Homepage » Prik-Blog

Prik-Blog


Reactie formulier


Post 26 / 10 / 2020 - Roei enkel en alleen jouw eigen boot...

Anderen ondersteunen, betekent niet hun problemen oplossen maar wel hen de mogelijkheid bieden* om zelf een oplossing te vinden.''

- de mogelijkheid* bieden: inspireren; via vragen stellen" (wat is de kern van je huidige probleem en wat heb je nodig) zoiets als samen "brain stormen"; enz.

Het kader van dit soort onderwerpen is hier nog  wel eens aan bod gekomen; (Prince Ea heeft er ooit een boeiende video-post over gemaakt) Je kan alleen met jouw boot roeien, probeer de anderen hun roeispannen nooit (zelfs niet voor even) over te nemen (ook niet met de beste intenties / de beste bedoelingen) indien het al zou lukken om de roeispannen van een ander individu over te pakken, ze zullen vooral hoe langer hoe meer een afhankelijkheidsgevoel ontwikkelen en gaan zich na een tijdje hulpeloos voelen, hun eigenwaarde gevoel gaat naar beneden, enz. Dit is, op termijn, niet de echte steun die we aan elkaar kunnen geven, dergelijke handelingen vormen een risico dat vele gebeurtenissen in het Leven van het betreffende individu nog moeilijker / zwaarder / ... / gaan voelen.
Dit is wat ik in mijn teksten bedoel met "zuiver handelen" - "zuiver helpen" - Het is durven bewust zijn wat er (op een dieper niveau,  in jouw leeft; wat zijn, op dit vlak, jouw gewoonten geworden)


Post 06 / 10 / 2020 -  MEESTERSCHAP

Vind jouw weg:  De vreugdevolle meester weet dat na verloop van tijd iedereen zijn persoonlijke weg naar meesterschap zal vinden... ja, ook jij die dit leest, durf hierop te vertrouwen.

PS:  "Meesterschap" is hetzelfde als wat ik in mijn teksten omschrijf als "Koning zijn van jouw Leven" - Koning zijn van jezelf; elk aspect van en in mezelf is dan zoals een dienaar...

Haal zoveel mogelijk uit jouw Leven; er zitten ook in jou verborgen aspecten; ze wachten als het ware om ontdekt - en geïntegreerd te worden, om vanaf dan een bijdrage te doen aan jouw Leven, aan jouw evolutie, en aan jouw Wel-Zijn...

Haal alles uit je Leven

Afbeelding met tekst: Marijke DeJong - Straightness Academy
Paarden Academie "Recht Richten"


Post 09 / 09 / 2020 -  A Lovely Day

Fijne, aangename dagen, "Lovely Days", voor een aanzienlijk deel (dus zeker niet alles!) bepalen we zelf of een dag al dan niet "A Lovely Day" wordt / is... Het gaat dan vooral over hoe wij omgaan met... / hoe wij reageren op... de inhoud van elke dag is een klein puzzelstukje van ieder zijn / haar Levenspuzzel, zoekend en uitproberen om deze stukjes op hun juiste plaats te leggen, met een glimlach (verwijzing naar Lovely) of zuchtend en met frustraties...
Ik wens iedereen "a VERY Lovely Day", elke dag opnieuw.


Post 12 / 08 / 2020 - Eenvoud - Simpel

Eenvoud & Simpel
De natuur houdt van eenvoud, en de natuur is niet dom. 
-  Albert Einstein

Zoals heel vaak kan je spiegelboodschappen, als antwoord op je (Levens-) vragen van het moment in de Natuur vinden.
Eenvoud, oprechte eenvoud, is onderdeel van een Liefdevolle ingesteldheid/ – mentaliteit. Het is ook bewust zijn van jouw plaats in dat gigantische “Grote Geheel”.

Let there be Love. Live Love, become, and Be Love.


Post 21 / 06 / 2020 -  Zomer Zonnewende

21 juni, ZOMER.

Astronomisch gezien begint de zomer op de langste dag van het jaar, wat men veelal Midzomer noemt of (iets meer verduidelijkend) de Zomerzonnewende.

De zomer begint op het noordelijk halfrond (meestal *S) op 21 juni, en eindigt (meestal) op 23 september. – *S - in schrikkeljaren op 20 juni.

De zonnewende (Latijn: solstitium) is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar meest noordelijke of meest zuidelijke positie bereikt. (De zon staat dan recht boven een van beide keerkringen: de Kreeftskeerkring in het noorden of de Steenbokskeerkring in het zuiden.)
Midzomer, die langste dag van een jaar, is een keerpunt. (net zoals Midwinter) Vanaf de eerst volgende dag na de Zomerzonnewende zal er elke dag X aantal seconden minder “dag-tijd”, (minder uren licht per dag) de dagen worden geleidelijk korter en de nachten worden (uiteraard) langer. De verandering in de tijdsduur in de verhouding “Dag Licht” < > Nacht (donkerte) verloopt heel geleidelijk in zeer kleine stappen. Het verschil van de uren Daglicht / dag, is op korte termijn nauwelijks te merken, maar deze verandering bekeken over een aantal maanden is echt wel aanzienlijk… Tijdens de winter is er een periode dat we de zon pas zien opkomen nà ± 8u30, en dat het begint te schemeren vanaf ± 17u.Tijdens de zomer komt de zon op om ± 5u30 en begint de schemering vanaf ± 20u30 / 21u.

In ieder zijn individuele evolutie - groeiprocessen (allerlei mentale veranderingen / evolutie) - evolutie aangaande een Levensingesteldheid – enz. is eenzelfde principe van toepassing. (een opvallende spiegel) De veranderingen (of de Evolutie) kunnen (kan) zeer klein en / of zeer traag verlopen, maar op termijn zijn de veranderingen (de gevolgen van dit deel van de individuele evolutie) duidelijk vast te stellen en ook helemaal niet zo “klein”.  Maar dus dit gebeuren op zich, verloopt met kleine stappen… je hiervan bewust zijn kan een extra kracht genereren, ook je innerlijke vertrouwen in "Toekomst" (algemeen) zal meer met RUST omkaderd zijn.

De toegevoegde afbeeldingen hieronder, zijn vooral informatief bedoeld.


Post 15 / 06 / 2020  -  (Nederlands)

Beoordeel de dag niet altijd op wat je hebt geoogst,

maar ook eens op de zaden die je hebt geplant. - Robert Louis Stevenson

Deze quote kan je op verschillende manieren interpreteren, ik schrijf hier enkele mogelijke invullingen.

  Draait het in het Leven enkel om de beoogde resultaten? Mislukken behoort onlosmakelijk tot elk leerproces, de vraag is “hoe ga je om met mislukkingen?” Opgeven / Afhaken of Volhouden.

– Volhouden is opnieuw proberen (zolang als nodig), maar dan wel op een andere manier; in het bewustzijn van de aspecten eigen aan dat “Leren & bijleren”; en jij je dus helemaal OKÉ voelt met het gegeven “mislukken”, wetende dat vele leerprocessen ooit wel zullen lukken!

  Geduld (groeitempo en rijpingstempo): ook dit principe is een wetmatigheid van het Leven; je kan pas iets oogsten wanneer je iets gezaaid hebt, EN na een bepaalde tijd te hebben gewacht. (na het kiemen, het groeien, bloeien… komen de “vruchten”, en pas dan is het de tijd om te oogsten…)

Het Geheel en ik: zaden planten, ook voor anderen, ongedwongen, als inspiratie voor die andere, … omdat ik een bewuste bijdrage wil doen aan dat Grote Geheel, waarvan ook ik een deeltje ben…


Post 15 / 06 / 2020  -  (Português)

Nem sempre julgue o dia em que você colheu,

Mas também dar uma olhada nas sementes que você plantou. - Robert Louis Stevenson

Pode interpretar esta citação de diferentes maneiras, vou escrever aqui algumas entradas possíveis

  É na vida apenas para alcançar os resultados desejados? A falha pertence inseparável a cada processo de aprendizagem, a pergunta é "como você vai sobre falhas?" Especificar ou Continuar.

- Perseverar (Continuar ) é tentar novamente (pelo tempo necessário), mas de uma forma diferente / de uma maneira diferente / - na consciência dos aspetos específicos dessa "Aprenda & Aprendizagem"; e assim você se sente totalmente bem com o dado "fracasso" (falha), sabendo que muitos processos de aprendizagem um dia serão bem sucedidos!

  Paciência (tempo de Crescimento e Amadurecendo o tempo): Também este princípio é uma lei da vida; Você só pode colher algo quando você semeado algo, E ter esperado depois de um certo tempo; (depois de germinar, crescendo, florescendo... vêm as "frutas", e só então é o momento de colheita...)

O todo e eu: Sementes de plantas, também para outros, Casual ou Espontânea, como inspiração para os outros, … Porque eu quero fazer uma contribuição consciente para este grande todo, do qual eu também sou uma partícula de…


Post 03 / 05 / 2020

"Niets is zo krachtig als zachtmoedigheid; Niets is zo zacht als ware kracht."

"Nada é tão poderoso como a doçura; nada é tão gentil como a verdadeira força".

Franciscus Van Sales

 

Imagem:  

Ser corajoso não é o mesmo que não ter medo.

Nelson Mandela


Post 13 / 04 / 2020

Aanvaarden - Accept - Aceitar

Het is een gegeven dat, in deze, toch wel bizare tijd, de concrete vorm van het dagelijkse leven onnatuurlijk aanvoelt (en dat ook is!) Het is echter ook een gegeven dat onze Ingesteldheid / Mentaliteit, een behoorlijk verschil kan maken aangaande onze beleving, onze gemoedssfeer, ... zo een aspect is:  Aanvaarden - Accept - Aceitar   //  Aanvaarding - Acceptation - Aceitação

Eckhart Tolle:

*-*  A word that changes everything: Accept - Acceptation
“Acceptance looks like a passive state, but in reality it brings something entirely new into this world. That peace, a subtle energy vibration, is consciousness.”

*-*  Een woord dat alles veranderd: Aanvaarden – Aanvaarding
"Acceptatie ziet eruit als een passieve staat van Zijn,maar in werkelijkheid brengt het iets volledig nieuw in deze wereld. Die vrede, een subtiele energietrilling, is bewustzijn.”

*-*  A palavra que muda tudo: Aceitar - Aceitação
"A aceitação parece ser um estado passivo, mas na realidade traz algo inteiramentenovo neste mundo. Essa paz, uma vibração energética subtil, é a consciência".

 

Een illustratie wat AANVAARDING doet in je Leven:

Eigenwaarde en Zelfvertrouwen put je niet uit perfectie maar wel uit een oprechte aanvaarding (accepteren) van imperfectie.  - naar Tony Crabbé

Aanvaarding

Post 28/03/2020

Een wereldwijde crisis door een gemuteerd virus (dat we 'corona' noemen)

Het is een periode die voor zowat iedereen, wereldwijd, extra moeilijk te hanteren is, ook de beleving kan zwaar worden...  een aantal mensen geven aan (o.a. via Facebook) dat ze het moeilijk kunnen begrijpen of plaatsen dat een meerderheid van de mensen (hier in onze maatschappij) boos kijken, een zekere verontwaardiging laten blijken, wanneer iemand “Dag” zegt, vooral "Goeie dag" met een glimlach lijkt ongepast…

Een manier om hier eens naar te kijken:

Dit soort reacties (bij een grote groep mensen) wordt sterk beïnvloedt door Angst; zelfs panische angst voor een aantal mensen; er is Onzekerheid, hoe lang nog? en wat na deze pandemie? ... 
De Mens is een "sociaal wezen"; biologisch  en mentaal gezien is er de blauwdruk van een groepsdier in ieder van ons. De effecten van een verstoord sociaal leven, een geïsoleerd leven , (contact met een ander is plots een risico, kan zelfs als een bedreiging worden gevoeld) is sowieso tegen onze natuurlijke aard in en dat laat zich duidelijk voelen. Vanuit dit gegeven ga ik voor "Mildheid & Begrip"; ik ben daarbij ook "Dankbaar" (o.a.) omdat het Leven mij ondertussen zodanig heeft gevormd dat "ik" aan het stuur van mijn leven wil - en kan blijven en dat niet al die (eventuele) gevoelens & effecten van angst, onzekerheid, wantrouwen, ... mijn dagelijkse beleving (en dus mijn Leven) gaan overpakken.
Natuurlijk heeft deze situatie ook op mij invloed en voel ik (heel duidelijk) een aantal effecten, maar deze invloed & effecten zijn NIET bepalend, zoals ik reeds zei: Ik (als Mens - Wezen) blijf aan het stuur van mijn individuele Leven. Aan heel wat omstandigheden en gebeurtenissen in onze Levens hebben we niets te zeggen, wij kunnen dat soort dingen niet bepalen... (hier is het begrip AANVAARDING weer echt belangrijk) maar onze houding kunnen we wel zelf kiezen en bepalen, om beetje bij beetje dit te integreren en zo (spontaan) te gaan Leven.

Enkele vragen die samen gaan met onze evolutie van de Levenshouding: "Hoe (met welke ingesteldheid) kijk ik naar wat er gebeurd? Wat is mijn reactie? Wat doe ik (of wat doe ik niet) met de omstandigheden van het moment of van een periode? Hoe handel ik? ... "
Voor mezelf is er geen twijfel hierover: Ik kies voor "zelf aan het stuur van mijn dagelijkse Leven te blijven"; ik blijf ook bewust van een aantal wetmatigheden van het Leven (of het Heelal / Universum) waaronder een aantal een ondersteuning kunnen bieden, zoals bv. "Alles gaat voorbij". (ALLES, dus ook deze pandemie) 

Aan al wie dit leest: Veel Liefs en veel Moed, algemeen; maar ook de Moed vinden om aan het stuur van jouw leven te blijven.

 


Post 23 / 03 / 2020


Post 09 / 02 / 2020

Gelukkig Zijn, Gun jezelf Geluk... 

... en kies niet meer voor Drama in jouw Leven ...

(vanuit geschriften van Meester Morya)
"Wanneer je iets doet waar je gelukkig van kan zijn, maak je in jezelf een genezende en heel-makende energie wakker. 
Denk niet dat je belangrijke dingen doet voor jezelf en/of voor de wereld, wanneer jij je ongerust maakt, (bedrukt, bezorgd; zwaarmoedig; ...) het is het tegendeel. Door het geluk te durven aanboren in jezelf, breng je veel goede en grote dingen teweeg, zowel in je eigen leven als op energetisch vlak in de wereld."


Post 05 / 02 / 2020

Jezelf vergelijken - of - Gelukkig kunnen zijn met wie Jij bent?

De Kraai en de Pauw - Een sprookjesverhaal over “Gelukkig zijn = Jezelf zijn”.

In het leven is het nogal eens verleidelijk om onszelf te vergelijken met anderen. Onbewust doen we dat vaak met de bedoeling om ons zelfbeeld een beetje op te krikken,, maar niet zelden leidt het juist tot het tegenovergestelde: “het gras lijkt opeens groener bij de buurman”. Het volgende eenvoudig, simpel verhaal, laat zien waarom het belangrijk en waardevol is om - in de analogie met dat gras van de buurman - tevreden en dankbaar te zijn met je eigen gazon, ook al wordt het zo nu en dan ontsierd door “molshopen, hardnekkige paardenbloemen en klavers”.

- Wie tevreden is met wie hij (werkelijk) is en met wat hij heeft, behoort tot de meest gelukkige mensen van de wereld.

- Wie zichzelf en zijn situatie / omstandigheden, altijd vergelijkt met anderen, zal nooit (echt) gelukkig kunnen zijn.

Noot: Geluk is geen bestemming, het is een ingesteldheid; “a state of mind ...”

De Kraai en de Pauw

Er was eens een kraai die in een bos woonde. Hij was gelukkig en tevreden met zijn leven, tot... tot hij op een dag een witte zwaan zag zwemmen. “Die zwaan is zo wit” dacht hij, “en ik ben zo zwart; die zwaan moet wel de gelukkigste vogel op aarde zijn.”

Hij vertelde de zwaan over deze gedachte. Deze luisterde aandachtig en zei toen: “Lange tijd dacht ik inderdaad dat ik de gelukkigste vogel was, totdat ik op een dag een papegaai zag, zijn veren hadden een prachtige kleuren mix van rood en groen.

Vanaf toen vind ik dat de papegaai de gelukkigste vogel is die er bestaat.

En dus ging de kraai ging op zoek naar een papegaai om te zien of de zwaan gelijk had.
Toen hij er eentje ontmoette vertelde hij hem van zijn bedenkingen over zijn zwarte verentooi, de witte veren van de zwaan
en wat de zwaan had verteld over de kleurenpracht van de papegaai.
“Ach,” zei de papegaai, Ik leefde een gelukkig leven, totdat ik een pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, maar de pauw, die heeft er ontzettend veel. Sinds ik de pauw ontmoette, vind ik mezelf niet zo bijzonder meer.”

En de kraai vloog weer verder, dit keer op zoek naar een pauw. Hij vond er een in de dierentuin. Tientallen mensen stonden om zijn kooi, in volle bewondering keken zij naar zijn verentooi. Toen alle bezoekers naar huis waren vloog de kraai naar de pauw toe.

Lieve pauw,” zei de kraai, “je bent zo mooi. Elke dag komen vele mensen hierheen om je te zien; wanneer de mensen mij zien, dan jagen ze me onmiddellijk weg. Ik denk dat je de gelukkigste vogel ter de wereld bent.”

De pauw keek naar de kraai en antwoordde: “Ik heb inderdaad lange tijd gedacht dat ik de mooiste, en mede daardoor, de gelukkigste vogel op aarde was. Maar door mijn schoonheid hebben ze mij opgesloten in een kooi; ik ben een gevangene in deze dierentuin. Inmiddels ken ik alle vogels in de dierentuin, en ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de kraai de enige vogel is die hier niet in een kooi wordt gehouden. Dus denk ik, als ik jou was, lieve kraai, dat ik dan werkelijk het gelukkigste wezen op de aarde kon zijn, want dan zou ik overal naar toe kunnen vliegen, vrij zijn; ja dan zou ik echt gelukkig zijn”.


Post 21 / 01 / 2020

De Waarheid kwetst? !?

De waarheid kwetst? Nee, neen; de Waarheid bevrijdt? JA, zonder twijfel.

Ik heb het dan wel over de Werkelijke Waarheid <=> de Waarachtige Werkelijkheid.

Waarover gaat eigenlijk “zich gekwetst voelen”?
Een ander doet iets, zegt iets, dat tegen mijn mening / overtuigingen, ingaat; wanneer ik nu vervloei [*1] met mijn mening / overtuigingen, gaat die ander (in mijn beleving) tegen mij in, mijn waarde als mens wordt belaagd, bedreigd… dan zijn kwetsuren dichtbij. Echter, het is maar een mening! en individueel zullen meningen dikwijls verschillen; en dat heeft veel te maken met ieder zijn individuele beleving van één en dezelfde Werkelijkheid. (uniciteit); het heeft uiteraard ook te maken met de collectieve Cultuur / Mentaliteit & gewoonten, van de omgeving waar je bent opgegroeid.
Wanneer je dit vanop een zekere afstand bekijkt (afstand hanteren tussen jezelf en je gevoelens, je overtuigingen, de moraliserende normen, enz.) dan is de vraag “Waarom zouden mensen geen verschillende meningen mogen hebben over iets?” (over om het even wat) tegelijk een antwoord… er is principieel geen enkele (waarachtige) reden.

Bij “overtuigingen” [*2] is het iets moeilijker, vooral de collectieve overtuigingen, maar het principe is hetzelfde. Hier is verandering (in jezelf, voor jezelf) mogelijk door het element “overtuiging” stap voor stap los te laten.

[*1] Vervloeien = mijn Zelf-waarde (gevoel) koppel ik aan mijn mening / overtuigingen; vindt jij mijn mening maar niks, dan vindt jij mij maar niks!?]

[*2] Een Overtuiging (Over Tuig) = een tuig over jezelf (laten) leggen.
(spiegel: bij paarden is het, letterlijk, een tuig over hun hoofd zodat ruiters meer controle zouden krijgen; dat werkt enkel en alleen omdat paarden - 1) geconditioneerd zijn hierover - 2) omdat paarden dit toelaten. Wanneer een paard dit niet zou toestaan is het een illusie om te denken dat je met een bit in de mond, waaraan 2 teugels zijn vastgemaakt, als mens, die 700 kg spierkracht zou kunnen bedwingen; je kan hooguit de mondhoeken flink beschadigen...denk maar even wat er allemaal kan gebeuren wanneer een paard “op hol” slaat...


Post 25 / 12 / 2019

2 0 2 0

Enkele tips die 2020 alle kansen geeft om een “goed” jaar te worden…

~ Begin de dag met dankbaarheid voor jouw leven;

~ Kies een gezond ontbijt;

~ Denk even na voordat je iets doet;

~ Wees trots op datgene wat je verwezenlijkt hebt;

~ Denk en Adem positief …

                                Gelukkig Nieuwjaar


Numerologisch Thema voor het jaar 2020

Post 24 / 12 / 2019

Het Numerologisch jaarthema van 2020 = 4 (2+0+2+0= 4) - 4 is het cijfer van Ordening

In de natuur is alles geordend (dit is dé illustratie i.v.m. Orde & Ordening) :

- Bij roedel- en groepsdieren is er een geordende hiërarchie, die is er in functie van veiligheid. Die veiligheid komt in het gedrang wanneer er chaos is in een groep… dus die hiërarchie concretiseert zich in functie van een vlot functionerende groep, ieder heeft zijn plaats én zijn taak.

Dat zorgt meteen ook voor voldoende “rust” in die groep. Anders zouden alle individuen van een groep in een voortdurende spanning leven en krijg je stress toestanden, die op hun beurt na verloop van tijd ook nog eens lichamelijke kwalen / ziekten doen ontstaan.
Er is die Oer wet die zegt: De soort wil overleven; de groep wil overleven; elk individu wil overleven (zelfbehoud). En die wet werkt in die volgorde.

het cijfer 4: Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid.

• De vier is de basis voor de ordening; het behoudende in de natuur; het houvast, het behoud van reeds verworven dingen.

• De 4 windrichtingen, 4 jaargetijden, 4 maanfasen, ...
• De 4 elementen: water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen - denken - gewaarworden - intuïtie

                                                                                            of: emoties - gedachten - sensaties - intuïtie
• Vier is ook lichamelijkheid; stabiliteit en kracht; huis - thuis.
• Werk en Discipline.
• Standvastigheid - symbool van Wet (wetmatigheden), Systeem en (functionele) Orde.

Het getal 4: 

• Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer.

• positieve aspecten: Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren.

• negatieve aspecten: Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten. De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar.

Zijn optreden wordt dan brutaal en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Je kan je verliezen in onbenulligheden, je wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Je zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten.

Te leren of te ontwikkelen:
Je moet ervoor waken niet in het slop te raken en je dus meer op de vrolijke kant van het leven richten. Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.


post 20/12/2019

Alles gaat voorbij

Alles gaat voorbij, je diepste verdriet, je meest intense vreugde;
Treur niet omdat “iets mooi” voorbij is, wees Dankbaar omdat je dit hebt mogen ervaren / beleven; en weet: "Niets gaat verloren".

Blijf dus niet “hangen” in gevoelens van pijn en gekwetstheid; wees Bewust dat het “gevoelens” zijn, en wees blij dat je er doorheen bent geraakt.
- Alles gaat voorbij, soms treuren wij om dit gegeven; soms zijn we opgelucht net omdat het voorbij is… Zo kan je nog eens zien dat de Werkelijkheid neutraal is, en er is altijd een PLUS kant en een MIN kant in die Werkelijkheid.

Wij (mensen) geraken, wat dit betreft, in de problemen omdat wij (meestal) PLUS als iets “goed” beschouwen en MIN als iets “slecht”. Velen gaan tegelijk “ten strijde trekken”; dat slechte moet je bevechten, dat mag er niet zijn, weg ermee... Hierdoor creëren wij zelf een onevenwicht, we geraken uit balans… het Leven wordt gevuld met “realiteit” = normen, dikwijls moraliserend, overtuigingen en dogma’s.

-  Marc Jacobs  - 


Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.
De combinatie van deze aspecten van de Realiteit met “individueel te leven op het niveau van Ego en Persoonlijkheid”, zorgt dat er een drang ontstaat om, al diegenen die hierover anders denken, een andere mentaliteit hebben en vooral als ze dit zo Leven, die individuen proberen te overtuigen dat zij verkeerd leven en best “onze & mijn” mentaliteit en normen gaan kopiëren in hun leven.