig nodig hebt om een goed leven te hebben. En dat je vanuit die simpele basis kunt genieten van ieder moment, en kunt doen wat goed voelt voor jou.

Dat is lifestyle -minimalisme: vaker kiezen voor wat goed voelt in het moment, in plaats van eindeloos plannen en nadenken. Het is echte vrijheid en echte blijheid.

Je hart volgen maakt alles simpel.

- Tekst / Artikel van Jelle Hermus  -  bewerking: McJaco (Marc J)


Daar is de Lente, Daar is de Zon...

Post 22 / 03 / 2021

LENTE, het seizoen van "voorbereiding"; de sapstromen van bomen begint weer te stromen, knoppen ontwikkelen zich om na een tijdje als blad of bloem te ontluiken; dieren die een winterslaap houden, komen opnieuw naar buiten, enz.
En wij mensen, bereiden wij ons ook voor? Gaan we "knoppen" laten ontluiken in nieuwe (frisse) gedachten & ideeën, gaan we onze dagelijkse bewegingstijd stap voor stap een beetje "opschalen"; gaan wij ook voor een periode van "bloei", zodat wij in het Herfstseizoen een goede oogst hebben... Ja, er is nog steeds die Corona pandemie, maar innerlijke groei kunnen we onder alle omstandigheden laten gebeuren; en bewegen kan gedeeltelijk ook binnenshuis, of in je achtertuin; trouwens we mogen nog wel buiten sporten... (het is een kwestie van plannen 'waar' en 'wanneer' en dan kan ook dit zonder extra risico's)
Welke keuze jij ook maakt, Ik wens je hoe dan ook een Bloeiende Lente, een bruisende start om uit de winter te stappen... Succes en zeker veel plezier aan alles wat je op dit vlak doet...


De Basis regels voor “GELUK” -  Bron: Marijke de Jongvrij vertaald Mc-J

Post 07 / 03 / 2021

* Zorg voor je lichaam: ‘juist’ ademen, voldoende water drinken, voldoende kwalitatieve slaap, gezond eten en zoveel mogelijk (= op jouw maat!) bewegen om fysiek in balans te blijven.

* Wees je bewust van je gedachten: let op de invloed van je gedachten, wees (in voldoende mate) op je hoede voor de deur van je geest, en kies je gedachten met zorg om mentaal en emotioneel in balans te blijven.

* Verbind je elke dag met je ware zelf: of het nu door meditatie, contemplatie, gebed of een wandeling in de natuur is. Centreer jezelf van binnen (blijf in Jouw Centerpunt) en kom / blijf spiritueel in balans. Anders gezegd: wees altijd wie je werkelijk bent / wie jij waarachtig bent, en doe / handel altijd met het maximum van wat je hebt meegekregen bij je geboorte, Leef altijd vanuit het beste wat je kan; simpel uitgedrukt: je best doen, altijd, overal, in alles wat je doet...

Maak het beste van wat je hebt; Begin eraan waar je ook moge zijn; Benut (gebruik) dat wat je ter beschikking hebt; Doe alles wat jij kan.  (M de Jong)


Kort maar zeer krachtig verhaaltje van Boeddha

Post 09 / 02 / 2021

 

Wat is het verschil tussen: - Ik vind je leuk & - Ik hou van je

Boeddha's antwoord:

Wanneer je een bloem leuk vindt, pluk je haar.

Wanneer je houdt van een bloem, geef je haar dagelijks water.

Diegene die dit begrijpt, begrijpt hoe het leven in elkaar steekt.


 De waarde en kracht van AANWEZIG ZIJN

Post 04/02/2021

In deze (nog steeds) moeilijke Leef - omstandigheden ten gevolge van de Corona pandemie, zijn er in ieders dagelijkse leven toch (kleine?) dingen die wij kunnen doen om alles iets lichter te maken, aandacht voor: ondersteuning, innerlijke rust, enz. voor jezelf én voor de mensen in jouw Leven...
  Mensen die "Aanwezig" kunnen zijn bij anderen wanneer er bij die ander hele moeilijke gebeurtenissen zich voordoen; dat maakt een verschil. Verdriet en pijn kunnen laten bestaan, is voor velen (te) moeilijk; dikwijls is er een soort reflex dat dit weg moet, de ander moet zich beter / minder slecht - voelen, NU... maar 'dit' is niet weg te nemen; dat zijn allemaal (Levens-) processen, die een tijd nodig hebben om zich te voltrekken; het Leven zoals het is... en dan een ander die nabij is, die aanwezig is...


Authentiek Geluk

Bron: Jelle Hermus - SoChicken - 2021

Authentiek geluk; een gevoel van overlopende blijdschap en liefde; ervaar je door het in jezelf te cultiveren. Je kunt geluk in jezelf vinden, elke dag opnieuw,  ook als de externe omstandigheden verre van optimaal zijn.

°  Maar wat moet je cultiveren? Dit zijn 4 dingen die fundamenteel van belang zijn:

 1. Acceptatie van jezelf, je oncomfortabele gevoelens en je leven zoals het op dit moment is;

 2. Dankbaarheid voor de mooie dingen in je leven;

 3. Mindfulness, het vermogen om de momenten in je leven bewust te ervaren en minder in je hoofd te leven;

 4. Positief denken (het glas is half vol) én over jezelf, én de situaties in je leven.

° Door deze vier eigenschappen in jezelf te cultiveren kun je steeds meer geluk in jezelf vinden of in jouw dagelijkse leven ervaren, beleven.

°  In plaats van te balen van de situatie, kan je besluiten om er het beste van te maken. Je verwachtingen meer in overeenstemming brengen met de omstandigheden van het moment / van een periode... én meer ruimte / kansen / … / geven aan genieten.

Het gaat dus opnieuw voor een groot gedeelte over KIEZEN; de keuze maken om hoe dan ook altijd te kiezen voor Geluk en Gelukkig Zijn.


Bewustzijn - Beseffen - er Bewust Zijn

Post 29/12/2020 
Opmerkelijk, veel meer mensen krijgen "plots" een groter bewust zijn van... of, beseffen plots de waarde van die zogenaamde gewone dingen van het leven, ten tijde van crisissen... idem met "solidariteit"; ergens in de wereld een grote (natuur) ramp en de solidariteitsacties zijn niet meer bij te houden... zoals ik begon, het is iets dat ik opmerk, vaststel.
Hoe zou het Leven zijn wanneer dat bewust beseffen bij de dagelijkse ingesteldheid zou behoren?


De WINTER ZONNEWENDE

Post 23/12/2020 

De Winter Zonnewende

In ons Zonnestelsel draait de aarde in een ± ellipsvormige baan om de zon.

De Aarde volgt deze baan in de richting “tegen klokwijzers in”; dus Linksom en aan een gemiddelde snelheid van 29,785 km /sec.

De seizoenen:

Lente = 20 maart – 92 dagen 

Zomer = 21 juni – 93 dagen

Herfst = 22 september – 89 dagen

Winter = 21 december – 89 dagen 

Ten gevolge hiervan is dat er 2 maal per jaar een zogenaamde “Zonnewende” gebeurd; hetgeen neer komt op: telkens wanneer één van de 2 eindpunten van de ellips baan bereikt wordt, de planeet aarde haar bewegingsrichting naar de tegenovergestelde richting keert. Een volledige omwenteling van de aarde rond de zon, bevat dus 2 maal een wending, en naar gelang het betreffende eindpunt van de ellipsbaan, spreken we over de Winter Zonnewende of de Zomer Zonnewende. Het is dus een stelselmatige terugkerende "KERING" (of een "KEERPUNT")

De Winter Zonnewende (Latijn: solstitium brumalis), luidt het begin van de winter in. Die dag is de kortste dag van een jaar, en dus gevolgd door de langste nacht van een jaar.

Onderstaande afbeeldingen illustreren deze gebeurtenissen, en hopelijk verduidelijken de afbeeldingen deze gebeurtenissen..

Post 15 / 12 / 2020 
Een verhaal dat ergens op Facebook circuleert;  het is een kort verhaaltje, de schrijver en een titel stond er niet bij vermeld. Via dit korte verhaal wordt er een wereldwijd principe getoond dat de mensheid hanteert, maar dat niets of niemand ten goede komt; namelijk "mijn" visie, invullingen van het Leven, culturele achtergronden, de roots, enz. lijken altijd iets meer (of veel meer) juist te zijn, meer waardevol, meer ...

Een actueel gevolg van dit principe is: De Waanzin die kan ontstaan door de combinatie van:  “de projectie van je individuele Levensvisie / Levensmentaliteit,  op jouw leefwereld  -  met een pandemie.”

De individuele Levensmentaliteit is voor velen doordrenkt mét een aantal overtuigingen, normenstelsels, (onuitgesproken) verwachtingen naar anderen toe, enz. en dit alles dikwijls in een kader van het Goed en Kwaad concept.

(deze site bevat over dit soort thema’s duidende info, die regelmatig vanuit een invalshoek toegelicht wordt die de 'wereld' weinig tot heel zelden gebruikt. Dus voor wie interesse heeft, bekijk even de Inhoudslijst / Sitemap, om snel te weten te komen of je hier iets kan lezen wat je op dit moment specifiek zoekt)

Het verhaal:

8.00 uur.  Sneeuw! Een sneeuwman gemaakt.

8.10 uur.  De eerste voorbijganger maakt bezwaar. Waarom is het geen sneeuw-vrouw?

8.30 uur.  Een sneeuwvrouw er bij gemaakt.

8.32 uur.  De dame van de kinderopvang maakt bezwaar tegen de duidelijk zichtbare borsten van de sneeuwvrouw.

8.40 uur.  De buurman van vier huizen verder en die samenwoont met zijn vriend, meent dat er best twee sneeuwmannen zouden kunnen staan.

8.45 uur.  De overbuurvrouw, een fanatieke veganiste, komt klagen over het misbruik van de wortels; "dit is voedselverspilling" zegt ze.

9.00 uur.  Ik blijk een racist te zijn omdat de sneeuw wit is.

9.05 uur.  Fatma, die op de hoek woont, eist dat de sneeuwvrouw een hoofddoek draagt.

9.15 uur.  De politie komt langs om de situatie in ogenschouw te nemen.

9.30 uur.  Het arrestatieteam zet de omgeving af omdat de bezemsteel als slagwapen gebruikt kan worden.

9.45 uur.  Mijn smartphone wordt in beslag genomen en ik word geblinddoekt met een helikopter afgevoerd.

10.00 uur.  Ik betaal op het Politiebureau een boete van 1000 euro omdat de sneeuwman en de sneeuwvrouw geen mondkapje droegen en de 1,5 meter afstand werd ook niet aangehouden...

Was het maar weer lente....

(dank aan de schrijver om dit te delen)  


Wat je overkomt tijdens je Leven...

Post 4 / 12 / 2020

Je hebt geen controle over wat je overkomt; Je kan wel “controle” verwerven over je reacties.Brian Tracy

Toelichting Marc:  Controle verwerven: “Ga ik om met wat er gebeurd, met de situatie van het moment, met mijn gevoelens en gedachten, … of … gaan al deze dingen met mij om. (en dan wordt ik een speelbal van al deze dingen, met een aantal effecten; die dikwijls onaangenaam voelen...)

 

Stress is niet iets wat je overkomt. Het is één manier van reageren op wat je overkomt.
- Maureen Kiloran

Toelichting Marc:  Wat je overkomt: een gebeurtenis; een situatie; omstandigheden, vooral wanneer er zich plots en onverwacht iets voordoet of situaties totaal onverwacht veranderen, kan je even (of wat langer) uit balans geraken… niet zo erg; zodra je dit beseft, is het allereerste wat je best doet, je evenwicht herstellen, jezelf terug in balans brengen, opnieuw in Harmonie komen met jezelf, met de situatie of gebeurtenis. Het grotere kader is dat je kiest om zonder uitstel maar ook zonder haast, opnieuw in Harmonie te komen met Het Leven én met jouw individuele Leven; telkens wanneer dit aangewezen (nodig / noodzakelijk) is. Wanneer het een echte KEUZE van jou is, voelt dit niet als moeilijk of een vervelende karwei, of iets in die zin; het is dus belangrijk dat het echt jouw vrije keuze is. Dan zullen dit soort inspanning een bevrijdend effect hebben.


Post 17 / 11 / 2020 - Denken; de menselijke gedachtestroom

Denken, je gedachtestroom; er zit geen aangeboren 'PAUZE knop' in onze gedachte stroming: wakker / dag-bewustzijn, en meteen zijn er onze "gedachten"; dat is een duidelijk argument om je gedachtestroom "gezond" proberen te houden. Een aansluitende quote:

"Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij zoals onze gedachten zijn." (Boeddha)

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Niets in de wereld, kan je zoveel zorgen geven, als je eigen GEDACHTEN!'


Post 26 / 10 / 2020 - Roei enkel en alleen jouw eigen boot...

"Anderen ondersteunen, betekent niet hun problemen oplossen maar wel hen de mogelijkheid bieden* om zelf een oplossing te vinden.''

- de mogelijkheid* bieden: inspireren; via vragen stellen" (wat is de kern van je huidige probleem en wat heb je nodig) zoiets als samen "brain stormen"; enz.

Het kader van dit soort onderwerpen is hier nog  wel eens aan bod gekomen; (Prince Ea heeft er ooit een boeiende video-post over gemaakt) Je kan alleen met jouw boot roeien, probeer de anderen hun roeispannen nooit (zelfs niet voor even) over te nemen (ook niet met de beste intenties / de beste bedoelingen) indien het al zou lukken om de roeispannen van een ander individu over te pakken, ze zullen vooral hoe langer hoe meer een afhankelijkheidsgevoel ontwikkelen en gaan zich na een tijdje hulpeloos voelen, hun eigenwaarde gevoel gaat naar beneden, enz. Dit is, op termijn, niet de echte steun die we aan elkaar kunnen geven, dergelijke handelingen vormen een risico dat vele gebeurtenissen in het Leven van het betreffende individu nog moeilijker / zwaarder / ... / gaan voelen.
Dit is wat ik in mijn teksten bedoel met "zuiver handelen" - "zuiver helpen" - Het is durven bewust zijn wat er (op een dieper niveau,  in jouw leeft; wat zijn, op dit vlak, jouw gewoonten geworden)


Post 06 / 10 / 2020 -  MEESTERSCHAP

Vind jouw weg:  De vreugdevolle meester weet dat na verloop van tijd iedereen zijn persoonlijke weg naar meesterschap zal vinden... ja, ook jij die dit leest, durf hierop te vertrouwen.

PS:  "Meesterschap" is hetzelfde als wat ik in mijn teksten omschrijf als "Koning zijn van jouw Leven" - Koning zijn van jezelf; elk aspect van en in mezelf is dan zoals een dienaar...

Haal zoveel mogelijk uit jouw Leven; er zitten ook in jou verborgen aspecten; ze wachten als het ware om ontdekt - en geïntegreerd te worden, om vanaf dan een bijdrage te doen aan jouw Leven, aan jouw evolutie, en aan jouw Wel-Zijn...


Post 09 / 09 / 2020 -  A Lovely Day

Fijne, aangename dagen, "Lovely Days", voor een aanzienlijk deel (dus zeker niet alles!) bepalen we zelf of een dag al dan niet "A Lovely Day" wordt / is... Het gaat dan vooral over hoe wij omgaan met... / hoe wij reageren op... de inhoud van elke dag is een klein puzzelstukje van ieder zijn / haar Levenspuzzel, zoekend en uitproberen om deze stukjes op hun juiste plaats te leggen, met een glimlach (verwijzing naar Lovely) of zuchtend en met frustraties...
Ik wens iedereen "a VERY Lovely Day", elke dag opnieuw.


Post 12 / 08 / 2020 - Eenvoud - Simpel

Eenvoud & Simpel
De natuur houdt van eenvoud, en de natuur is niet dom. 
-  Albert Einstein

Zoals heel vaak kan je spiegelboodschappen, als antwoord op je (Levens-) vragen van het moment in de Natuur vinden.
Eenvoud, oprechte eenvoud, is onderdeel van een Liefdevolle ingesteldheid/ – mentaliteit. Het is ook bewust zijn van jouw plaats in dat gigantische “Grote Geheel”.

Let there be Love. Live Love, become, and Be Love.


Post 21 / 06 / 2020 -  Zomer Zonnewende

21 juni, ZOMER.

Astronomisch gezien begint de zomer op de langste dag van het jaar, wat men veelal Midzomer noemt of (iets meer verduidelijkend) de Zomerzonnewende.

De zomer begint op het noordelijk halfrond (meestal *S) op 21 juni, en eindigt (meestal) op 23 september. – *S - in schrikkeljaren op 20 juni.

De zonnewende (Latijn: solstitium) is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar meest noordelijke of meest zuidelijke positie bereikt. (De zon staat dan recht boven een van beide keerkringen: de Kreeftskeerkring in het noorden of de Steenbokskeerkring in het zuiden.)
Midzomer, die langste dag van een jaar, is een keerpunt. (net zoals Midwinter) Vanaf de eerst volgende dag na de Zomerzonnewende zal er elke dag X aantal seconden minder “dag-tijd”, (minder uren licht per dag) de dagen worden geleidelijk korter en de nachten worden (uiteraard) langer. De verandering in de tijdsduur in de verhouding “Dag Licht” < > Nacht (donkerte) verloopt heel geleidelijk in zeer kleine stappen. Het verschil van de uren Daglicht / dag, is op korte termijn nauwelijks te merken, maar deze verandering bekeken over een aantal maanden is echt wel aanzienlijk… Tijdens de winter is er een periode dat we de zon pas zien opkomen nà ± 8u30, en dat het begint te schemeren vanaf ± 17u.Tijdens de zomer komt de zon op om ± 5u30 en begint de schemering vanaf ± 20u30 / 21u.

In ieder zijn individuele evolutie - groeiprocessen (allerlei mentale veranderingen / evolutie) - evolutie aangaande een Levensingesteldheid – enz. is eenzelfde principe van toepassing. (een opvallende spiegel) De veranderingen (of de Evolutie) kunnen (kan) zeer klein en / of zeer traag verlopen, maar op termijn zijn de veranderingen (de gevolgen van dit deel van de individuele evolutie) duidelijk vast te stellen en ook helemaal niet zo “klein”.  Maar dus dit gebeuren op zich, verloopt met kleine stappen… je hiervan bewust zijn kan een extra kracht genereren, ook je innerlijke vertrouwen in "Toekomst" (algemeen) zal meer met RUST omkaderd zijn.

De toegevoegde afbeeldingen hieronder, zijn vooral informatief bedoeld.


Post 15 / 06 / 2020  -  (Nederlands)   (Português onder de Nederlandstalige tekst)

Beoordeel de dag niet altijd op wat je hebt geoogst,

maar ook eens op de zaden die je hebt geplant. - Robert Louis Stevenson

Deze quote kan je op verschillende manieren interpreteren, ik schrijf hier enkele mogelijke invullingen.

  Draait het in het Leven enkel om de beoogde resultaten? Mislukken behoort onlosmakelijk tot elk leerproces, de vraag is “hoe ga je om met mislukkingen?” Opgeven / Afhaken of Volhouden.

– Volhouden is opnieuw proberen (zolang als nodig), maar dan wel op een andere manier; in het bewustzijn van de aspecten eigen aan dat “Leren & bijleren”; en jij je dus helemaal OKÉ voelt met het gegeven “mislukken”, wetende dat vele leerprocessen ooit wel zullen lukken!

  Geduld (groeitempo en rijpingstempo): ook dit principe is een wetmatigheid van het Leven; je kan pas iets oogsten wanneer je iets gezaaid hebt, EN na een bepaalde tijd te hebben gewacht. (na het kiemen, het groeien, bloeien… komen de “vruchten”, en pas dan is het de tijd om te oogsten…)

Het Geheel en ik: zaden planten, ook voor anderen, ongedwongen, als inspiratie voor die andere, … omdat ik een bewuste bijdrage wil doen aan dat Grote Geheel, waarvan ook ik een deeltje ben…


Post 15 / 06 / 2020  -  (Português)

Nem sempre julgue o dia em que você colheu,

Mas também dar uma olhada nas sementes que você plantou. - Robert Louis Stevenson

Pode interpretar esta citação de diferentes maneiras, vou escrever aqui algumas entradas possíveis

  É na vida apenas para alcançar os resultados desejados? A falha pertence inseparável a cada processo de aprendizagem, a pergunta é "como você vai sobre falhas?" Especificar ou Continuar.

- Perseverar (Continuar ) é tentar novamente (pelo tempo necessário), mas de uma forma diferente / de uma maneira diferente / - na consciência dos aspetos específicos dessa "Aprenda & Aprendizagem"; e assim você se sente totalmente bem com o dado "fracasso" (falha), sabendo que muitos processos de aprendizagem um dia serão bem sucedidos!

  Paciência (tempo de Crescimento e Amadurecendo o tempo): Também este princípio é uma lei da vida; Você só pode colher algo quando você semeado algo, E ter esperado depois de um certo tempo; (depois de germinar, crescendo, florescendo... vêm as "frutas", e só então é o momento de colheita...)

O todo e eu: Sementes de plantas, também para outros, Casual ou Espontânea, como inspiração para os outros, … Porque eu quero fazer uma contribuição consciente para este grande todo, do qual eu também sou uma partícula de…


Post 03 / 05 / 2020

"Niets is zo krachtig als zachtmoedigheid; Niets is zo zacht als ware kracht."

"Nada é tão poderoso como a doçura; nada é tão gentil como a verdadeira força".

Franciscus Van Sales

 

Imagem:  

Ser corajoso não é o mesmo que não ter medo.

Nelson Mandela


Post 13 / 04 / 2020

Aanvaarden - Accept - Aceitar

Het is een gegeven dat, in deze, toch wel bizare tijd, de concrete vorm van het dagelijkse leven onnatuurlijk aanvoelt (en dat ook is!) Het is echter ook een gegeven dat onze Ingesteldheid / Mentaliteit, een behoorlijk verschil kan maken aangaande onze beleving, onze gemoedssfeer, ... zo een aspect is:  Aanvaarden - Accept - Aceitar   //  Aanvaarding - Acceptation - Aceitação

Eckhart Tolle:

*-*  A word that changes everything: Accept - Acceptation
“Acceptance looks like a passive state, but in reality it brings something entirely new into this world. That peace, a subtle energy vibration, is consciousness.”

*-*  Een woord dat alles veranderd: Aanvaarden – Aanvaarding
"Acceptatie ziet eruit als een passieve staat van Zijn,maar in werkelijkheid brengt het iets volledig nieuw in deze wereld. Die vrede, een subtiele energietrilling, is bewustzijn.”

*-*  A palavra que muda tudo: Aceitar - Aceitação
"A aceitação parece ser um estado passivo, mas na realidade traz algo inteiramentenovo neste mundo. Essa paz, uma vibração energética subtil, é a consciência".

 

Een illustratie wat AANVAARDING doet in je Leven:

Eigenwaarde en Zelfvertrouwen put je niet uit perfectie maar wel uit een oprechte aanvaarding (accepteren) van imperfectie.  - naar Tony Crabbé

Aanvaarding

Post 28/03/2020

Een wereldwijde crisis door een gemuteerd virus (dat we 'corona' noemen)

Het is een periode die voor zowat iedereen, wereldwijd, extra moeilijk te hanteren is, ook de beleving kan zwaar worden...  een aantal mensen geven aan (o.a. via Facebook) dat ze het moeilijk kunnen begrijpen of plaatsen dat een meerderheid van de mensen (hier in onze maatschappij) boos kijken, een zekere verontwaardiging laten blijken, wanneer iemand “Dag” zegt, vooral "Goeie dag" met een glimlach lijkt ongepast…

Een manier om hier eens naar te kijken:

Dit soort reacties (bij een grote groep mensen) wordt sterk beïnvloedt door Angst; zelfs panische angst voor een aantal mensen; er is Onzekerheid, hoe lang nog? en wat na deze pandemie? ... 
De Mens is een "sociaal wezen"; biologisch  en mentaal gezien is er de blauwdruk van een groepsdier in ieder van ons. De effecten van een verstoord sociaal leven, een geïsoleerd leven , (contact met een ander is plots een risico, kan zelfs als een bedreiging worden gevoeld) is sowieso tegen onze natuurlijke aard in en dat laat zich duidelijk voelen. Vanuit dit gegeven ga ik voor "Mildheid & Begrip"; ik ben daarbij ook "Dankbaar" (o.a.) omdat het Leven mij ondertussen zodanig heeft gevormd dat "ik" aan het stuur van mijn leven wil - en kan blijven en dat niet al die (eventuele) gevoelens & effecten van angst, onzekerheid, wantrouwen, ... mijn dagelijkse beleving (en dus mijn Leven) gaan overpakken.
Natuurlijk heeft deze situatie ook op mij invloed en voel ik (heel duidelijk) een aantal effecten, maar deze invloed & effecten zijn NIET bepalend, zoals ik reeds zei: Ik (als Mens - Wezen) blijf aan het stuur van mijn individuele Leven. Aan heel wat omstandigheden en gebeurtenissen in onze Levens hebben we niets te zeggen, wij kunnen dat soort dingen niet bepalen... (hier is het begrip AANVAARDING weer echt belangrijk) maar onze houding kunnen we wel zelf kiezen en bepalen, om beetje bij beetje dit te integreren en zo (spontaan) te gaan Leven.

Enkele vragen die samen gaan met onze evolutie van de Levenshouding: "Hoe (met welke ingesteldheid) kijk ik naar wat er gebeurd? Wat is mijn reactie? Wat doe ik (of wat doe ik niet) met de omstandigheden van het moment of van een periode? Hoe handel ik? ... "
Voor mezelf is er geen twijfel hierover: Ik kies voor "zelf aan het stuur van mijn dagelijkse Leven te blijven"; ik blijf ook bewust van een aantal wetmatigheden van het Leven (of het Heelal / Universum) waaronder een aantal een ondersteuning kunnen bieden, zoals bv. "Alles gaat voorbij". (ALLES, dus ook deze pandemie) 

Aan al wie dit leest: Veel Liefs en veel Moed, algemeen; maar ook de Moed vinden om aan het stuur van jouw leven te blijven.

 


Post 23 / 03 / 2020


Post 09 / 02 / 2020

Gelukkig Zijn, Gun jezelf Geluk... 

... en kies niet meer voor Drama in jouw Leven ...

(vanuit geschriften van Meester Morya)
"Wanneer je iets doet waar je gelukkig van kan zijn, maak je in jezelf een genezende en heel-makende energie wakker. 
Denk niet dat je belangrijke dingen doet voor jezelf en/of voor de wereld, wanneer jij je ongerust maakt, (bedrukt, bezorgd; zwaarmoedig; ...) het is het tegendeel. Door het geluk te durven aanboren in jezelf, breng je veel goede en grote dingen teweeg, zowel in je eigen leven als op energetisch vlak in de wereld."


Post 05 / 02 / 2020

Jezelf vergelijken - of - Gelukkig kunnen zijn met wie Jij bent?

De Kraai en de Pauw - Een sprookjesverhaal over “Gelukkig zijn = Jezelf zijn”.

In het leven is het nogal eens verleidelijk om onszelf te vergelijken met anderen. Onbewust doen we dat vaak met de bedoeling om ons zelfbeeld een beetje op te krikken,, maar niet zelden leidt het juist tot het tegenovergestelde: “het gras lijkt opeens groener bij de buurman”. Het volgende eenvoudig, simpel verhaal, laat zien waarom het belangrijk en waardevol is om - in de analogie met dat gras van de buurman - tevreden en dankbaar te zijn met je eigen gazon, ook al wordt het zo nu en dan ontsierd door “molshopen, hardnekkige paardenbloemen en klavers”.

- Wie tevreden is met wie hij (werkelijk) is en met wat hij heeft, behoort tot de meest gelukkige mensen van de wereld.

- Wie zichzelf en zijn situatie / omstandigheden, altijd vergelijkt met anderen, zal nooit (echt) gelukkig kunnen zijn.

Noot: Geluk is geen bestemming, het is een ingesteldheid; “a state of mind ...”

De Kraai en de Pauw

Er was eens een kraai die in een bos woonde. Hij was gelukkig en tevreden met zijn leven, tot... tot hij op een dag een witte zwaan zag zwemmen. “Die zwaan is zo wit” dacht hij, “en ik ben zo zwart; die zwaan moet wel de gelukkigste vogel op aarde zijn.”

Hij vertelde de zwaan over deze gedachte. Deze luisterde aandachtig en zei toen: “Lange tijd dacht ik inderdaad dat ik de gelukkigste vogel was, totdat ik op een dag een papegaai zag, zijn veren hadden een prachtige kleuren mix van rood en groen.

Vanaf toen vind ik dat de papegaai de gelukkigste vogel is die er bestaat.

En dus ging de kraai ging op zoek naar een papegaai om te zien of de zwaan gelijk had.
Toen hij er eentje ontmoette vertelde hij hem van zijn bedenkingen over zijn zwarte verentooi, de witte veren van de zwaan
en wat de zwaan had verteld over de kleurenpracht van de papegaai.
“Ach,” zei de papegaai, Ik leefde een gelukkig leven, totdat ik een pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, maar de pauw, die heeft er ontzettend veel. Sinds ik de pauw ontmoette, vind ik mezelf niet zo bijzonder meer.”

En de kraai vloog weer verder, dit keer op zoek naar een pauw. Hij vond er een in de dierentuin. Tientallen mensen stonden om zijn kooi, in volle bewondering keken zij naar zijn verentooi. Toen alle bezoekers naar huis waren vloog de kraai naar de pauw toe.

Lieve pauw,” zei de kraai, “je bent zo mooi. Elke dag komen vele mensen hierheen om je te zien; wanneer de mensen mij zien, dan jagen ze me onmiddellijk weg. Ik denk dat je de gelukkigste vogel ter de wereld bent.”

De pauw keek naar de kraai en antwoordde: “Ik heb inderdaad lange tijd gedacht dat ik de mooiste, en mede daardoor, de gelukkigste vogel op aarde was. Maar door mijn schoonheid hebben ze mij opgesloten in een kooi; ik ben een gevangene in deze dierentuin. Inmiddels ken ik alle vogels in de dierentuin, en ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de kraai de enige vogel is die hier niet in een kooi wordt gehouden. Dus denk ik, als ik jou was, lieve kraai, dat ik dan werkelijk het gelukkigste wezen op de aarde kon zijn, want dan zou ik overal naar toe kunnen vliegen, vrij zijn; ja dan zou ik echt gelukkig zijn”.


Post 21 / 01 / 2020

 De Waarheid kwetst? !?

De waarheid kwetst? Nee, neen; de Waarheid bevrijdt? JA, zonder twijfel.

Ik heb het dan wel over de Werkelijke Waarheid <=> de Waarachtige Werkelijkheid.

Waarover gaat eigenlijk “zich gekwetst voelen”?
Een ander doet iets, zegt iets, dat tegen mijn mening / overtuigingen, ingaat; wanneer ik nu vervloei [*1] met mijn mening / overtuigingen, gaat die ander (in mijn beleving) tegen mij in, mijn waarde als mens wordt belaagd, bedreigd… dan zijn kwetsuren dichtbij. Echter, het is maar een mening! en individueel zullen meningen dikwijls verschillen; en dat heeft veel te maken met ieder zijn individuele beleving van één en dezelfde Werkelijkheid. (uniciteit); het heeft uiteraard ook te maken met de collectieve Cultuur / Mentaliteit & gewoonten, van de omgeving waar je bent opgegroeid.
Wanneer je dit vanop een zekere afstand bekijkt (afstand hanteren tussen jezelf en je gevoelens, je overtuigingen, de moraliserende normen, enz.) dan is de vraag “Waarom zouden mensen geen verschillende meningen mogen hebben over iets?” (over om het even wat) tegelijk een antwoord… er is principieel geen enkele (waarachtige) reden.

Bij “overtuigingen” [*2] is het iets moeilijker, vooral de collectieve overtuigingen, maar het principe is hetzelfde. Hier is verandering (in jezelf, voor jezelf) mogelijk door het element “overtuiging” stap voor stap los te laten.

[*1] Vervloeien = mijn Zelf-waarde (gevoel) koppel ik aan mijn mening / overtuigingen; vindt jij mijn mening maar niks, dan vindt jij mij maar niks!?]

[*2] Een Overtuiging (Over Tuig) = een tuig over jezelf (laten) leggen.
(spiegel: bij paarden is het, letterlijk, een tuig over hun hoofd zodat ruiters meer controle zouden krijgen; dat werkt enkel en alleen omdat paarden - 1) geconditioneerd zijn hierover - 2) omdat paarden dit toelaten. Wanneer een paard dit niet zou toestaan is het een illusie om te denken dat je met een bit in de mond, waaraan 2 teugels zijn vastgemaakt, als mens, die 700 kg spierkracht zou kunnen bedwingen; je kan hooguit de mondhoeken flink beschadigen...denk maar even wat er allemaal kan gebeuren wanneer een paard “op hol” slaat...


Post 25 / 12 / 2019

2 0 2 0

Enkele tips die 2020 alle kansen geeft om een “goed” jaar te worden…

~ Begin de dag met dankbaarheid voor jouw leven;

~ Kies een gezond ontbijt;

~ Denk even na voordat je iets doet;

~ Wees trots op datgene wat je verwezenlijkt hebt;

~ Denk en Adem positief …

                                Gelukkig Nieuwjaar


Numerologisch Thema voor het jaar 2020

Post 24 / 12 / 2019

Het Numerologisch jaarthema van 2020 = 4 (2+0+2+0= 4) - 4 is het cijfer van Ordening

In de natuur is alles geordend (dit is dé illustratie i.v.m. Orde & Ordening) :

- Bij roedel- en groepsdieren is er een geordende hiërarchie, die is er in functie van veiligheid. Die veiligheid komt in het gedrang wanneer er chaos is in een groep… dus die hiërarchie concretiseert zich in functie van een vlot functionerende groep, ieder heeft zijn plaats én zijn taak.

Dat zorgt meteen ook voor voldoende “rust” in die groep. Anders zouden alle individuen van een groep in een voortdurende spanning leven en krijg je stress toestanden, die op hun beurt na verloop van tijd ook nog eens lichamelijke kwalen / ziekten doen ontstaan.
Er is die Oer wet die zegt: De soort wil overleven; de groep wil overleven; elk individu wil overleven (zelfbehoud). En die wet werkt in die volgorde.

het cijfer 4: Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid.

• De vier is de basis voor de ordening; het behoudende in de natuur; het houvast, het behoud van reeds verworven dingen.

• De 4 windrichtingen, 4 jaargetijden, 4 maanfasen, ...
• De 4 elementen: water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen - denken - gewaarworden - intuïtie

                                                                                            of: emoties - gedachten - sensaties - intuïtie
• Vier is ook lichamelijkheid; stabiliteit en kracht; huis - thuis.
• Werk en Discipline.
• Standvastigheid - symbool van Wet (wetmatigheden), Systeem en (functionele) Orde.

Het getal 4: 

• Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer.

• positieve aspecten: Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren.

• negatieve aspecten: Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten. De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar.

Zijn optreden wordt dan brutaal en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Je kan je verliezen in onbenulligheden, je wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Je zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten.

Te leren of te ontwikkelen:
Je moet ervoor waken niet in het slop te raken en je dus meer op de vrolijke kant van het leven richten. Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.


post 20/12/2019

Alles gaat voorbij

Alles gaat voorbij, je diepste verdriet, je meest intense vreugde;
Treur niet omdat “iets mooi” voorbij is, wees Dankbaar omdat je dit hebt mogen ervaren / beleven; en weet: "Niets gaat verloren".

Blijf dus niet “hangen” in gevoelens van pijn en gekwetstheid; wees Bewust dat het “gevoelens” zijn, en wees blij dat je er doorheen bent geraakt.
- Alles gaat voorbij, soms treuren wij om dit gegeven; soms zijn we opgelucht net omdat het voorbij is… Zo kan je nog eens zien dat de Werkelijkheid neutraal is, en er is altijd een PLUS kant en een MIN kant in die Werkelijkheid.

Wij (mensen) geraken, wat dit betreft, in de problemen omdat wij (meestal) PLUS als iets “goed” beschouwen en MIN als iets “slecht”. Velen gaan tegelijk “ten strijde trekken”; dat slechte moet je bevechten, dat mag er niet zijn, weg ermee... Hierdoor creëren wij zelf een onevenwicht, we geraken uit balans… het Leven wordt gevuld met “realiteit” = normen, dikwijls moraliserend, overtuigingen en dogma’s.

-  Marc Jacobs  - 


Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.
De combinatie van deze aspecten van de Realiteit met “individueel te leven op het niveau van Ego en Persoonlijkheid”, zorgt dat er een drang ontstaat om, al diegenen die hierover anders denken, een andere mentaliteit hebben en vooral als ze dit zo Leven, die individuen proberen te overtuigen dat zij verkeerd leven en best “onze & mijn” mentaliteit en normen gaan kopiëren in hun leven.